fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

SRP – Det amerikanske valgsystem – historie A og matematik A

SRP – Det amerikanske valgsystem – historie A og matematik A

Emne

Beskriv den amerikanske demokratiopfattelse med henblik på Repræsentanternes Hus’ rolle i det amerikanske politiske system.  I besvarelsen skal inddrages en analyse af the Bill of Rights 1787.

Mulig problemformulering

“Hvordan opnår man en retfærdig mandatfordeling til repræsentanternes hus i USA?”

Mulig fremgangsmåde

Redegør for de matematiske metoder for mandatfordeling imellem staterne og derefter partierne og sammenlign med d’Hondts metode. Vis egenskaber for mandatfordelingen ”De lige store forhold” imellem staterne.
Kom ind på forskellige paradokser og Balinski-Young teoremet.

Diskuter, ud fra de matematiske metoder, egenskaber og amerikanske demokratiopfattelser samt de forskellige måder at stemme på, om det er muligt at opnå en retfærdig mandatfordeling ved amerikanske valg og om det stemmer overens med Bill of Rights. Tag udgangspunkt i det amerikanske præsidentvalg 2000 mellem Bush jr. og Al Gore.

Fagenes rolle

Fagene hænger naturligt sammen, jf. det overordnede spørgsmål om valgsystemet. Opgaven fremstår flerfaglig i diskussionsspørgsmålet, og de enkeltfaglige dele spiller fint sammen til hoveddelen af opgaven.

Metodiske roller
Der skal foretages kildeanalyse af historisk materiale og matematiske beregninger.

Historiefaget anvendes på forskellige niveauer – redegørelse med vægt på selektiv vurdering af, hvilket stof der skal inddrages. Analyse af kilde, hvor analysen skal sættes i kontekst.

Matematikfaget inddrager ligeledes fagets metodiske discipliner. Metoderne til mandatfordelingerne forklares oftest via eksempler, men opgaven kunne også drejes hen i mod at lave algoritmer og simulere forskellige stemmetal. En matematisk dygtig elev vil kunne kigge nærmere på Balinski-Young teoremet, hvor abstraktionen øges.

 

Litteraturforslag

(fx bøger, artikler, kilder, datasæt, eksperimenter)

 

 

  • Balinski, M.L, Young, H.P. Fair representation, (1982) New Haven, Yale University Press.

 

  • Bjøl, E., Bjerre-Poulsen N., USA’s Historie, (2021), 6.udgave, Gyldendal.

 

 

  • Blitzer Robert, Miami-Dade Community College. Thinking mathematically, Voting and Apportionment, p757-814, 2nd ed. Expanded version, (2003) Pearson Education, Inc,

 

  • Cogan, N.H., The complete Bill of Rights, The drafts, debates, sources and origins, ebog (2015) 2.ed, Oxford University Press.

 

 

  • Robinson Jr, E.A, Ullman, D,H. A Mathematical Look at Politics, (2011) CRC Press, Taylor & Francis Group.

 

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Historie, Matematik
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Det amerikanske valgsystem – historie A og matematik A

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk