fokus.ku.dk

Tilbud til gymnasiet og grundskolen

Bæredygtig byudvikling og centrale samfundsdilemmaer: En tur gennem København

Bæredygtig byudvikling og centrale samfundsdilemmaer: En tur gennem København

Bæredygtigt byudvikling og centrale samfundsdilemmaer: En tur gennem København

Byen er i dag rammen om langt de fleste danskeres hverdags- og arbejdsliv og byerne ændrer i disse år karakter. De skal være stedet for bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer mht. fx velfærdsudviklingen, social og økonomisk ulighed, forbrugsmønstrene, mobiliteten, erhvervsudviklingen, kulturlivet og klimakrisen. Samtidig skal byerne danne ramme om de modsætninger og dilemmaer disse løsninger indebærer.

Dette forløb belyser og reflekterer over disse udfordringer med fokus på Københavns udvikling og dilemmaer. Vi ser bl.a. på den grønne by, de økonomiske og sociale konsekvenser af den øgede bykonkurrence, hvor fokus i dag er på kulturby og herlighedsværdier. Vi ser på ændringerne i byens befolkning og den sociale og geografiske ulighed herunder segregation og gentrificering. Vi ser på den konkrete byomdannelse som et resultat af Københavns vækst i det 21. århundrede og de nye dagsordner i byen. Vi diskuterer, hvordan planlægningen kan være med til at skabe byens fremtid.

Bæredygtig byudvikling og centrale samfundsdilemmaer: En tur gennem København består af to elementer: A) en forelæsning om Københavns nyere udvikling med efterfølgende spørgsmål og diskussion – ca. 45 min. B) en byvandring, som i praksis viser byomdannelsen i København – ca. 90 min.

Se ’Gentænk byen’ og læs fx de fire introduktioner til temaerne

Se ’Den grænseløse by’ og læs fx dele af ’Ny økonomi i byen’

Tilmeldingen til gymnasiebesøg på SCIENCE er lukket, mens vi opdaterer vores tilbud. Vi har ladet vores tilbud blive i systemet, så du kan se, hvad vi tilbød i det forgangne studieår – der kan forekomme ændringer.

Vi åbner for tilmelding til studieåret 24/25 i sidste halvdel af august, hvor vores undervisere kender deres kalendere, og den almindelige undervisning på fakultetet er planlagt, så vi har mulighed for at booke lokaler til gymnasiebesøg.

Vi sender besked ud med vores nyhedsbrev, når tilmeldingen åbner igen. Abonnerer du ikke allerede på nyhedsbrevet, kan du sende en mail til gymnasiebesoeg@science.ku.dk.  Skriv “Abonner på nyhedsbrev” i emnefeltet, så opretter vi dig.

logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Gymnasiebesøgsordningen på SCIENCE
logo footer

Tilmelding til Bæredygtig byudvikling og centrale samfundsdilemmaer: En tur gennem København

Hvem skal du i kontakt med?

Drejer din henvendelse sig om din booking, besøg, aflysninger eller ændringer og tilbud, så kig i bunden af det konkrete tilbuds side for kontaktoplysninger.

Drejer din henvendelse sig om systemet fokus.ku.dk eller tekniske problemer, så skriv til os på fokussupport@adm.ku.dk