fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Danmarks grundvand

Danmarks grundvand

I dette forløb lærer eleverne om vigtigheden af vores grundvand. Det vil blive gennemgået, hvor vores vand kommer fra, hvor det er placeret på Jorden, og hvordan det er strømmer og er opmagasineret i grundvandsmagasinerne i den danske undergrund. Eleverne skal udføre et forsøg og løse en matematisk case, for at få en fornemmelse af, hvor hurtigt det danske grundvand strømmer, og hvordan man kan forebygge urent drikkevand i hanen.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen i nogle timer.

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det i øvrigt vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet – se forberedelsesmateriale.
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Til dette forløb, har vi brug for, at der er en projektor i lokalet til at vise en præsentation og adgang til vand.

Under besøget

Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får “fingrene i suppen”.

Forløbet om grundvand vil overordnet komme ind på følgende emner:

 • Introduktion af oplægsholdere, hvad vil det sige at gå på universitetet og læse geologi/geografi, og en introduktion til dagens emne.
 • Vandets placering på Jorden
 • Vandets kredsløb
 • Den danske undergrund
 • Grundvandsmagasiner og forskellige bjergarter.
 • Grundvandsstrømninger

Følgende praktiske forsøg vil blive udført af eleverne

 • Eleverne skal undersøge forskellige bjergarter, beskrive kornstørrelser og placere det rette materiale på et jordbundskort over Danmark.
 • Eleverne skal udføre et forsøg, hvor de skal finde ud af, hvor lang tid vand er om at strømme igennem et materiale, her sand og grus. Dette resultat skal de bruge til at løse case, hvor de skal regne ud, hvor længe der vil gå før at vand med højt indhold af gødning, vil nå et vandværk eller en sø. De skal også diskutere, hvordan man vil kunne forebygge for meget gødning i vores drikkevand.
 • Eleverne skal undersøge indholdet af gødningsstoffer i deres drikkevand.

Kompetencemål

Undersøgelse:
– Eleven undersøger fysiske egenskaber i et materiale og vurderer det i en realistisk kontekst

Modellering:
– Eleven gennemgår et jordartskort og et tværsnit af områder i Danmark

Perspektivering:
– Eleven får en fornemmelse for, hvor vigtigt vand er, og hvor følsomme vores ressourcer kan være ud fra menneskets indblanding

Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelser i naturfag:

 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
 • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger
 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden

Læringsmål

 • Eleven tilegner sig grundlæggende viden om grundvandet i Danmark
 • Eleven lærer at konstruere en model for at undersøge grundvandsstrømninger i den danske undergrund og relatere dette til virkeligheden

Centrale begreber

Grundvandsmagasiner, kornstørrelse og porøsitet, vandets kredsløb, jordbundskort

Efter besøget

Efterbehandlingsmateriale til dette forløb er på vej. Efter besøget opfordrer vi til at gennemgå efterbehandlingsmaterialet. Vi håber også, at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre

90

bil
cykel
Indlæser ...
Indlæser ...

Praktisk info

Cirkus Naturligvis (På din skole)
90 minutter
Grundskole
7. klasse
- 10. klasse
Geografi, Naturfag, Natur/teknologi
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
logo footer

Tilmelding til Danmarks grundvand

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk