fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Fra burger til blodsukker – Kroppens energiomsætning

Fra burger til blodsukker – Kroppens energiomsætning

En øvelse for 6.-10. klasse i natur/teknologi, biologi, kemi og fysik.

Debat om mad, sundhed og trivsel fylder temmelig meget i elevernes skole- og hverdag. Det gør det også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor mange af vores forskere i høj grad beskæftiger sig med mad, motion, sundhed og livsstil.

Vi tilbyder et forløb, hvor der arbejdes med problemstillinger, metoder og dilemmaer, der også beskæftiger forskerne på sundheds-, ernærings- og fødevareområdet. Hvor får vi energi fra? Hvordan reguleres blodsukkeret under faste, motion og indtagelse af kulhydrat? Hvad sker der, hvis man ikke kan danne insulin? Er det vigtigt at spise inden man dyrker motion? Det er nogle af de spørgsmål eleverne skal beskæftige sig med i dette forløb.

Besøget

Selve besøget i Skoletjenesten på Frederiksberg Campus, består af en kort introduktion, 2 moduler adskilt af en pause med praktiske aktiviteter, der adresserer temaets indhold og problemstillinger. Til sidst en opsummering og afrunding til hvad I kan arbejde videre med hjemme på skolen.

Besøget varer cirka 2½ time.

Under besøget

 • Vi vil sammen med eleverne definere, hvad kroppen bruger energi til, og hvor den får energi fra. Herunder introducerer vi makronæringsstofferne protein, fedt og kulhydrat. Eleverne vil her kunne bruge deres viden fra artikel 1. I denne sektion vil der slutteligt indgå en sand/falsk-quiz, og herefter får eleverne deres første pause.
 • Vi gennemgår, sammen med eleverne, hvad blodsukkeret er, og hvordan det reguleres under faste, indtagelse af kulhydrat og motion. Eleverne vil her kunne bruge deres viden fra artikel 2. Denne sektion vil blive afsluttet med en øvelse, hvor eleverne i grupper skal løse en case om blodsukkeret.
 • Sideløbende med ovenstående gennemgang af blodsukkeret skal eleverne lave en øvelse, hvor de i gruppen skal måle blodsukkeret på udvalgte personer over en tidsperiode på ca. 1 ½ time. De personer der får målt deres blodsukker, vil gennem denne tidsperiode blive eksponeret for forskellige parametre, der påvirker blodsukkeret. Dette indebærer indtagelse af kulhydrat og motion. Crossfit programmet er en del af denne øvelse, og udføres når eleverne har løst casen om blodsukkeret. Efter eleverne har lavet crossfit programmet, måles den sidste blodsukkermåling, og dernæst får eleverne deres sidste pause.
 • Vi gennemgår resultaterne fra blodsukkermålingerne i fællesskab.
 • Slutteligt definerer vi sammen med eleverne, hvad mikronæringsstoffer er, og hvilken funktion de har i kroppen. Eleverne kan her igen bruge deres viden fra artikel 1.

Efter besøget

Vi anbefaler generelt, at der afsættes tid til at efterbehandle oplevelser, opgaver og diskussioner hjemme på skolen, da det giver et markant bedre udbytte for eleverne. Undersøgelser viser, at elevens udbytte af et besøg bliver markant større, hvis der sættes tid af til at efterbehandle oplevelser og diskussioner, hjemme på skolen. Vi håber derfor, at I vil tage jer tid til at snakke øvelsens resultater igennem og følge op på eventuelle spørgsmål eleverne måtte have.

Forberedelsesmateriale

Til forberedelse har vi to artikler samlet i én: Forberedelsesmateriale til øvelsen ”Fra burger til blodsukker – kroppens energiomsætning”

Huskeseddel:

  • Læs forberedelsesmaterialet
  • Eleverne skal have motionstøj med
  • Del klassen op i 6 grupper med et lige antal elever i hver gruppe
  • Billederne i artikel 2 skal præsenteres for eleverne i farve

Praktisk info

Grundskole
6. klasse
- 10. klasse
Biologi, Naturfag
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
logo footer

Tilmelding til Fra burger til blodsukker – Kroppens energiomsætning

Indlæser ...

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk