FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

SRP – Luftbroen i Berlin 1948-49 – historie A og matematik A

SRP – Luftbroen i Berlin 1948-49 – historie A og matematik A

Emne:

Luftbroen i Berlin blev en løsning på Berlinblokaden 1948-49. Luftbroen var en kæmpe stor succes, fordi det lykkedes at transportere enorme mængder gods til Vestberlin med hjælp af lineær programmering. I denne opgave skal eleven arbejde med begivenheden og mindet om denne i historie, mens eleven arbejder med udregninger, som lå bag den store succes, lineær programmering, i matematik.

Mulig problemformulering: Hvordan lykkedes det at forsyne Vestberlin under Berlinblokaden i 1948-1949, og hvordan mindes man denne præstation i eftertiden?

 Opgaveformulering:

Redegør for Berlinblokaden i 1948-1949 og de begivenheder, der ledte op til den.

Redegør for hvad lineær programmering er. Vis, at et punkt, der ikke ligger i et hjørnepunkt, ikke kan være et minimum eller maksimum. Vis, hvordan man finder den optimale løsning med lineær programmering i 2d og højere dimensioner.

Anvend lineær programmering på eksemplet i bilag 1. Inddrag de virkelige data fra Luftbroen til Berlin (bilag 2) og vurder dem i rammerne af lineær programmering.
Foretag en historiefaglig analyse af selvvalgte kilder med særligt fokus på, hvordan stormagterne omtalte og opfattede luftbroen til Berlin, og hvilken konsekvens den fik for stormagternes relation.

Diskuter, hvordan man i eftertiden har erindret luftbroen, og forklar hvorfor.

Bilag 1

Opgave

Den 24. juni 1948 blokerede det tidligere Sovjetunionen alle ruter via land og vand gennem Østtyskland til Berlin. En gigantisk luftbro med amerikanske og britiske fly blev organiseret for at bringe mad, tøj og andre varer til de to millioner borgere i Vestberlin. Lastkapaciteten var 30000 kubikfod for et amerikansk og 20000 kubikfod for et britisk fly.

For at bryde den sovjetiske blokade var de vestligt allierede nødt til at maksimere lastkapaciteten under følgende begrænsninger:

  • Ikke mere end 44 fly kunne anvendes.
  • De store amerikanske fly krævede et mandskab på 16 pr. tur, hvilket var det dobbelte af en tur med et britisk fly. Det totale mandskab kunne ikke overstige 512 personer.
  • Udgifterne til en tur med et amerikansk fly var 9000$ og 5000$ med et britisk fly. Den totale ugentlig udgift måtte ikke overstige 300.000$.

Bestem antallet af Britiske og Amerikanske fly, som maksimerer lastkapaciteten.

Oversat fra kilde: Blitzer, Robert (2014) Precalculus, Miami Dade College, 5. Ed, p.834-842.
https://www.washoeschools.net/cms/lib/NV01912265/Centricity/Domain/1495/5th%20Edition%20Blitzer.pdf

Bilag 2

https://media.defense.gov/2018/Jan/24/2001869016/-1/-1/1/The%20Air%20Force%20Can%20Deliver%20Anything%20a%20History%20of%20the%20Berlin%20Airlift.PDF

Beskrivelse af fagenes roller i projektet:

Indholdsmæssig betydning:

Fagene bidrager hver især til at forstå, hvorfor luftbroen var nødvendig, og hvorfor den blev en succes.

Metodiske roller:

Historiefaget anvender den kildekritiske metode samt begrebet erindringshistorie.

I matematik kan opgaven løses ved at arbejde algebraisk med opstilling og løsning af ligningssystemer. Der er også mulighed for at lave mere formel bevisførelse.

Derudover inddrages analytiske og grafiske løsninger. Der er mulighed for at inddrage algoritmer / programmering til løsning af problemerne.

Litteraturforslag (fx bøger, artikler, kilder, datasæt, eksperimenter):

Eleven skal analysere taler af politiske ledere fra perioden, hvor disse omtaler Berlinblokaden og luftbroen. Disse er typisk ikke oversat til dansk, og eleven må derfor selv udvælge de relevante kilder.

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Historie, Matematik
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Luftbroen i Berlin 1948-49 – historie A og matematik A

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk