fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Machine learning og bioinformatik (matematik) – hent gratis undervisningsmateriale

Machine learning og bioinformatik (matematik) – hent gratis undervisningsmateriale

Projektet Dataekspeditioner ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet har i samarbejde med gymnasielærere udviklet informatikinspirerede undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne, der tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger. Med forløbene kan du tilgodese lærerplanernes krav om brug af data og digitale værktøjer.

Læs mere, og find undervisningsmaterialet her

Om undervisningsforløbet

Dette forløb er tænkt til at kunne bruges i matematik på A-niveau. I Bioteknologi studieretningen kan man bruge forløbet som en del af et tværfagligt forløb om Bioinformatik i MA og BT. Uafhængigt af hvilke fag, der indgår i forløbet, vil vi gerne vise eleverne, hvordan Machine Learning giver nye muligheder.

Forløbets relation til fagenes kernestof/faglige mål

Matematik

Plangeometri: Vi tager udgangspunkt i en ML model, som hedder K-nearest neigbours (K-nærmeste naboer, kNN). Den ligger lige i forlængelse af afstandsberegning i plangeometri, og kan udvides til afstandsberegning i 1, 2, 3 eller mange dimensioner.

Regression: når man laver ren regressionsmodel, kan man bagefter forudse funktionsværdier for nye x-værdier med funktionsforskriften fra regressionsmodellen. Denne forståelse af regression videreføres til at forklare, hvad man gør i ML: Data → ML-model → forudsigelse med ML-modellen ud fra nye data

Analyse af lineær regressionsmodel: Det tredje modul viser, hvordan man kan bruge konfidensinterval for hældningen og analyse af spredning af residualer, samt undersøgelse af om residualerne er normalfordelte, til at beskrive kvaliteten af den udviklede model til aldersbestemmelse. Modulet giver således et eksempel fra videnskabelig praksis på anvendelse af denne nye del af kernepensum.

Bioteknologi

Bruges forløbet i et tværfagligt forløb med bioteknologi dækkes dele af kernestoffet i bioinformatik.

Bioinformatik: eleverne får indblik i, hvordan brugen af computere i bioinformatik ændrer sig i disse år fra databaseopslag til brug af f.eks. DNA-data i Machine Learning modeller.

 

Praktisk info

Online
Gymnasie
Matematik
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Datalogisk Institut
logo footer

Tilmelding til Machine learning og bioinformatik (matematik) – hent gratis undervisningsmateriale

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk