FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

SRP – Ende Gelände – tysk & samfundsfag

SRP – Ende Gelände – tysk & samfundsfag

Emne

Klimaet ligger højt på den politiske dagsorden, men samtidig modarbejder begivenheder som krigen i Ukraine, inflation og energikrise politiske klimatiltag. Nogle borgere tager derfor sagen i egen hånd, det gælder fx bevægelser som Fridays for Future, Letzte Generation og også Ende Gelände, som denne opgave vil omhandle.

Ende Gelände kæmper for ophøret af kulkraft i Tyskland, mens regeringen argumenterer for behovet for brunkul pga. uafhængighed af russisk gas. Men hvad betyder det for den tyske økonomi?

Mulig fremgangsmåde

  • Redegør for klimabevægelsen Ende Gelände og deres aktiviteter i forbindelse med brunkulsproduktionen i Tyskland. Inddrag i redegørelsen samfundsfaglige begreber.
  • Foretag en sproglig analyse af fx taler/materiale fra den tyske regering med henblik på behovet for brunkul/strategien for den tyske energiforsyning. Inddrag i analysen samfundsfaglige begreber.
  • Diskutér på baggrund af analysen, hvad strategien for den tyske energiforsyning vil betyde for den tyske økonomi og for forholdet mellem borgere og stat, og vurdér, om verden generelt bevæger sig i en protektionistisk retning.

Man kunne også dreje denne opgave i en retning af protestbevægelser, deres klimadiskurser og -handlinger.

 

Fagenes roller

Fagene hænger naturligt sammen, idet Ende Gelände er en politisk bevægelse i Tyskland. Inddragelsen af samfundsfaglige begreber igennem hele opgaven vil desuden medvirke til samspillet mellem fagene.

Metodiske roller

Tysk: Analyse af taler eller lignende materiale fra den tyske regering. I dette arbejde kan inddrages: Ciceros pentagram, argumentationsanalyse, retorisk analyse, diskursanalyse.

Samfundsfag: Inddragelse af teori og fagbegreber i forbindelse med protestbevægelser og økonomi. Både kvalitativt og kvantitativt materiale vil være nødvendigt for besvarelse af opgaven.

Litteraturforslag

 

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Samfundsfag, Tysk
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Ende Gelände – tysk & samfundsfag

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk