FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

SRP – Køn og Identitet – dansk & samfundsfag

SRP – Køn og Identitet – dansk & samfundsfag

Emne

Emnet køn er aktuelt i forhold til den igangværende samfundsdebat. Samtidig ses en stigning i antallet af unge, som enten definerer sig som transkønnede, drømmer om eller får foretaget et regulært kønsskifte eller ønsker en non-binær tiltaleform eller identitet. Mange gymnasielærere vælger at arbejde med emnet i undervisningen, da det er et aktuelt samfundsemne og fordi, de unge er målgruppe for den markante udvikling, der er i gang i disse år.

Et stigende antal elever skriver om emnet køn i SRP, hvorfor det kalder på ny litteratur og nye vinkler, som beskrives i det følgende.

Fagenes roller

I dansk kan eleven arbejde enten smalt eller bredt med emnet i den forstand, at eleven f.eks. vælger en skønlitterær tekst og anvender teori fra samfundsfag, der understøtter temaet i den valgte tekst. Eller mere bredt igennem valg af danskfaglige artikler og værker om køn:

 • Artikler om emnet køn.
 • Skønlitteratur.
 • Aktuelle dokumentarfilm eller andre medieprodukter.
 • I samfundsfag introduceres relevante teoretikere som Judith Butler m.fl.

Fagenes forskelligheder belyser emnet ud fra flere perspektiver, som understøtter hinanden: f.eks. statistisk materiale fra samfundsfag, der skaber rygdækning for argumentationen i en danskfaglig artikel og/eller vha. en samfundsfaglig teoretiker, der understøtter eller går imod læseroplevelsen i en skønlitterær tekst i dansk.

Metodiske roller

Dansk: Tekstanalysen (skønlitteratur), diskursanalyse, argumentation og retorisk analyse (artikler).

Samfundsfag: Diskursanalyse. Diskursanalyse i samfundsfag beskæftiger sig med magtstrukturer og i dansk anvendes diskursanalyse til at analysere sproget.

Litteraturforslag

Dansk:

 • Systime: Litteraturportalen (div. skønlitterære tekster om køn, f.eks.):
 • Bergir Bergsson: Solhaven, 2003 (tematiserer bl.a. homoseksualitet og natur)
 • Line Knutzon m.fl.: Frit flet – fællesbogen
 • Michael Strunge (udvalgte digte)
 • Dokumentar (DR1, 2023): ”Nu har vi talt nok om kvinderne”
 • Dokumentar (DR1, 2021): ”Jeg er pige, Mor!”

Samfundsfag:

 • Judith Butler: F.eks. “Gender Troubles” (1990) eller “Bodies that matter” (1993) (oversat til dansk)
 • Simone de Beauvoir: ”Det andet køn” (1949)
 • Jesper W. Lindberg: ”Den nye vagt” (2022)
 • Anna S. Hansen: ”Køn og ligestilling”, 2. udg., Forlaget Columbus (2022)
 • Sebastian Lynggaard: ”Mandsforræder”, Grønningen (2022)
 • Leise Buhl Jensen m.fl.: Der er samfundsfag i alt – grundbog i samfundsfag, Systime
 • Om diskursanalysen i samfundsfag i gymnasiet, hjemmesiden: https://samfundsfag.dk/begreber/politik/generel-politologi/diskursanalyse/

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Dansk, Samfundsfag
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Køn og Identitet – dansk & samfundsfag

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk