fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Identitetsøkonomi – fra globalisering til nationalisme i det 21. århundredes Indien

Identitetsøkonomi – fra globalisering til nationalisme i det 21. århundredes Indien

 

  • Varighed: Oplæg med PowerPoint på ca. 25 min. efterfulgt af 20 min. spørgsmål og diskussion (45 min/1 lektion i alt)
  • Sprog: Oplægget er på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk
  • Niveau: Samfundsfag A, B og C (evt. Historie A)
  • Nøgleord: Globalisering, nationalisme, økonomi, identitet, Indien
  • Oplægget er gratis

Om oplægget

Genkomsten af “identitetspolitik” i de seneste år har vakt stor opmærksomhed i folkelige og videnskabelige debatter. Men hvad er identitetspolitik? Hvorfor og hvordan er dette fænomen dukket op igen i slutningen af det, der kaldes det frie markeds globalisering? Og hvad er essensen af denne etno-nationalistiske identitet, der i vid udstrækning er formet inden for rammerne af det sene 20. århundredes økonomiske liberalisering.
I dette oplæg ser vi nærmere på sammenhængene mellem identitet og økonomi, eller hvad man kunne kalde “identitetsøkonomi”, som hastigt er ved at omforme det tidlige 21. århundrede. At nationalismen genopstod midt i globaliseringens sammenbrud er ikke en tilfældighed. Frem for at være en modkraft mod globaliseringen af det frie marked, styrker det 21. århundredes nationalisme de liberale markeder samtidig med det selv forstærkes af dem. Med Indien som eksempel vises det, hvordan nationalstaten i skyggen af globaliseringen selv har indlejret kapitalen. Dens livsnerve er drømmeverdener af kapitalistiske “væksthistorier” og flertallets søgen efter at genvinde en gylden, mytisk hindu-fortid.

Hvordan bruger du oplægget i undervisningen?

Oplægget kan bruges som et enkeltstående nedslag i diskussioner vedr. identitetspolitik, økonomisk udvikling og nationalisme, her set i den større ramme af globaliseringen med Indien som eksempel, eller det kan bruges som supplement til kortere eller længere forløb vedr. politisk kultur i det moderne Indien og Asien. Emnet omhandler centrale aspekter af samfundsvidenskab, samfund, international politik, økonomi og identitet.

Oplægget undervises af lektor Ravinder Kaur, Moderne Indien og Sydasienstudier på Københavns Universitet. Oplægget afholdes på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.

Kontakt og tilmelding

Oplæggene er gratis og kan bookes her på FOKUS, eller ved direkte kontakt til instituttet via mail til

tors-brobygning@hum.ku.dk

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:India_Money

 

 

Praktisk info

Online
Gymnasie
Samfundsfag
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Det Humanistiske Fakultet
logo footer

Tilmelding til Identitetsøkonomi – fra globalisering til nationalisme i det 21. århundredes Indien

Indlæser ...

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk