fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

SRP – Kvinders orgasme – historie A og biologi A

SRP – Kvinders orgasme – historie A og biologi A

Emne

Synet på kvinden og kvindens seksualitet påvirker den naturvidenskabelige forskning på området. Denne opgave vil i historie kortlægge, hvordan synet på kvindes seksualitet, herunder orgasmen, har udviklet sig fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. I biologi skal eleven redegøre for kvindens orgasme. Slutteligt samles fagene i en diskussion af, hvorfor man ikke videnskabeligt har haft større fokus på forskning i dette felt, og hvilke potentialer der ligger i at forske i feltet nu.

Mulig SRP-problemformulering

“Forklar kvindens orgasme med udgangspunkt i de neurologiske mekanismer og kom herunder også ind på belønningssystemet”

Mulig fremgangsmåde

Undersøg hvordan synet på kvinders orgasme og seksualitet har udviklet sig fra slutningen af 1800-tallet til 1970’erne i Danmark. Inddrag historiefaglige analyser af selvvalgte materialer, og forklar hvorfor synet ændrer sig.

Diskuter hvorfor kvindens orgasme er kommet mere i fokus i nutiden. Inddrag bilaget: ”Vi rejste hele vejen til månen, før vi opdagede klitoris”.

Diskuter ligeledes hvorfor det egentlig er interessant at forske i kvindens orgasme, og hvilke potentielle anvendelsesmuligheder der ligger i den viden?

Fagenes roller

Indholdsmæssig betydning:

Fagene bidrager med hver sin tilgang til feltet: kvindens orgasme. I diskussionen kombineres fagene, og det bliver tydeligt, hvordan kulturelle opfattelser og forståelser påvirker den naturvidenskabelige forskning.

Metodiske roller

Historie anvender kildekritiske metoder.

Biologi anvender den naturvidenskabelige metode ved at beskrive forsøg. Metoden består i, at eleven kan undersøge biologien (det levende) vha. forskellige typer eksperimenter, som kobles til hypoteser. Eleven kan fx bruge den hypotetisk-deduktive metode, når eleven beskriver forsøg, der undersøger om belønningscenteret stimuleres under orgasme. Da det ikke er muligt selv at fortage forsøg i biologi ifm. dette tema, vil eleven derfor anvende den videnskabelige metode indirekte ved beskrivelsen af forsøg som andre forskere har foretaget.

Litteraturforslag

(fx bøger, artikler, kilder, datasæt, eksperimenter):

Eleven kan lave kildekritiske analyser af følgende materialer med fokus på synet på kvinders seksualitet:

  • Handsken af Bjørnstjerne Bjørnson som et billede på sædelighedsfejden i slutningen af 1800-tallet.
  • En kilde fra mellemkrigstiden der giver et billede af synet på kvinders seksualitet, fx abortloven 1937 og det forudgående arbejde i svangerskabskommissionen.
  • Kvinde kend din krop fra 1975.

 

 

Til biologi kan eleven bl.a. anvende nedenstående materialer:

  • Falkenberg, H (2023): De fysiologiske reaktioner i kroppen under sex (C), Systime. Lokaliseret d. 20. marts 2023 på https://bioaktivator.systime.dk/?id=2342&L=0
  • Holck, P (2022 27. december): Nerveceller, Store medicinske leksikon. Lokaliseret d. 20. marts på https://sml.snl.no/nerveceller.

 

 

 

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Biologi, Historie
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Kvinders orgasme – historie A og biologi A

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk