fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

SRP – Opioidkrisen i USA – engelsk og kemi

SRP – Opioidkrisen i USA – engelsk og kemi

Emne

Opioidkrisen i USA, der strakte sig fra 1999 til 2021, var en kompleks sundhedskrise, der involverede en massiv stigning i opioidmisbrug og overdoser, hvor hundredtusinder af amerikanere er døde til afhængighed af stærkt vanedannende smertestillere med opiater.

En mulig SRP – problemformulering:

Hvordan har Opioidkrisen i USA påvirket den amerikanske befolkning og hvordan kan der dæmmes op for den?

Mulig fremgangsmåde

Redegør kort for Opioidkrisen i USA fra 1999 og til nu og for Traditional American Values and Beliefs. Redegør endvidere for den kemiske opbygning af udvalgte opioider f.eks. morfin, codein og heroin, idet du lægger vægt på stoffernes funktionelle grupper og kemiske egenskaber.

Foretag en detaljeret gennemgang af syntesen af et selvvalgt opioid, og diskuter stoffets anvendelse som lægemiddel, herunder lægemidlets farmakodynamiske- og farmakokinetiske egenskaber, lipinksis regler, samt stoffets fysiologiske virkning på målcellerne.

Foretag en retorisk analyse af bogen Dopesick (2018) af Beth Macy med fokus på sproglige billeder, argumentation samt intention, og giv eksempler fra bogen på, hvordan opioider kan medføre afhængighed.

Diskuter hvad der kan gøres for at dæmme op for misbrug af smertestillende medicin samt hvilke problemer, der er forbundet hermed. Diskuter til sidst, hvem der har ansvaret i denne sag – individet alene eller big business? Kom med forslag til, hvad amerikanerne kan gøre for at få krisen under kontrol?

Inddrag artiklen:”American individualism and our collective crisis” af Anil Ananthaswamy (2020).

Link: https://knowablemagazine.org/article/society/2020/american-individualism-and-our-collective-crisis

I engelsk kunne du eventuelt arbejde med serien Dopesick (2021).

Fagenes roller

Fagene bidrager til at forstå, hvordan og hvorfor et så omfangsrigt misbrug i den amerikanske befolkning kunne finde sted. I forbindelse med spørgsmålet, om det ikke er individet selv, som er skyld i sit stof- og/eller pillemisbrug, er det relevant at kigge på og forstå individet i en amerikansk social, kulturel og økonomisk sammenhæng samt at forstå hvilken afhængighedsskabende kemiske effekt forskellige præparater opiater har.

Metodiske roller:

Kemi: Beskrivelse og evaluering af kvantitativ og kvalitativ metode (fremstilling af lægemiddel), anvendelse af kemiske fagbegreber, samt diskussion og argumentation med afsæt i kemisk teori.

Engelsk: Analyse af sagprosa, kommunikationsanalyse samt argumentations-analyse og retorik, kvalitativ metode.

Litteraturforslag

(fx bøger, artikler, kilder, datasæt, eksperimenter)

Dokumentar:

Kemi:

 

 

 

 

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Engelsk, Kemi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Opioidkrisen i USA – engelsk og kemi

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk