fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Besøg Økonomi – Kan “det gode liv” skabes i Afrika?

Besøg Økonomi – Kan “det gode liv” skabes i Afrika?

Fagligt oplæg: Kan “det gode liv” skabes i Afrika?

Er det realistisk at nå FN’s bæredygtighedsmål for landene i Afrika syd for Sahara. Hvor stor en rolle spiller vi i det ”Globale Nord” for opfyldelsen af målene og hvilken rolle spiller det Globale Syd selv i at skabe ”det gode liv”? I løbet af vores snak kommer vi omkring vigtigheden af udviklingsbistand for det Globale Syd, og vi vil også se på hvordan vi bruger økonomiske værktøjer til at evaluere om bistand indenfor for landbrug, sundhed og uddannelse.

Især relevant for fag: Matematik , Samfundsfag

Foredragsholder: Lektor John Rand

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Praktisk info

60 minutter
Gymnasie
Matematik, Samfundsfag
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Kan “det gode liv” skabes i Afrika?

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk