fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Besøg Økonomi – Hvorfor nogle lande er rige og andre fattige

Besøg Økonomi – Hvorfor nogle lande er rige og andre fattige

Fagligt oplæg: Hvorfor er nogle lande rige og andre lande fattige?

Indkomstulighederne i verden er enorme – det er en kendt sag. Men er uligheden mellem den fattige og den rige del af verden voksende, og bliver der flere og flere, der lever under fattigdomsgrænsen, som det ofte hævdes? Hvad kan den økonomiske videnskab egentlig sige om de helt centrale spørgsmål: Hvorfor er nogle lande fattige og andre rige? Hvad kan et fattigt land gøre for at starte en vækstproces, der gradvist kan føre det ud af fattigdommen? Foredraget vil forsøge at give et indtryk af noget af det, som økonomisk teori og empiri kan bidrage med til besvarelse af sådanne spørgsmål.

Især relevant for fag: Matematik , Samfundsfag , Historie

Foredragsholder: Lektor Thomas Markussen

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Hvorfor nogle lande er rige og andre fattige

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk