fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

SRP – Byplanlægning med bæredygtige løsninger – dansk & naturgeografi/matematik

SRP – Byplanlægning med bæredygtige løsninger – dansk & naturgeografi/matematik

Emne

Klimaændringerne fordrer nye idéer, løsninger og formidling inden for byplanlægning. Samarbejdet mellem forskellige faggrupper er derfor vigtig for at nå til det bedste overblik over muligheder, nye idéer og formidling af idéerne.

Ved hjælp af fagene dansk og naturgeografi eller matematik undersøger eleven emnet byplanlægning. Det kan f.eks. være med udgangspunkt i København eller andre større byer, hvor der er tænkt i bæredygtige løsninger. Eleven vælger et eller flere fokuspunkter som f.eks. affaldssortering, boformer eller logistik/infrastruktur.

Naturgeografi leverer bl.a. observation, dataindsamling, undersøgelse og refleksion og med danskfaget udfærdiger eller analyserer eleven relevante artikler om byplanlægning.

Alternativt kan et studieretningsfag som matematik sættes i stedet for naturgeografi, da eleven kan foretage f.eks. arkitektoniske beregninger ved hjælp af metoden modellering i matematikfaget.

Bemærk: Naturgeografi er ikke et studieretningsfag, men kan indgå perspektiverende sammen med dansk som eleven har på A-niveau. Alternativt kan et studieretningsfag som matematik sættes i stedet for naturgeografi, da eleven kan foretage f.eks. arkitektoniske beregninger ved hjælp af metoden modellering i matematikfaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagenes roller

Naturgeografi leverer empiri bl.a. ekskursion, teori og metode i relation til byplanlægningen.

Danskfaget understøtter teori og metoder i relation til artikellæsning og analyse af emnet. Opgaven kan evt. være innovativ, hvis eleven vælger at skrive en artikel selv på baggrund af sine observationer og undersøgelser i naturgeografi.

Et besøg hos Dansk Arkitektur Center i dansk med begge fag kunne med fordel indtænkes, så eleven opnår øget viden om byplanlægning jf. link under litteratur til dansk samt eleven får indtænkt den æstetiske dimension af byplanlægningen.

Emnet er aktuelt grundet klimaændringerne og er et oplagt emne, når eleven ønsker at lave et tværfagligt projekt, som med lethed kan blive et innovativt projekt, hvis eleven ønsker det.

Metodiske roller

Dansk: står for formidlingsdelen med vægt på analyse af relevante artikler om emnet. Metodisk anvendes retorisk analyse med vægt på argumentation. Derudover benyttes billedanalysen til at skrive kvalificeret om det æstetiske element af den valgte arkitektur i den pågældende by.

Naturgeografi: anvender den abduktive metode til at afdække og reflektere over løsninger og muligheder af mere konkret karakter såsom: affaldsløsninger, infrastruktur og byplanlægning overordnet.

Matematik: matematik-grenen ”anvendt matematik” præsenterer eleven for metoden modellering til måling og beregning af, i denne sammenhæng, f.eks. forskellige bygninger, konstruktioner og bæredygtige løsninger.

Litteraturforslag:

Naturgeografi

Dansk

Matematik

  • Bjørn Grøn, Bodil Bruun m.fl.: Hvad er matematik?, forlaget Praxis
  • Pernille Pind m.fl.: Modellering og estimeringmatematikundervisningen, forlaget Pind og Bjerre, 2019

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Dansk, Matematik, Naturgeografi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SRP – Byplanlægning med bæredygtige løsninger – dansk & naturgeografi/matematik

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk