fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Urbaniseringens århundrede

Urbaniseringens århundrede

Urbaniseringens århundrede: Muligheder og udfordringer i forbindelse med byvækst og urbanisering i Det Globale Syd

De dynamiske centre for urbanisering er i stigende grad skiftet til Det Globale Syd. Frem mod 2050 skal vi forvente 2,3 mia. nye byboere i verden – 90% af den tilvækst vil ske i Afrika og Asien. Byerne i Afrika og Asien vokser hurtigt – både i befolkningstal og i rumlig udbredelse. Byernes areal vokser endnu hurtigere end byernes befolkninger, og meget ny byudvikling foregår uden forudgående planlægning og infrastrukturudvikling. Det vækker ofte negative forestillinger om kaotiske megabyer og voksende slumområder. Samtidigt er der en stigende erkendelse af, at byvækst og urbanisering er positivt forbundet med økonomisk vækst og voksende urbane middelklasser – som vi har set i mange afrikanske og asiatiske lande i de seneste årtier.

Dette forløb giver en introduktion til nutidige trends i byvækst og urbanisering i Det Globale Syd og diskuterer metodiske og definitoriske udfordringer forbundet med at måle og sammenligne urbaniseringstrends i denne kontekst. Forløbet belyser og reflekterer over de primære drivkræfter for urbanisering i denne kontekst, væsentlige sammenhænge imellem urbanisering og bredere udviklingsprocesser samt de planlægningsudfordringer og -dilemmaer der er forbundet med hastigt voksende byer i Det Globale Syd.

Forløbet indledes med en forelæsning, der giver en introduktion til trends i urbanisering og byvækst i Det Globale Syd (45 min.). Dette efterfølges af en praktisk øvelse, hvor eleverne arbejder med at undersøge trends i byvækst og urbanisering i et udvalgt Afrikansk land (45 min.). Forløbet afsluttes med en forelæsning, der diskuterer muligheder og udfordringer forbundet med urbanisering i Det Globale Syd (45 min.)
Eleverne skal medbringe laptops

Tilmeldingen til gymnasiebesøg på SCIENCE er lukket, mens vi opdaterer vores tilbud. Vi har ladet vores tilbud blive i systemet, så du kan se, hvad vi tilbød i det forgangne studieår – der kan forekomme ændringer.

Vi åbner for tilmelding til studieåret 24/25 i sidste halvdel af august, hvor vores undervisere kender deres kalendere, og den almindelige undervisning på fakultetet er planlagt, så vi har mulighed for at booke lokaler til gymnasiebesøg.

Vi sender besked ud med vores nyhedsbrev, når tilmeldingen åbner igen. Abonnerer du ikke allerede på nyhedsbrevet, kan du sende en mail til gymnasiebesoeg@science.ku.dk.  Skriv “Abonner på nyhedsbrev” i emnefeltet, så opretter vi dig.

logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Gymnasiebesøgsordningen på SCIENCE
logo footer

Tilmelding til Urbaniseringens århundrede

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk