fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

SPR – Opioidkrisen i USA – engelsk A og matematik A/B-niveau

SPR – Opioidkrisen i USA – engelsk A og matematik A/B-niveau

 

Emne

Opioidkrisen i USA, der strakte sig fra 1999 til 2021, var en kompleks sundhedskrise, der involverede en massiv stigning i opioidmisbrug og overdoser, hvor hundredtusinder af amerikanere er døde til afhængighed af stærkt vanedannende smertestillere med opiater.

 

En mulig problemformulering:

Opioidafhængighed – En national katastrofe, kynisk kapitalisme eller individets manglende selvkontrol?

 

Mulig fremgangsmåde

Redegør kort for Opioidkrisen i USA fra 1999 og til nu og for Traditional American Values and Beliefs.

Redegør kort for, hvordan opioider virker på menneskekroppen, og hvad de anvendes til. Beskriv herunder bivirkninger.

Beskriv en matematisk compartment model for, hvordan lægemidler, bl.a. opioider, optages og udskilles fra kroppen. Der ønskes konkrete eksempler på beregninger af koncentrationskurver– herunder også kurver, som beskriver et regelmæssigt indtag af lægemidlet. Inddrag relevante koncentrationskurver vist i bilag 1 eller fra anden litteratur.

Redegør for koncentrationskurvernes rolle i promoveringen af Oxycontin (med det virksomme stof Oxycodone). Forklar, hvilken fordel Oxycontin (ifølge Purdue-Pharma) havde i forhold til andre opioider. Inddrag koncentrationskurver inddrag bilag 2 og evt. andre relevante oplysninger fra bogen Dopesick eller den tilhørende filmserie.

Lav en retorisk analyse af bogen Dopesick (2018) af Beth Macy med fokus på sproglige billeder, argumentation samt intention. Udvælg eksempler der understøtter den matematiske del af opgaven.

Diskuter, hvem har ansvaret i denne sag – individet alene eller big business? Kom med forslag til, hvad amerikanerne kan gøre for at få krisen under kontrol?

Inddrag artiklen:”American individualism and our collective crisis” af Anil Ananthaswamy (2020).

Link: https://knowablemagazine.org/article/society/2020/american-individualism-and-our-collective-crisis

I engelsk kunne du eventuelt arbejde med serien Dopesick (2021).

Bilag 1

Fra Oxycontins Indlægsseddel

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/020553s060lbl.pdf

Bilag 2

Ovenstående materiale blev brugt i salgsøjemed til at promovere Oxycodone.
Fundet på https://threadreaderapp.com/thread/1456752553899798533.html

Fagenes roller

Engelsk bidrager til at forstå, hvordan og hvorfor et så omfangsrigt misbrug i den amerikanske befolkning kunne finde sted. I forbindelse med spørgsmålet, om det ikke er individet selv, som er skyld i sit stof- og/eller pillemisbrug, er det relevant at kigge på og forstå individet i en amerikansk social, kulturel og økonomisk sammenhæng.

Matematikken belyser, hvordan lægemidler herunder opioider fordeles og nedbrydes i kroppen, og faget giver mulighed for at dykke ned i en detalje i forbindelse med opioidkrisen i USA, og er med til at give et kritisk perspektiv til centrale salgsargumenter af Oxycodone.

Metodiske roller

Matematik. Matematisk modellering af optagelse af lægemidler. Løsning enten analytisk eller numerisk (fx via Eulers metode) af koblede differentialligninger.

Engelsk: analyse af sagprosa, kommunikationsanalyse samt argumentations-analyse og retorik, kvalitativ metode.

 

Yderligere kommentarer til matematikken:

Som det fremgår, er den primære indgang i opgaveformuleringen, præsenteret her, via engelsk. Man kan sagtens forestilles sig en opgave, der tager udgangspunkt i koncentrationskurverne og den tilhørende matematiske beskrivelse.

Den matematiske del er skrevet til matematik på A-niveau. Opgaveformulering kan ændres til også at handle om Eulers metode. Herudover kan den stilladseres ved f.eks. at angive analytiske funktionsudtryk for compartment modellen, som kan eftervises og/eller udføres en analyse af (værdi- og definitionsmængde, lokalt maksimum og betingelsen for eksistensen af dette i henhold til modellen).

Her er C(t) koncentrationen, ka er absorptionsraten og kel er eliminationsraten. FD er den del af dosen som reelt optages i kroppen.

Opgaveformuleringen kan tilrettes til matematik på B-niveau. Her kunne man yderligere forestille sig, at logaritmiske skalaer inddrages, da de spiller en rolle i promoveringen af Oxycontin. Der findes ekstremt mange artikler på internettet, der på den ene eller anden måde behandler indtagelse af Oxycodone. Artiklerne, som er angivet i litteraturlisten her, er formuleret i svært tilgængeligt videnskabeligt sprog med højt abstraktionsniveau. Men i artiklerne kan man finde forskellige oplysninger om opioider fx halveringstid og andre farmacokinetiske data. Artiklerne kan også bruges til at individualisere opgaveformuleringen, hvis flere elever vælger at skrive om det samme emne.

Litteraturforslag

Engelsk

Dokumentar:

Matematik og Pharmakologi

 

 

Praktisk info

På jeres skole
Gymnasie
3.g
Engelsk, Matematik
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Rikke Bøyesen
logo footer

Tilmelding til SPR – Opioidkrisen i USA – engelsk A og matematik A/B-niveau

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk