FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Besøg Økonomi – Monopol, konkurrence og samfundet

Besøg Økonomi – Monopol, konkurrence og samfundet

Fagligt oplæg: Monopol, konkurrence og samfundet

Hvad er Microsofts trick? Hvorfor har alle lande en konkurrencelovgivning og en konkurrencemyndighed? Hvorfor er økonomer så glade for EU’s indre marked? Hvorfor fik Volvo og Scania ikke lov til at fusionere? Hvorfor får en række store virksomheder bøder i størrelsesordenen 100 mio EURO af EU-Kommisionen? Foredraget giver en hurtig indføring i den økonomiske teori for monopoler og perfekt konkurrence. Det forklares, hvorfor monopoler er problematiske i samfundsøkonomien, og hvorfor samfundet laver konkurrencelovgivning med skrappe regler for monopoler. Der gøres også rede for, hvorfor sådanne regler ikke er nødvendige, når blot der er nok konkurrence på markedet. Den økonomiske model er formuleret i matematiske termer, så foredraget illustrerer også anvendelse af matematik i økonomi. De matematiske forudsætninger er 2. grads polynomier og (simpel) differentialregning.

Især relevant for fag: Matematik , Samfundsfag , Erhvervsøkonomi , –

Foredragsholder: Professor og formand for Konkurrencerådet Christian Schultz

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Praktisk info

Show
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
besoegsordning@econ.ku.dk
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Monopol, konkurrence og samfundet

Fokus.ku.dk kræver en moderne browser for at blive vist korrekt og ikke Internet Explorer, som du tilgår siden med. Vi anbefaler, at du fx installerer og bruger Chrome i stedet.