FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Ild fyrværkeri og sikkerhed

Ild fyrværkeri og sikkerhed

Med oplægget om ild, fyrværkeri og sikkerhed får eleverne kendskab til hvad det vil sige at ting brænder. De vil få indblik i hvilke ting der kan brænde, og blive fortrolige med hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal gøre sig, hvis man er i nærheden af noget brandfarligt. Med udgangspunkt i forsøgsfremvisninger af formidlerne fra Cirkus Naturligvis vil eleverne lære om, hvad fyrværkeri er, samt hvorfra farverne, lyden og lyset kommer. Dette oplæg er primært et demonstrationsoplæg, hvor eleverne får lov til at se og deltage mundtligt, men der vil ikke være elevforsøg. Forløbet, der kan bookes til både mellemtrinnet og udskolingen, er tilpasset klassetrinnet, så niveauet selvfølgelig er højere til udskolingen end mellemtrinnet.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det at eleverne er bekendt med forberedelsesmaterialet. Dette kan enten ske ved at en lærer gennemgår materialet eller at eleverne selv læser det. I forberedelsesmaterialet er beskrevet baggrundsviden om emnet, som er godt at kunne forud for oplægget.

Se forberedelsesmateriale til mellemtrinnet.

Se forberedelsesmateriale til udskolingen.

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men også kan integreres i den øvrige undervisning, er det i øvrigt vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At dette forløb skal foregå i et fysik/kemi lokale eller et dertil svarende lokale.
 • Brandalarmen skal slås fra.
 • At en lærer er til stede under undervisningen.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget, især under forsøgene.
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema.
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejdet.

 

Under besøget

Oplægget ”Ild, fyrværkeri og sikkerhed” vil overordnet komme igennem følgende emner/forsøg:

 • Sikkerhed.
 • Brandtrekant og brandslukning.
 • Hvad kan brænde, og hvilke tilstandsformer kan brænde?
 • Hvad laver farverne i fyrværkeri?
 • Forsøg med varme og lys.

Kompetencemål:

 • Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og altuelle hændelser. For udskolingen er det også målet, at eleven kan relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Færdigheds og vidensmål:

 • For mellemtrinnet: Eleven har viden om nogle atomer og molekyler.
 • For udskolingen: Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem samt stoffernes fysiske og kemiske egenskaber.

Læringsmål:

 • Eleverne forstår, hvad en forbrænding er, og betydningen af materialers tilstandsformer ved forbrænding.
 • Eleverne forstår vha. brandtrekanten, hvordan en brand kan slukkes.
 • Eleverne opnår en forståelse for sammenhæng mellem grundstof og flammefarve.

Centrale begreber:

Brandtrekant, forbrænding, tilstandsformer og flammefarver.

 

Efter besøget

Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.
Vi har udarbejdet noget efterbehandlingsmateriale, som vi håber I vil bruge, det kan findes på linket her. 

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

90

bil
cykel
Indlæser ...
Indlæser ...

Praktisk info

Cirkus Naturligvis (På din skole)
Grundskole
4. klasse
- 10. klasse
Fysik/kemi, Natur/teknologi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
logo footer

Tilmelding til Ild fyrværkeri og sikkerhed

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk