fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Det danske sprog i forandring

Det danske sprog i forandring

Det danske sprog bevarer den danske historie og kulturarv, men det er samtidig et værktøj til at optage og omforme nye idéer og strømninger og tilpasse sig fremtiden. Sproget har gennem tiden forandret sig, og det vil det blive ved med – men hvorfor og hvordan?

Materialet belyser, hvordan det nogle gange sker af nødvendighed, fordi man ellers ikke ville kunne gøre sig forståelig, og andre gange på grund af sprogets funktion som udtryk for identitet og kulturelt tilhørsforhold.

Hvilken rolle spiller det danske sprog for eksempel, når man indvandrer til eller udvandrer fra Danmark? Filmene viser bl.a. hvad dansk sprog betyder for efterkommerne af de danskere, der udvandrede til Argentina, og sætter deres oplevelse op imod unge indvandreres oplevelser af det at være tosproget i Danmark i dag.

Filmene ser også på, hvad dansk betyder for de unge i det danske mindretal syd for den dansk-tyske grænse. Og for de unge færinger. Er det danske sprog et omdrejningspunkt i deres hverdag? Og hvad betyder sproget for identiteten?

Materialet undersøger også betydningen af vores forskellige måder at tale dansk på med udgangspunkt i sønderjysk og multietnolekt, dvs. nye og gamle måder at tale dansk på. Er multietnolekt bare dårligt ’perkerdansk’? Og er man nødvendigvis gammel, hvis man taler sønderjysk i hverdagen?

Ambitionen er at præsentere elever i gymnasieskolen for et bredt spektrum af perspektiver på det danske sprog og vise, at sprog er andet og meget mere end bare kommunikation.

FAKTA:

  • Det danske sprog i forandring er unikt undervisningsmateriale, der gennem film og tilhørende opgaver sætter læringsprocessen i gang på en involverende og debatskabende måde.
  • Hovedintentionen bag Det danske sprog i forandring er at inspirere gymnasieelever og vække deres nysgerrighed for sprogets mange perspektiver, blandt andet med udgangspunkt i dansk på Færøerne, dansk i det danske mindretal i Sydslesvig, og ud- og afviklingen af det danske sprog i Argentina og Nordamerika blandt efterkommere til de danske udvandrede omkring 1900.
  • Materialet kan med udbytte benyttes i flere fag, herunder dansk, engelsk, tysk, samfundsfag og historie.
  • Målgruppen er primært gymnasieuddannelsen (i prioriteret rækkefølge: STX, HF, HHX, HTX).

Undervisningsmaterialet er gratis og online tilgængeligt følgende steder:

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Brebølfonden og Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Praktisk info

Online
Gymnasie
Tysk
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Det Humanistiske Fakultet
logo footer

Tilmelding til Det danske sprog i forandring

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk