FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Enzymer – Klip dit tis i stykker

Enzymer – Klip dit tis i stykker

Enzymer får de fleste mennesker til at tænke på de “stoffer”, som man tilsætter vaskepulver og tandpasta, så tøjet bliver renere og tænderne hvidere. De færreste tænker på, at enzymer fungerer som en slags naturens “små hjælpere”, der sætter fut i et væld af livsvigtige funktioner i vores egen krop.

I dette forløb skal eleverne teste hvorvidt de ved hjælp af et enzym kan klippe urinstof (tis) i stykker. For at visualisere processen bruger eleverne en rødkålsindikator da der dannes ammoniak (basisk) når urinstof spaltes. Ud over at klippe tis i stykker, så skal eleverne som en del af forsøget konstruere en pH-skala, opstille en hypotese, samt løbende diskutere problemstillinger i grupper.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det, at forberedelsesmaterialet er gennemgået i klassen. Her er beskrevet noget baggrundsviden om emnet, som er godt at kunne forud for oplægget.

Forberedelsesmaterialet mellemtrinnet hentes her.

Forberedelsesmaterialet udskolingen hentes her.

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det i øvrigt vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At lærerne har gennemgået begreberne pH og enzymer med eleverne, se forberedelsesmateriale.
 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle og kridt (eller tilsvarende) samt et lærred til projektor.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

 

Under besøget

Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er at eleverne har det sjovt og selv får “fingrene i suppen”.

Klip dit tis i stykker forløbet vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion af oplægsholdere, hvad vil det sige at gå på universitetet, og en introduktion til dagens emne.
 • En gennemgang af hvad enzymer er, hvordan de virker, samt hvor vi finder dem.
 • En gennemgang af begrebet pH ved opførelse af en pH skala efter instruktioner fra eleverne, samt to forsøg hvori rødkålssaft bruges som pH indikator.
 • En introduktion til enzymet urease.
 • Enzymer i hverdagen, hvilke produkter vi bruger hver dag indeholder enzymer?
 • Opsætning af hypoteser samt vigtigheden af kontrol forsøg.

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

 • pH skala: I det første forsøg skal eleverne lære, at pH indikatore kan bruges sm et værktøj til at undersøge om en given væske er enten sur, neutral, eller basisk. Eleverne vil i forsøget blive inddelt i små grupper som hver skal konstruerer deres egen pH skala, dette gøres ved at bruge rødkålssaft som pH indikator. Under forsøget tilsættes rødkålsindikatoren hhv. en syre (citronsyre), noget neutralt (vand), og en base (natron) og ændringer i farve observeres og diskuteres efterfølgende.

 • Klip tis i stykker: I det andet forsøg skal eleverne, ved hjælp af deres pH skala, undersøge om det er muligt at klippe tis (urinstof) i stykker ved brug af et enzym (urease). Eleverne vil her teste hvorvidt urinstof og urease er hhv. surt, neutralt, eller basisks ved at tilsætte dem til rødkålsindikatoren og derefter sammenligne farven med den pH-skala de konstruerede i første forsøg. Endeligt vil de skulle tilsætte begge sammen og observere det samme. På baggrund af resultaterne skal eleverne diskutere hvorvidt de har vist om det er muligt at klippe tis i stykker med urease.

 • Leg i laboratoriet: En utroligt vigtig del af naturvidenskaben er at undersøge det ukendte. I det sidste forsøg får eleverne lov til at blande de 6 væsker fra de to forrige forsøg helt efter eget ønske. Formålet med ”forsøget” er at stimulere elevernes videnskabelige nysgerrighed. Vores erfaring viser at eleverne ofte opnår helt forskellige resultater fra grupper til gruppe (alt efter hvad og hvordan de blander væsker), samt at de generelt finder det utroligt sjovt og interessant.

 • Katalase: Det sidste forsøg bliver udført af underviserne fra Cirkus Naturligvis. I dette forsøg demonstreres omdannelsen af hydrogenperoxid (H2O2) til H2O og O2. Forsøget demonstrere hvor meget enzymer kan forøge hastigheden på en kemisk reaktion.

Kompetencemål:

Undersøgelse:

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse.

Kommunikation:

 • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.

Færdigheds og vidensmål:

Natur og miljø:

 • Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof.

Ordkendskab:

 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Læringsmål:
 • Eleven kan forklare hvad et enzym er.
 • Eleven opnår viden om pH indikatorers anvendelsesmuligheder.
 • Eleven kan opstille og udføre simple biokemiske forsøg.
 • Eleven kan gennemføre praktiske, naturvidenskabelige undersøgelser.
Centrale Faglige begreber:
 • Enzym
 • Syre/base
 • Neutral
 • pH-indikator
 • Kontrol forsøg.

 

Efter besøget

Efter besøget opfordrer vi til, at gennemgå efterbehandlingsmaterialet. Vi håber også, at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Efterbehandlingsmateriale hentes her.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

90

bil
cykel
Indlæser ...
Indlæser ...

Praktisk info

Cirkus Naturligvis (På din skole)
Grundskole
4. klasse
- 6. klasse
Biologi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
logo footer

Tilmelding til Enzymer – Klip dit tis i stykker

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk