FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Besøg Økonomi – Modellering af risiko ved porteføljevalg

Besøg Økonomi – Modellering af risiko ved porteføljevalg

Fagligt oplæg: Modellering af risiko ved porteføljevalg

Begrebet risiko er centralt i finansiering. Specielt indgår risikoovervejelser ved valg af porteføljer i forbindelse med investering i aktier og obligationer. I foredraget vil det blive diskuteret, hvordan man klassisk modellerer aktieafkast (herunder middelværdi og varians), samt hvordan man kan vælge en portefølje ud fra forskellige kriterier. I forbindelse med gennemgangen af risiko vil fokus være at modellere varians, eller volatilitet, for enkelte aktiver som fx aktier, samt flere aktiers samvariation, eller co-volatilitet. Betydningen af valg af såkaldt økonometrisk model vil blive diskuteret.

Især relevant for fag: Matematik

Foredragsholder: Professor Anders Rahbek

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Praktisk info

1 hour 45 min
Gymnasie
Matematik
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Modellering af risiko ved porteføljevalg

Det er kun 3 spørgsmål, og det hjælper os med at gøre fokus.ku.dk bedre.

Fokus.ku.dk kræver en moderne browser for at blive vist korrekt og ikke Internet Explorer, som du tilgår siden med. Vi anbefaler, at du fx installerer og bruger Chrome i stedet.