Om FOKUS


På denne portal kan du som lærer og elev i gymnasiet og grundskolen finde alle tilbud om undervisningsmaterialer, foredrag, events og besøg på universitetet og hos jer, som institutter, centre og fakulteter ved universitetet tilbyder.

I søgefeltet på forsiden kan du frit søge på et emne, og yderligere præcisere din søgning alt efter interesse. Du kan også søge på typer af tilbud: Besøg med klassen, studerende for en dag, lærerarrangement, undervisningsmaterialer, studiepraktik, åbent hus, lektiehjæl og studieretningsprojekt.

Besøg på universitetet

Du har, som lærer eller elev i gymnasiet/folkeskolen, rig mulighed for at besøge Københavns Universitet og opleve noget af den forskning, som bliver udført her.

Her på Københavns Universitet kan du med klassen blandt andet opleve en lang række foredrag, besøge vores museer og lave øvelser i et laboratorium. Som gymnasielev kan du, udover at besøge os med klassen, selv melde dig til tre dags studiepraktik, som studerende for en dag og deltage i åbent hus. Flere institutter tilbyder også hjælp til SRP-opgaven. Som lærer kan du deltage i gymnasielærerdage, efteruddannelseskurser med mere.

De fleste tilbud på Københavns Univesitet kræver en tilmelding, fordi de bliver udbudt på bestemte tidspunkter og skal tilmeldes et af gangen. Disse tilbud hedder: Tilbud med fast tid. Andre tilbud udbydes efter behov, og her kan du og din klasse ønske et tidspunkt, hvor I kunne tænke jer at komme på besøg. Disse tilbud hedder: Tilbud uden fast tid. Det er muligt at tilmelde sig flere af denne type tilbud på een gang.

Besøg hos jer

Mange forskere og studerende tilbyder at komme ud på skoler og gymnasier og holde oplæg eller lave øvelser. I kan fx få besøg af studerende fra sprogfag, datalogi og teologi eller forskere fra fysik og biologi.

5.-10. klasser på Sjælland og øerne kan også få besøg af Skoletjenesten på SCIENCE. Derudover er en hel del forskere tilknyttet Forskningens Døgn, hvor det er muligt at booke en forsker gennem forsk.nu. Alle besøg på jeres skole kræver en tilmelding.

Undervisningsmaterialer

Mange institutter og centre har udviklet undervisningsmaterialer, som I kan bruge online, downloade eller få tilsendt og anvende i undervisningen hjemme på skolen. Det drejer sig bl.a. om Nanokits, temahæfter, bøger og webportaler. I kan ikke tilmelde jer undervisningsmaterialer.

Find en forsker

Hvis du har brug for at stille nogle faglige spørgsmål, få hjælp til henvisninger til litteratur eller empiri, så kan du søge efter en forsker via sitet Find en forsker. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan få det bedste ud af kontakten:

    • Vær konkret og præcis, når du henvender dig. Beskriv kort hvem du og vær afklaret med, hvad du vil spørge om
    • Skriv først en e-mail, og hvis ikke du har fået svar inden for en uge, kan du følge op telefonisk.
    • Hvis du har brug for hjælp til en opgave, så angiv tidsramme for opgaven og beskriv dit problemfelt kort.

Efteruddannelse til gymnasielærere

Som lærer kan du finde information omkring gymnasierelaterede sidefag og andre typer af efteruddannelse og videreuddannelse på portalen for efter- og videreuddannelse.

Efter- og videreuddannelse for gymnasielærere