fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Vækst – øvelser om naturvidenskab og matematik (HØ03)

Vækst – øvelser om naturvidenskab og matematik (HØ03)

Øvelsens nummer: Hø03
Hjemmeøvelse. Et tværfagligt projekt mellem matematik og idræt, biologi, økonomi osv. Matematiske modeller bruges til at beskrive sammenhænge.

Nødvendigt faglige forudsætninger:
Matematik

Øvelsen er en del af fakultetets forskning og undervisning indenfor:

  • Bioteknologi
  • Klima, energi og miljø
  • Fødevarer, ernæring og sundhed
  • Planter, jordbrug og naturressourcer
  • Politik, økonomi og ulande
  • Skov, land og byudvikling

Øvelsens formål:
Læreren kan, i stedet, i samarbejde med klassen udvælge de eksempler og øvelser, de ønsker at arbejde med. Hæftet afsluttes med eksempler på temaer, der kan undersøges ved hjælp af vækstmodellerne.

Øvelsens udførsel:
Det er en af intentionerne med gymnasiereformen, at matematik skal kunne indgå i tværfaglige samarbejder med andre fag.

Temaet om idræt lægger op til tværfagligt samarbejde med idræt og rummer megen selvstændig elevaktivitet med indsamling af data.

Temaet om kropsvægt og andre biologiske størrelser hos pattedyr, samt temaet om nedbrydning af rusmidler lægger tilsvarende op til et tværfagligt samarbejde med biologi.

Herudover er der oplagte samarbejdsmuligheder med f.eks. det naturvidenskabelige grundforløb omkring modellering af simple eksperimenter i de naturvidenskabelige fag.

Vækstmodeller er også velegnede til introduktion af de matematiske it-værktøjer, som klassen har til rådighed i form af lommeregnere og matematikprogrammer. Da disse varierer fra klasse til klasse er vejledningen til disse i stedet samlet i en separat “tastevejledning”, der kan udskiftes alt efter hvilke værktøjer, man har til rådighed.

Underviser:

Lektor Thomas Vils Pedersen,
Institut for Grundvidenskab og Miljø/Matematik og Datalogi

Særlige oplysninger:

Hæftet ”Vækst” af Thomas Vils Pedersen.

Hæftet er udviklet til brug i grundforløbet i gymnasiet. Bestil hæftet gennem LMFK – se under ”Bestilling/Katalog”. Find tastevejledninger under ”Ekstra materiale”.

Praktisk info

Online
Gymnasie
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Gymnasiebesøgsordningen på SCIENCE
logo footer

Tilmelding til Vækst – øvelser om naturvidenskab og matematik (HØ03)

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk