FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Besøg Økonomi – Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise

Besøg Økonomi – Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise

Fagligt oplæg: Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise

Erfaringerne viser, at markedsøkonomier med mellemrum bliver udsat for finanskriser, hvor mange banker bliver nødlidende, og nogle går fallit, hvor aktiekurserne, huspriserne og andre aktivpriser rasler ned, og hvor den finansielle krise ret hurtigt breder sig til den øvrige økonomi, så virksomheder indskrænker, produktion og beskæftigelse falder, og mange mennesker bliver arbejdsløse. I 2007-2008 blev verdensøkonomien ramt af den alvorligste finanskrise siden Den Store Depression i 1930’erne, og finanskrisen førte i 2008 og årene efter til en generel økonomisk krise, der omfattede et hidtil uset stort antal lande. Efterfølgende førte det økonomiske tilbageslag i kombination med, at flere europæiske lande allerede inden krisen havde svage offentlige finanser, til en gældkrise i Europa. Finanskriser opstår med jævne mellemrum og følger typisk det samme generelle mønster. Men hvorfor opstår de? Hvordan kan en finanskrise føre til krise i den bredere samfundsøkonomi? Hvad er de specielle træk ved den nuværende finanskrise, og hvad har regeringerne og centralbankerne gjort for at bekæmpe den? Hvorfor kom der i kølvandet på finanskrisen en europæisk gældskrise, og hvad har de udsatte lande, EU og den europæiske centralbank gjort for at afværge gældskrisen? Hvordan kan man forebygge lignende kriser i fremtiden? Disse spørgsmål behandles i dette foredrag.

Især relevant for fag: Samfundsfag , Historie

Foredragsholder: Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Praktisk info

1 hour 45 min
Gymnasie
Historie, Samfundsfag
logo footer

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fokus.ku.dk er en del af Københavns Universitet.

WEB
Om websitet
Cookies og privatlivspolitik
Tilgængelighed

Kontakt

Henvendelser vedrørende de enkelte aktiviteter skal rettes til arrangøren af den pågældende aktivitet.

Besøgsordning Økonomi
logo footer

Tilmelding til Besøg Økonomi – Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise

Det er kun 3 spørgsmål, og det hjælper os med at gøre fokus.ku.dk bedre.

Fokus.ku.dk kræver en moderne browser for at blive vist korrekt og ikke Internet Explorer, som du tilgår siden med. Vi anbefaler, at du fx installerer og bruger Chrome i stedet.