fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

SRP – Tysk identitet i det 20.-21. århundrede – historie A og tysk (studieretning)

SRP – Tysk identitet i det 20.-21. århundrede – historie A og tysk (studieretning)

Emne

Beskriv kort væsentlige selvvalgte væsentlige nedslag i tysk historie, som alle har den fællesnævner, at de har påvirket skabelsen af den moderne tyskers nationale identitet.

Mulig fremgangsmåde

Giv en redegørelse for erindringshistorisk teori med fokus på kollektiv erindring og Erindringsfælleskaber.

Der ønskes en erindringshistorisk analyse af tysk selvforståelse og kollektiv erindring i forbindelse med genforeningen 1991 og åbningen af Stasi-arkiverne (analyse af tysk materiale) og kom i analysen ind på hvordan den tyske selvforståelse er forskellig i det tidligere hhv. vest og øst.

Der ønskes en vurdering af årsagerne til den højredrejning, der finder sted i det tidligere DDR.

Fagenes roller

Fagene vil supplere hinanden rigtig godt for den stærke og tysk-kyndige elev, der også brænder for historiefaget. Historiefaget udgør skelettet og kronologi og er central for udvælgelse af de begivenheder eleven vil benytte i sin analyse af den kollektive erindring.

Metodiske roller

Begge fag kan få forskellige metoder i spil, historiefaget vil primært dække introduktionen og de nedslag som eleven ønsker dominerer opgaven. Her vil eleven skulle vise at vedkommende kan sortere i en bred mængde materiale og vælge centralt ud. Metodisk analyse med fokus på erindringshistorien er sammen med kildekritikken vigtige metoder.

Litteraturforslag

(fx bøger, artikler, kilder, datasæt, eksperimenter)

https://paasporetafhistorien.systime.dk/?id=135

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=232

https://danmarkshistorie.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=162

file:///C:/Users/NYKA-mett8254/Downloads/mfandersen,+temp2_006-035%20(2).pdf

Bøger der dækker de valgte historiske perioder/nedslag – både på tysk og dansk
Eleven vil kunne foretage interviews med tyskere.

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Historie, Tysk
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Tysk identitet i det 20.-21. århundrede – historie A og tysk (studieretning)

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk