fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Besøg Økonomi – Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper ved forskellige mål for fattigdom

Besøg Økonomi – Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper ved forskellige mål for fattigdom

Fagligt oplæg: Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper ved forskellige mål for fattigdom

I Danmark har der de sidste ti år været en løbende diskussion af, om vi skal have en officiel fattigdomsgrænse. Tilhængere af en officiel fattigdomsgrænse hævder, at det er nødvendig at have klart definerede mål, hvis man vil bekæmpe fattigdom, men modstanderne hævder, at disse mål er vanskelige at bruge til noget. Man skelner ofte mellem absolut fattigdom og relativ fattigdom. Den absolutte fattigdomsgrænsen tager udgangspunkt i de basale behov, og FN har fastsat den til at være ca. $1 i indkomst per dag. EU opererer i stedet med en relativ fattigdomsgrænse, som er defineret som 60 % af medianindkomsten i det pågældende land. I foredraget forklares de forskellige mål for fattigdomsgrænser ved hjælp af matematiske/statistiske modeller. Fordele og ulemper ved de forskellige mål diskuteres og illustreres ved hjælp af eksempler. Foredraget afsluttes med en mere generel diskussion af mål for indkomstulighed og en gennemgang af den officielle fattigdomsgrænse, som anvendes i Danmark. Oplægget introducerer matematiske og statiske begreber og er derfor specielt relevant i forbindelse med faget matematik.

Især relevant for fag: Matematik

Foredragsholder: Professor Mette Ejrnæs

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper ved forskellige mål for fattigdom

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk