FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Hvad er feltarbejde?

Hvad er feltarbejde?

Feltarbejde er en betegnelse for det som foregår i felten, hvor vi observerer den hverdag, folk lever i.

Feltarbejdets metoder

Feltarbejde er en kvalitativ metode, hvor målet er at opnå forståelse af dit område. I denne film gennemgås metoderne deltagerobservation, interview og spørgeskemaundersøgelse.

Jo mere kompleks din problemstilling er, jo længere tid skal du bruge på din forberedelse af feltarbejdet. Hvilke metoder skal du bruge og hvordan vil du gribe arbejdet an?

Feltarbejdets forskningshistorie

I forhold til at se på forholdet mellem forskeren og forskningsfeltet, kan man tale om tre perioder, som griber ind i hinanden – den positivistiske, den refleksive og den multidimensionelle. Vi begynder hos Bronislaw Malinowski, som udførte feltarbejde under 1. Verdenskrig på øgruppen Trobrianderne ved Ny Guinea.

Praktisk info

Online
Gymnasie
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Det Humanistiske Fakultet
logo footer

Tilmelding til Hvad er feltarbejde?

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk