FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Vulkaner

Dette forløb lærer eleverne om, hvordan der er forskel på lavaer, alt efter hvilken vulkan det stammer fra. Lavaens egenskaber har meget at gøre med hvordan udbruddet former sig, og hvordan vulkanbygningen ser ud. Til slut skal eleverne beskrive vulkanske bjergarter, og få en ide om hvordan de kan bruges til at sige noget om magmaets udviklingsforløb. Eleverne skal egenhændigt udføre to øvelser, som hjælper dem til at forstå hvordan lava opfører sig.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for 90 min. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det, at forberedelsesmaterialet er gennemgået i klassen. Her er beskrevet noget baggrundsviden om emnet, som er godt at kunne forud for oplægget.

Forberedelsesmateriale til mellemtrinnet

Forberedelsesmateriale til udskolingen


For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det i øvrigt vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen.
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale.
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt og lærred til projektor.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget.
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema.
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde.

 

Under besøget

Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får “fingrene i suppen”.

Forløbet om jordskælv og vulkaner vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion af oplægsholdere, hvad vil det sige at gå på universitetet og en introduktion til dagens emne.
 • Jordens opbygning og placeringen af vulkaner.
 • Lavas kemiske og fysiske egenskaber. Dette vises ved hjælp af videoer af vulkaner og lava og illustreres i et forsøg om lavas egenskaber.
 • Vulkantyper og deres eksplosivitet.
 • Beskrivelse af vulkanske bjergarter. Der gennemgås forskellige værktøjer til at beskrive bjergarter, hvor eleverne får en række håndstykker og selv skal komme frem til, hvilke bjergarter de ser.
 • Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:
 • Lavas egenskaber. Et forsøg på at lave en analogislutning omkring hvordan lava opfører sig. Her bruger vi sirup som lava og salt som krystaller, for at vise at der er forskel på viskositeten i lavaen, og at det har betydning for hvordan vulkanbygningen ser ud.
 • Beskrivelse af bjergarter. Der introduceres nogle værktøjer til at beskrive bjergarter og dermed komme frem til, hvilken bjergart man kigger på og en evt. dannelseshistorie.

 

Kompetencemål:

Undersøgelse:
– Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.

Modellering:
– Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

Færdigheds og vidensmål:

Jordkloden og dens klima:
– Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling.
– Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet.

Læringsmål:

– Eleven tilegner sig grundlæggende viden om vulkaners forskelle og karakteristika.
– Eleven anvender den videnskabelige metode til at tilegne sig denne viden.
– Eleven lærer at: Observere, identificere og beskrive: Flydeevne, eksplosivitet, vægt, farve og andre karakteristika.

Centrale begreber:

Flydeevne (viskositet), vulkanbygninger (kegle- og skjoldvulkaner), mineraler, bjergarter, lava og magma.

Efter besøget

Efter besøget opfordrer vi til at gennemgå efterbehandlingsmaterialet. Vi håber også at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

90

bil
cykel
Indlæser ...
Indlæser ...

Praktisk info

Cirkus Naturligvis (På din skole)
Grundskole
4. klasse
- 10. klasse
Geografi, Naturfag, Natur/teknik, Natur/teknologi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
logo footer

Tilmelding til Vulkaner

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk