FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Folk og forandringer – Danmark i 1800-tallet

Folk og forandringer – Danmark i 1800-tallet

Projektet Dataekspeditioner ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet har i samarbejde med gymnasielærere udviklet informatikinspirerede undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne, der tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger. Med forløbene kan du tilgodese lærerplanernes krav om brug af data og digitale værktøjer.

Læs mere og download undervisningsmaterialet her

Om undervisningsforløbet

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til at arbejde med historiske data i et makroperspektiv og vise eksempler på, hvordan brug af kvantitativ data kan medvirke til at besvare historiske problemstillinger.

Udgangspunktet for hele forløbet er arbejdet med data, som er tilvejebragt gennem Link-Lives projektet, der er drevet af forskere og arkiver og forankret på Saxo-instituttet på KU. Projektet har til sigte at kortlægge forbindelser i arkivmaterialet om enkelte mennesker, som er optegnet i bl.a. i folketællinger, kirkebøger, m.m.

Forløbet er tilrettelagt med et omfang på 4 moduler, men kan nemt udvides til også at indeholde et mere selvstændigt projektarbejde eller skæres til, så enkelte moduler anvendes, eventuelt i samspil med et forløb om Danmarks historie i 1800-tallet.

En række faglige mål for historiefagene på de gymnasiale uddannelser adresseres i forløbet, herunder at eleverne skal kunne:

  • Anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere forskelligartet historisk materiale.
  • Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling.

Og at kunne:

  • Formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg.

Praktisk info

Online
Gymnasie
Historie
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Datalogisk Institut
logo footer

Tilmelding til Folk og forandringer – Danmark i 1800-tallet

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk