fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Besøg Økonomi – Forskydninger på det danske alkoholmarked

Besøg Økonomi – Forskydninger på det danske alkoholmarked

Fagligt oplæg: Forskydninger på det danske alkoholmarked

Det totale salg af alkohol i Danmark har været stort set konstant i mange år. Alligevel har der været store forskydninger i omfanget af grænsehandlen både overfor Tyskland og Sverige. Desuden er markedsandelen for vin fordoblet over 25 år, mens markedsandelen for både øl og spiritus er dalet drastisk. I foredraget skal vi se på, om ændringerne kan forklares ved prisforskydninger mellem øl, vin og spiritus frembragt af de hyppige ændringer af afgiftssatser. Desuden diskuteres, hvorledes der kan skaffes data til at belyse denne problemstilling, f.eks. hvorledes omfanget af grænsehandlen i praksis kan bestemmes.

Især relevant for fag: Matematik , Erhvervsøkonomi

Foredragsholder: Lektor Anders Milhøj

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Forskydninger på det danske alkoholmarked

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk