FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Besøg Økonomi – Politik der puffer

Besøg Økonomi – Politik der puffer

Fagligt oplæg: Politik der puffer

Hvilken slags (økonomisk) politik kan få folk til at træffe optimale valg? Svaret afhænger af, hvordan vi forventer folk vil reagere på en given politik. Grundlæggende økonomisk teori tager udgangspunkt i homo økonomikus og undersøger, hvordan han træffer valg i forskellige situationer. Og homo økonomikus er ikke sådan at løbe om hjørner med: han gennemskuer enhver situation, han træffer oplyste valg og lader sig ikke friste af lokkende sager, der kan få ham til at afvige fra sin rationelle plan. Men ofte opfører homo sapiens sig noget anderledes: han køber Mars-baren, der ikke stod på indkøbslisten, og lader sig lokke af sms-lån til ågerrenter (fordi han må havde den nyeste smartphone), og han tænker sjældent på sin pensionsopsparing. I dette oplæg ser vi på forskellige situationer, hvor man kan indrette politik, der puffer homo sapiens i retning af fornuftige valg – vel at mærke uden at det går ud over homo økonomikus’ mulighed for at træffe frie og oplyste valg. Vi kigger særligt på opsparingspolitik – og undersøger hvilke politiker der puffer til danskerne og får dem til at spare op til pensionen.

Især relevant for fag: Samfundsfag

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

Foredragsholder: Forskningsadjunkt Torben Heien Nielsen

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Politik der puffer

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk