FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Medicin – fra ide til tablet

Medicin – fra ide til tablet

Medicin – fra ide til tablet

 

I dette oplæg skal eleverne stifte bekendtskab med medicinalkemi.

Der bliver taget udgangspunkt i begreber som grundstoffer og syrer/baser, men alt bliver set med medicinalkemiske øjne. 
Eleverne lærer, hvordan kemien kan bruges til at fremstille medicin, men også hvordan man kan føre kontrol med mængden af medicin i en tablet. Eleverne får lov til at bygge forskellige slag medicin med molekylebyggesæt og udfører et titreringsforsøg, hvor de selv bestemmer koncentrationen af acetylsalicylsyre i en tablet.

Oplægget er bygget sådan op, at eleverne selv skal have lov til at sidde med tingene i hånden, og formidlerne vil komme med korte stop, hvor de vil samle op/forklare.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores formidlere undervisningen for et par timer. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det, at eleverne er bekendt med forberedelsesmaterialet. Dette kan enten ske ved, at en lærer gennemgår materialet, eller at eleverne selv læser det. I forberedelsesmaterialet finder du baggrundsviden om emnet, som er godt at sætte sig ind i forud for oplægget.

Se forberedelsesmateriale udskoling

Se forberedelsesmateriale mellemtrinnet 

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt, at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At dette forløb skal foregå i et fysik/kemi lokale eller et dertil svarende lokale.
 • At en lærer er til stede under undervisningen.
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, hvilket i dette tilfælde er: smartboard.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget – især under forsøgene.
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema.
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejdet.

Under besøget

Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får “fingrene i suppen”.

Oplægget ”Medicin – fra ide til tablet” vil overordnet berøre følgende emner/forsøg:

 • Introduktion til kemi generelt, samt introduktion til medicinalkemi.
 • Diskussion om hvor man får ideerne til ny medicin fra.
 • Titreringsforsøg hvor eleverne bestemmer koncentrationen af acetylsalicylsyre i en tablet.
 • Diskussion om pH-skalaen og introduktion til syre-base kemi. Snak om pH-værdi.
Kompetencemål:
 • Eleverne kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleverne kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.
 • Eleverne kan udtænke og udfordre naturvidenskabelige hypoteser i simple eksempler.
Færdigheds og vidensmål:
 • Eleverne har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
 • Eleverne kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber.
 • Eleverne har viden om grundstoffernes periodesystem.
Læringsmål:
 • Eleverne kan måle hvor meget base, der bruges til titreringen.
 • Eleverne kan med hjælp analysere de data, der er opsamlet under forsøget og dermed bestemme indholdet af acetylsalicylsyre i en tablet.
Centrale begreber:

Kemi, organisk kemi, medicin, syrer/baser, titrering.

 

Efter besøget

Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget, og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber, at elevens interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor, at du, som lærer, vil hjælpe eleverne med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis de udtrykker interesse for det.
Vi har udarbejdet efterbehandlingsmateriale, som vi håber, at I vil bruge. Det kan findes på linket her.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtig for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

90

bil
cykel
Indlæser ...
Indlæser ...

Praktisk info

Cirkus Naturligvis (På din skole)
Grundskole
7. klasse
- 10. klasse
Fysik/kemi, Naturfag, Natur/teknologi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
logo footer

Tilmelding til Medicin – fra ide til tablet

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk