FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

ONLINEFORLØB: Biodiversitet

ONLINEFORLØB: Biodiversitet

Forløbet består af 4 delforløb af hver 1,5 time. De 4 delforløb kan tages i rækkefølge som et sammenhængene forløb, men de kan også tages hver for sig som enkelte moduler.

Her finder du en materialeliste over, hvilke materialer dine elever skal have klar på dagen.


OBS: Når du booker forløbet bedes du skrive i kommentarfeltet i bookingen, hvilket delforløb du ønsker. 


De 4 delforløb er:

1.Hvad er biodiversitet?

I denne undervisningsgang introduceres eleverne til begrebet biodiversitet. Vi snakker om, hvordan vi måler biodiversitet, hvordan biodiversiteten varierer og hvad biodiversitet betyder for os. Herefter sendes eleverne ud på dagens aktivitet som er en bioblitz. Bioblitz går ud på, at man på en fastsat mængde tid går ud og registrerer så mange forskellige arter som muligt på et afgrænset område, dette kan være elevernes egne haver, gårdarealer eller en park eller andet grønt område tæt på, hvor eleverne bor. Eleverne får et afkrydsningsskema og de kan også tage billeder af, hvad de finder. På den måde kan de komme tilbage til os undervisere og få hjælp, hvis de ikke ved, hvad det er, de har fundet. Formålet med opgaven er at få eleverne til at reflektere over, hvilke områder i deres nærmiljø, der har potentiale til at have en høj biodiversitet.

2. Naturtyper og naturlige processer

I denne undervisningsgang snakker vi om forskellige naturtyper og natursyn, samt hvad eleverne mener natur er. Derudover introduceres eleverne for nogle af de naturlige processer der foregår i naturen, og hvilken rolle de spiller, for diversiteten. Eleverne skal lave to små terrarier af syltetøjsglas, for at observere forskellene på to naturtyper i deres nærområde. Formålet med opgaven er at få eleverne til at reflektere over, hvilke naturlige processer der sker i deres terrarier, samt om det gør en forskel hvilken naturtype terrariet er lavet ud fra. Ligeledes kan eleverne tænke over hvor mange af de naturlige processer der sker, vi ikke lægger mærke til eller kan se til daglig.

3. Menneskets påvirkninger

Denne undervisningsgang har fokus på de forskellige måder mennesker påvirker naturen omkring os, samt hvilke effekter det måtte have. Derudover introduceres eleverne til begrebet invasive arter og hvorfor de kan udgøre et problem for biodiversiteten i Danmark.  Herefter skal eleverne i gang med et forsøg hvor de skal eleverne vande karse med vand blandet med forskellige kemikalier de kan finde i hjemmet. Formålet med forsøget er at få eleverne til at reflektere over, hvordan forskellige kemikalier påvirker vores natur, hvis vi ikke fjerner dem fra vandet inden det bliver ledt ud i naturen. Eleverne skal reflektere over, at nogle stoffer er mere skadelige end andre, samt hvordan skadelige stoffer kan ende i naturen.

4. Hvad så nu? 

Denne undervisningsgang har fokus på hvad vi som samfund kan gøre for at beskytte biodiversiten. Der perspektiveres til FNs verdensmål og eleverne får mulighed for at arbejde med konkrete naturfredningscases i Danmark. Til sidst bliver der opsamlet på alle fire delforløb.

Praktisk info

Show
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Science Skoletjeneste
skoletjenesten@science.ku.dk
logo footer

Tilmelding til ONLINEFORLØB: Biodiversitet