fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Besøg Økonomi – Risici i finansiering

Besøg Økonomi – Risici i finansiering

Fagligt oplæg: Risici i finansiering

Begrebet risiko er centralt i finansiering. Specielt indgår risikoovervejelser ved valg af porteføljer i forbindelse med investering i aktier og obligationer. I foredraget vil det blive diskuteret, hvordan man klassisk modellerer aktieafkast (herunder middelværdi og varians), samt hvordan man kan vælge en portefølje ud fra forskellige kriterier. I forbindelse med gennemgangen af risiko vil fokus være at modellere varians, eller volatilitet, for enkelte aktiver som fx aktier, samt flere aktiers samvariation, eller co-volatilitet. Betydningen af valg af såkaldt økonometrisk model vil blive diskuteret.

Især relevant for fag: Matematik

Foredragsholder: Professor Anders Rahbek

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Praktisk info

60 minutter
Gymnasie
Matematik
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Risici i finansiering

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk