FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Alle tilbud

Informatikkonference for gymnasielærere den 15. - 16. november 2022

Kom med til konference om informatikundervisningen i gymnasiet den 15.-16. november 2022
Gymnasie

BOTANIK FOR BØRN - i Botanisk Have

Botaniske værkstedsaktiviteter for 1.-3. kl. Hands-on, jord under neglene, observation & beskrivelse og noget med hjem.

Tysk Torsdag -

Er du interesseret i tysk kultur, litteratur og sprog? Så kom til Tysk Torsdag, hvor Tyskfaget på Københavns Universitet byder alle velkomne - du behøver ikke at tilmelde dig.

DNA & liv - 2022

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at analysere data og prøver til brug i forskningen.

Slagtilfælde og genoptræning - hent gratis undervisningsmateriale

Underviser du i biologi eller bioteknologi? Hent gratis informatikinspirerede undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser udviklet af gymnasielærere i samarbejde med forskere på Datalogisk Institut
Online
Gymnasie

Informatik og sundhed - hent gratis undervisningsmateriale

Underviser du i informatik? Hent gratis undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser udviklet af gymnasielærere i samarbejde med forskere på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.
Online
Gymnasie

Et hav af forandringer

Mange ved, at den globale opvarmning truer leveforholdene for mange landlevende organismer. Men hvad sker der egentlig, hvis vi vender blikket mod havet?

Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

Hent gratis årsplaner og undervisningsforløb til engelsk i 1. klasse og fransk og tysk i 5. klasse. Undervisningsforløbene bygger på internationale anbefalinger til den tidlige sprogstart.
Online
Grundskole

Flersprogethedsdidaktik - hent gratis undervisningsmateriale

Arbejder du med flersprogethedsdidaktik? Hent gratis undervisningsmateriale udviklet til grundskolens 1., 5., 7. og 9. klasse samt i Almen Sprogforståelse i 1.g i gymnasiet.
Online
Gymnasie, Grundskole

Video: SCIENCE foredrag

10-15 minutters foredrag med forskere fra SCIENCE
Online
Gymnasie

Tysk Torsdag. Nye perspektiver på tysk kultur og samfund

Er du interesseret i tysk kultur, litteratur og sprog? Så kom til Tysk Torsdag, hvor Tyskfaget på Københavns Universitet byder alle velkomne - du behøver ikke at tilmelde dig.

Mød os fra Farmaci - online

Hvis du er i tvivl om hvilken uddannelse der passer bedst til dig, kan det være godt at tale med studerende eller undervisere på uddannelsen. Det kan du nu ved at deltage i et online besøg på Farmaci.
Online
Gymnasie

Inspirationsdag for gymnasielærere den 22. april 2022

Inspirationsdag på SCIENCE for gymnasielærere i de naturvidenskabelige fag og matematik

Materialer på atomar skala

Om avancerede materialer, krystalstrukturer, røntgenstråler og synkrotroner, og hvordan vi skaber nye muligheder for vedvarende energi

Verden på Nanoskala

De processer som omgiver os i det daglige er for en stor dels vedkommende styret af overfladeinteraktioner og strukturer som findes på nanometer skala.

Livets oprindelse - fra et nanometer perspektiv

Livet opstod på jorden for ca. 3,7 milliarder år siden. Hvordan ved vi det?

Podcast: Jorden Kalder

Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed. Hvem, de mener, der skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne. Og ikke mindst,
Online
Gymnasie, Grundskole

Podcast - Geoland

I Geoland dykker de 2 begejstrede geologistuderende Mathilde Lieberkind og Emil Soltau ned i den fascinerende geovidenskab og tager lytterne med ud til spændende eksperter.
Online
Gymnasie, Grundskole

Plantedysten

PLANTEDYSTEN er et læringsspil tilknyttet den levende samling af planter i Botanisk Have på Statens Naturhistoriske Museum. Spillet leder eleverne rundt på en rejse blandt havens områder og planter,
Online
Grundskole

FORSKERDATA – brug ægte data i naturfagsundervisningen

Forskerdata er en interaktiv portal med autentisk data, som kan bruges direkte i den eksisterende undervisning i naturfagene og matematik på mellemtrinnet og i udskolingen.
Online
Grundskole

QIMMEQ

Slædehunden er noget helt særligt. Den kan klare kulde og hårdt arbejde, og er en af de ældste hundetyper i verden. Slædehunden er for mange et symbol på Grønland på linje med isbjørn, kajak og indlan
Online
Grundskole

Dyredysten

Gå i zoologernes fodspor DYREDYSTEN er et quiz-spil for børn tilknyttet udstillingerne Pol til Pol og Evolution på Zoologisk Museum.
Online
Grundskole

Film om Pigen og Hvalen

Film til både børn og voksne. Kom f.eks. med på en filmisk tur i vores zoologiske samlinger og lær samtidig en masse om hvaler, dinosaurer, mennesket, og hvor vi kommer fra.
Online
Grundskole

Den vilde naturlog

Den vilde naturlog' er et redskab til elevernes opdagende og undersøgende arbejde med iagttagelser, beskrivelser, tegninger og skitser
Online
Grundskole

Den lille Naturlog

Den lille Naturlog er et gratis hæfte til brug og støtte i den udendørs undervisning, særligt udviklet til målgruppen bh.-4. kl
Online
Grundskole

Tegninger til farvelægning

Tegningerne er udviklet til forskellige undervisningsmaterialer, formidlingsevents eller udstillinger over årene.
Online
Grundskole

INDsigt - Naturfagsdidaktisk seminarrække

Hør nyt om forskning og udvikling i undervisning og læring i naturfagene. INDsigt er 2-timers åbne seminarer for undervisere, forskere og andre interesserede. Alle er velkomne!

Biolink - enzymer og antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er i fokus når vi sammen med klassen laver tre øvelser med proteinoprensning, enzymkinetik og lader eleverne teste deres egen medicin.

Ekstra information om Matematikstudierne

Kan tilvælges de matematiske foredrag på Nørre Campus

Rundvisning i Universitetsparken/Nørre Campus

En rundvisning i Universitetsparken på Østerbro med en studerende

Rundvisning på Frederiksberg Campus

En rundvisning på Frederiksberg Campus' områder med en studerende

Spilteori – med Makrelkrigen i Nordøstatlanten som case

Et overblik over begivenhederne under makrelkrigen, og ved hjælp af økonomisk teori gives en række mulige forklaringer på, hvorfor makrelkrigen opstod, samt hvordan den blev delvist løst i 2014

Hvad koster rent vand?

Den danske vandkvalitet skal forbedres så både kystvande og søer får det bedre, men hvilke virkemidler er de mest omkostningseffektive og hvordan implementeres de

SRP- Fremtidens plantebaserede fødevarer (online)

Et online SRP-tilbud til elever, der planlægger at skrive i biologi, kemi og bioteknologi specielt med fokus på planteproteiner og næringsværdien af disse.
Online
Gymnasie

Fortidens fingeraftryk - artsbestemmelse med ny teknologi

I FORTIDENS FINGERAFTRYK - artsbestemmelse med ny teknologi kommer gymnasieelever helt tæt på forskningen i arkæologi og molekylærbiologi.

Verdens ældste litteratur: Fortællingen om Gilgamesh

Hvem var Gilgamesh? Hvad er et epos? Hvornår og hvordan blev det skrevet ned? Det gratis oplæg er et fagligt bidrag til undervisningen i oldtidskulturer, religion, mytologi eller verdenslitteratur.
Online
Gymnasie

Identity Economy. From globalization to nationalism in twenty-first-century India

Vil I arbejde med at forstå sammenhængen mellem identitetspolitik, økonomisk udvikling og nationalisme i en global kontekst? Oplægget er gratis og bruger det moderne Indien og Asien som case.
Online
Gymnasie

Grønland-Danmark relationer. Magt og afmagt i Rigsfællesskabet

Skal din klasse arbejde med Grønland eller Danmarks kolonihistorie? Dette gratis online oplæg er et relevant, fagligt indspark som opstart eller som supplement til et forløb om emnet.
Online
Gymnasie

Human Rights in an illiberal state: abortion rights in Poland

Et oplæg om polsk populisme, der kan give undervisningen i politisk kultur samt polsk og østeuropæisk historie en spændende vinkel. Det gratis oplæg er på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.
Online
Gymnasie

Erobringen af Mexico. Nye kilder til kulturmødet der ændrede verden

Skal din klasse arbejde med den europæiske kolonisering i 15. og 16. århundrede? Dette gratis online oplæg er et spændende fagligt indspark som opstart eller som supplement til et forløb om emnet.
Online
Gymnasie

Skræddersyet medicin

Hvilke udfordringer der kan være ved at give patienter medicin ud fra princippet "one-size-fits-all" og hvordan farmakologiske biomarkører kan være nyttige værktøjer til at skræddersy dosis.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Håbets budbringer - mRNA vacciner

Med et mRNA kan kroppen vaccinere sig selv. I årtier er der blevet kigget skævt til metoden, men nu har den ført til sikre og effektive COVID-19-vacciner, som kan betyde en ende på pandemierne.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Nukleinsyre-baserede lægemidler

Sygdomme behandles traditionelt med lægemiddelstoffer, der virker på proteinniveau, men har ofte bivirkninger da andre proteiner påvirkes. DNA/RNA lægemidler virker mere specifikt på genniveau.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Studerende for en dag: nanoscience

Overvejer du at læse på universitetet? Vil du vide mere om uddannelsen før du beslutter dig? Så har du mulighed for at blive studerende for en dag på bacheloruddannelsen i nanoscience.

Antibiotikaresistente bakterier: Mekanismer og konsekvenser

Vi zoomer ind på de antibiotikaresistente bakterier, deres mekanismer og deres konsekvenser.

Antologi om religionsvidenskab - "Religion for øje"

Antologien "Religion for øje" er skrevet af studerende på religionsvidenskab. Til gymnasieelever, der interesserer sig for religion i samfundet, og hvad religionsvidenskab bruges til.
Online
Gymnasie

Klimaforandringer - fortid, nutid og fremtid

Dette besøg giver en grundlæggende forståelse for de faktorer, der skaber og påvirker klimaet i dag og på geologisk tidsskala.

Topografi, geomorfologi og landskabselementer - Sammenhænge analyseret i GIS

Hør et foredrag om topografi, geomorfologi og landskabselementer og se nærmere på sammenhængene med en analyseøvelse i Geografiske Informationssystemer (GIS).

Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter

Vi skal detektere gener i gensplejsede planter ved hjælp af gen-opformeringsteknikken Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sæbeboblers matematik

Hvad har sæbebobler med matematik at gøre? Jo, fx kan grunden til, at sæbebobler er runde, forklares ved, at netop den runde flade er den mindste, der omslutter et givent rumfang.

Differential- og integralregningens historie

Det siges normalt, at Newton og Leibniz opfandt differential- og integralregningen. Mange af deres forgængere i 1600-tallet, Fermat, Descartes, Pascal og Wallis foregreb dog flere af de centrale idéer

Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling

Kom med på en matematisk cruise over Middelhavet når vi kigger nærmere på, hvordan egypterne, grækerne og araberne søgte at løse problemerne med cirklens kvadratur, vinklens tredeling...

Arkimedes

Hvem var matematikeren Arkimedes? Kom med på en rejse tilbage i antikken og mød den gamle græker, der udbrød "Eureka!", da han trådte ned i badekaret og bemærkede, at vandstanden steg.

Vi sætter bymiljøet på formel

Foredraget gennemgår, hvordan man med anvendelse af statistik kan estimere, hvilke elementer i bymiljøet, positive som negative, der påvirker huspriserne.

Betaler vi for meget for vand og el? Regulering ved hjælp af benchmarkking

Betaler vi for meget for vand og el? Regulering ved hjælp af benchmarking En kort introduktion til nogle af de sofistikerede analytiske metoder der kan anvendes til økonomisk benchmarking

Differentialligninger og deres anvendelse

Et af de mest avancerede matematiske emner som man møder i gymnasiet er differentialligninger. I foredraget begynder vi med de differentialligninger man ser i gymnasiet.

Bevisets stilling. Græsk matematik og den deduktive matematiks opståen

Den deduktive matematik opstod i det gamle Grækenland. Hør et foredrag om, hvordan denne revolutionerende metode fandt sin vej fra filosofien og ind i matematikken.

Hvad bør en option koste?

En option giver ret, men ikke pligt, til at gøre "et eller andet", f.eks. at købe en aktie til en på forhånd aftalt kurs.

Ølbrygning - hvor svært kan det være?

Der skal kun fire ingredienser til at brygge en øl. Alligevel er ølproduktion mindst ligeså kompleks som raketvidenskab.

Medicinalkemi

Foredraget vil beskrive medicinalkemien og sætte den i perspektiv ved at give eksempler på hvordan lægemidler blev opdaget før, nu og vil blive det i fremtiden.

Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?

Er det farligt at spise GM-afgrøder? Kan gensplejsede planter påvirke økosystemerne? Hvordan gennemskuer man, om et argument bygger på et faktum eller en fiks idé?

Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing

Kom med når Lektor Anders Døssing tager os med ind i den farverige, eksplosive og lærerige verden af kemi ved hjælp af udvalgte kemiske demonstrationsforsøg

Skole- og institutionsbesøg på Statens Naturhistoriske Museum - PALMEHUSET

Besøg på egen hånd i Palmehuset og Sommerfuglehuset i Botanisk Have. Oplev planteliv fra troperne til halvørkenen - samt i sommerhalvåret vores eksotiske sommerfugle i Sommerfuglehuset.

Skole- og institutionsbesøg på Statens Naturhistoriske Museum - SÆRUDSTILLINGER

Besøg på egen hånd i særudstillingerne 'Neandertaler' (til d. 19/2 2023) og 'Wildlife Photographer of the Year' (til d. 28/8 2022) samt Mineralsalen

Superkræfter: insekternes planet - På din skole

Vi har nu muligheden for at tage ud på skoler i Rødovre kommune med forløbet "Superkræfter - insekternes planet". Tilbuddet gælder 4. og 5. årgang.
Cirkus Naturligvis (På din skole)
Grundskole

Skole- og institutionsbesøg på Statens Naturhistoriske Museum - ZOOLOGISK MUSEUM

Besøg på egen hånd i udstillingerne 'Evolution', 'Fra pol til pol', 'Danmarks dyreverden igennem 20.000 år' og 'Det Dyrebare'

Bioteknologi – fremtidens grønne medicinfabrikker

Planters biologi og kemiske stoffer er selve grundstenen til livet på Jorden og kan være både mad, gift og medicin.

Massespektrometri i din hverdag - hvor og hvordan?

Massespektrometri er den hyppigst anvendte analyseteknik indenfor miljøanalyse, fødevareanalyse og farmaceutisk analyse, bl.a. i forbindelse med lægemiddeludvikling.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Besøg Økonomi - Flexicurity

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Flexicurity'

Besøg Økonomi - Forskydninger på det danske alkoholmarked

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Forskydninger på det danske alkoholmarked'

Besøg Økonomi - Hvorfor nogle lande er rige og andre fattige

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvorfor er nogle lande rige og andre lande fattige?'

Besøg Økonomi - Monopol, konkurrence og samfundet

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Monopol, konkurrence og samfundet'

Besøg Økonomi - Big data i samfundsvidenskaberne

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Big data i samfundsvidenskaberne'

Besøg Økonomi - Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper ved forskellige mål for fattigdom'

Besøg Økonomi - Eksploderer uligheden i Danmark?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Eksploderer uligheden i Danmark?'

Besøg Økonomi - Er man født til at havne i luksusfælden?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Er man født til at havne i luksusfælden?'

Besøg Økonomi - Hvad betyder religion for samfundsøkonomien?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvor kommer religion fra, og hvad betyder religion for samfundsøkonomien?'

Besøg Økonomi - Politik der puffer

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Politik der puffer'

Besøg Økonomi - Får politikere for meget i løn?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Får politikere for meget i løn?'

Besøg Økonomi - Familiedannelse

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Familiedannelse: Ægteskaber, børn, arbejdsdeling og skilsmisse'

Besøg Økonomi - Finansielle Bobler

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Finansielle Bobler'

Besøg Økonomi - Hvor meget er en direktør værd?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvor meget er en direktør værd, og hvordan kan vi måle det? Og hvad betyder lønforskelle for motivation og arbejds

Besøg Økonomi - Economics and Psychology (OBS: Kun engelsk)

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Economics and Psychology' (OBS: Oplægget udbydes kun på engelsk)

Besøg Økonomi - Trængsel og regularitet

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Trængsel og regularitet'

Besøg Økonomi - Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise'

Besøg Økonomi - Modellering af risiko ved porteføljevalg

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Modellering af risiko ved porteføljevalg'

Tycho Brahe, Kepler og Newton: Den moderne fysiks fødsel

Den moderne fysiks fødsel

Politisk forbrug - økologiske og lokalt producerede fødevarer

Hvad er politisk forbrug – og hvad er det, som forskellige typer forbrugere gerne vil påvirke med deres forbrug?

Klimaændringer, tørke og mangel på vand – hvor meget vand skal vi forbruge

I dette foredrag diskuteres, hvordan en grundvandsressource skal udnyttes, når der er en risiko for en fremtidig tørke, og to modsatrettede effekter identificeres.

Regulering af CO2 forurening under ren usikkerhed

Mange fremtidige forhold er usikre, og inden for økonomi er behandlingen af usikkerhed derfor central

Landbruget i samfundsøkonomien

En introduktion til landbruget i dag, herunder landbrugets struktur, produktion og sektorens økonomi.

Det indsamlede menneske: Skoleomvisning på Medicinsk Museion

Kig ind i kroppen, kom tæt på levende bakterier og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser.

Mind the Gut: Skoleomvisning på Medicinsk Museion

Kig ind i kroppen, kom tæt på levende bakterier og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser.

Skoleomvisning på Medicinsk Museion (klassikeren)

Kig ind i kroppen, kom tæt på levende bakterier og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser.

Parasitter i lange baner har indtaget verden!

Parasitter udnytter andre organismer til deres egen fodel, og at være en parasit er faktisk den mest 'normale' måde at leve på.

Fra burger til blodsukker – Kroppens energiomsætning

Debat om mad, sundhed og trivsel fylder temmelig meget i elevernes skole- og hverdag. Det gør det også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor mange af vores forskere i høj grad beskæftiger

Onsdag med Kierkegaard

Foredrag med Joakim Garff: En introduktion til den globale dansker og hans livssyn

Bakterier uden grænser

Cirkus Naturligvis og Medicinsk Museion udbyder sammen en bakterierig dag. Arrangementet sætter fokus på bakteriernes enorme betydning - i naturen og ikke mindst i den menneskelige krop.

Sådan kommunikerer hjernens celler

Kommunikationen mellem hjernecellerne varetages af kemiske budbringere som aminosyrerne glutaminsyre og gammaaminosmørsyre). Et middel mod fx epilepsi virker ved at interagere med kommunikationsproces
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Stereokemi og lægemiddeludvikling

Mange lægemiddelstoffer findes i to former, der er spejlbilleder af hinanden. Kemisk og fysisk er disse to molekyler identiske, men de kan have vidt forskellig virkning.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Peptidtransportører – når lægemidler skal bruge en taxa

Mange lægemidler er afhængige af "taxaer" for at komme omkring i menneskekroppen. Disse taxaer består ofte af membranproteiner, der optager og transporterer fx lægemiddelstoffer.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Morfin - en 200 år gammel klassiker

Opiumvalmuens aktive stof, morfin, er det mest anvendte middel mod voldsomme smerter. Trods stor viden i dag om morfins virkning, er der stadig mange myter, blandt andet om risiko ved narkomani, hvis
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Medicinalkemi, neurotransmission og den røde fluesvamp

Et stof i den røde fluesvamp spiller en vigtig rolle som modelstof i udviklingen af nye lægemiddelstoffer mod alvorlige sygdomme i centralnervesystemet (CNS).
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Lægemidler mod hjernens sygdomme

Nu kan forskerne se, hvordan receptorer i hjernen binder sig til stoffer, der enten aktiverer eller hæmmer dem. Målet er at udvikle et lægemiddel, som netop kan aktivere eller blokere receptorerne eft
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Insulin - før, nu og i fremtiden

Diabetikere anvender insulin, som de sprøjter ind i kroppen. Nu arbejdes der på at udvikle en nemmere måde at indtage midlet på, bl.a. gennem en inhalator, som vi kender det fra behandlingen af astma.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fra Meskalin til medicin

Hvad gør meskalin, og er der nogle anvendelsesmuligheder indenfor medicin? Få et foredrag med forskningsresultater og et historisk perspektiv.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fra hashforskning til fedmebehandling

Appetithæmmende stoffer, som minder om det aktive stof i hash, er under udvikling til et middel, der i forsøg har vist sig at få svært overvægtige til at tabe sig.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fortællinger om EPO

EPO er et biologisk lægemiddel, som bruges til at behandle fx blodmangel og nyresvigt. Men det er også et udbredt dopingmiddel, som er meget svært at afsløre.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fiskeolier – sand sundhed eller falsk markedsføring?

Salget af fiskeolie i kapsler er stort. Men hvad med effekten? Det viser sig, at fedtsyrerne i olien har en positiv effekt på fx hjertesygdom.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Etnobotanik og jagten på ny medicin fra planter

Fra atmosfærens ilt, over mad, tøj, stimulanser og til medicin, så er vi mennesker afhængige af planter. Etnobotaniske opdagelsesrejser graver ned i jagten på nye planter, og hvordan de kan optimere l
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Primtal

I dette foredrag vil vi gennemgå nogle af de kendte egenskaber ved primtallene og diskutere nogle af de ubesvarede spørgsmål om dem.

Køer, kakerlakker og kikærter

Vi går i laboratoriet med forskellige proteinkilder til fremtidens frokostbord, og opstiller hypoteser samt undersøger, hvilken effekt proteinkilderne kan have på klimaet.

Jagten på det skjulte sukker og super-smagerne

Debat om mad, sundhed og trivsel fylder temmelig meget i vores og elevernes skole- og hverdag. Det gør det også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet!

Uendelige summer

Hvis man lægger uendeligt mange tal sammen får man somme tider et endeligt tal.

Komplekse tal og deres historie

Matematikere udvider deres univers, så matematiske opgaver kan løses. Hør hvordan vi har løst umulige problemer i matematikken gennem historien.

Halthed af heste: en statistisk analyse

Vi skal kigge på accelerationsmålinger fra heste og se, hvordan vi kan bruge matematik og statistik til at diagnosticere halthed hos hesten.

Firefarveproblemet

I 1852 stillede Francis Guthrie følgende simple spørgsmål: Er det rigtigt, at fire farver er nok til at farvelægge et vilkårligt kort?

Hvad er en kvantebit?

De fleste ved nok, hvad en bit er når vi taler om computere. Fremtidens kvantecomputer derimod, arbejder med kvantebit - men hvad er en kvantebit egentlig for en størrelse?

SRP på SUND: Vil du fremstille et aktivt lægemiddelstof?

Går du med en lille farmaceut i maven og vil gerne lave et SRP hvor du fremstiller et aktivt lægemiddelstof? Så har School of Pharmaceutical Sciences fire forskellige projekter du kan vælge imellem.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Studieretningsprojekt matematik og fysik

I foråret 2007 afholdt Institut for Matematiske Fag et kursus kaldet TværMat, hvor der blev produceret mange oplæg til studieretningsprojekter med matematik. Oplæggene er ment som inspiration.
Online
Gymnasie

Dataanalyse og kræft - workshop

Dataanalyse og kræft er et undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i dataanalyse som grundlag for kræftforskning og udvikling af præcisionsmedicin.
Gymnasie

Peer feedback - oplæg og undervisningsmateriale

Nu har du og dine kolleger på gymnasierne mulighed for at få mere viden og konkrete redskaber til at bruge peer feedback i undervisningen.

Fodbold og folkemordshistorie

Undervisningsmateriale med fokus på historie, Jugoslavien og populærkultur. Hvorfor bruger en kendt fodboldspiller en fascistisk hilsen til at fejre en sejr på grøntsværen, og hvad betyder det?
Online
Gymnasie

Rollespil om Brexit til gymnasier - Bordering Brexit

Rollespillet ‘Bordering Brexit’ handler om Storbritanniens udtrædelse af EU. Eleverne skal forhandle to aftaler på plads, der både sikrer freden i Nordirland og det fremtidige handelsforhold mellem de to parter.
Online
Gymnasie

Det danske sprog i forandring

Undervisningsmaterialet ’Det danske sprog i forandring’ består af fem dokumentarfilm til undervisningsbrug med tilhørende opgaver, som sætter fokus på det danske sprog i forskellige kontekster. Det henvender sig til dig, der underviser i dansk, engelsk, tysk samfundsfag eller historie
Online
Gymnasie

Hjernekassen på Museum - Podcast

Hjernekassen er på besøg på Statens Naturhistoriske Museum og dykker ned i historierne bag de mange planter, dyr og forsteninger.
Online
Gymnasie, Grundskole

Dissektion - podcast-serie

I DISSEKTION kommer vi med konservatorens kniv helt ind under huden på dyret og åbner for vores viden, holdninger og følelser for det enkelte dyr.
Online
Gymnasie, Grundskole

Jorden Kalder - podcast-serie

​​​​​​​Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed. Hvem, de mener, der skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne.
Online
Gymnasie, Grundskole

Biodiversitet på Danmarkskortet

I filmen Biodiversitet på danmarkskortet forklarer forskere fra Københavns Universitet hvad begrebet biodiversitet er og hvilken betydning den har – også i en dansk kontekst.
Online
Gymnasie, Grundskole

Film om evolution

2 korte film som anskueliggør og forklarer centrale begreber indenfor evolution - variation og tilpasning.
Online
Gymnasie, Grundskole

BESKRIV VERDEN - en app til undervisning

BESKRIV VERDEN er et værktøj, der gør elevernes egne mobilfotos til faglige noteredskaber, som kan støtte eleverne i at fastholde observationer og beskrivelser.
Online
Gymnasie, Grundskole

Mellemøstens musik - i Danmark

Vi har i Danmark i dag mange musikere med baggrund i Mellemøsten. Musik er en meget stor del af Mellemøstens kultur og her får du mulighed for at kigge ind i nutidige musikkulturer i Mellemøsten.
Online
Gymnasie

BIG DATA - vores digitale fodspor

BIG DATA: Vores digitale fodspor er undervisningsmateriale, der sætter fokus på digital dannelse, det digitaliserede samfund og de udfordringer samt muligheder, det giver os som mennesker.
Online
Gymnasie

Dataanalyse og Kræft

Dataanalyse og kræft er et undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i dataanalyse som grundlag for kræftforskning og udvikling af præcisionsmedicin.
Online
Gymnasie

Invention of agriculture and urbanization

I samarbejde med Gyldendal og Religionsportalen Horisont fortæller forskere på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om opfindelsen af landbrug og fremkomsten af byer i den nærorientalske oldtid.
Online
Gymnasie

Hvad er feltarbejde?

I samarbejde med Gyldendal og Religionsportalen Horisont fortæller religionssociolog, Annika Hvithamar, fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, i disse 4 film om feltarbejde.
Online
Gymnasie

Ritualets rolle

I samarbejde med Gyldendal og Religionsportalen Horisont fortæller forskere på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om begravelsesritualets rolle i oldtidens samfund.
Online
Gymnasie

Diplomacy and War in ancient Near East

I samarbejde med Gyldendal og Historieportalen fortæller forskere på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om diplomati og krig i den nærorientalske oldtid.
Online
Gymnasie

Syndflodsberetningen - Mesopotamien og Bibelen

I samarbejde med Gyldendal og Religionsportalen Horisont fortæller forskere på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om Syndflodsberetningen som den er overleveret i Mesopotamien og i Bibelen.
Online
Gymnasie

Den ægyptiske dødebog

I samarbejde med Gyldendal og Religionsportalen Horisont fortæller forskere på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om den ægyptiske dødebog.
Online
Gymnasie

Skriftens oprindelse - ægyptiske hieroglyffer og kileskrift

I samarbejde med Gyldendal og Historieportalen fortæller forskere på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om skriftens oprindelse og betydning i oldtidens Ægypten og Mesopotamien.
Online
Gymnasie

Forskning og formidling - Center for Angst

Forskning af høj kvalitet er en at universitetets grundydelser til samfundet. Forskning er med til at gøre os alle mere oplyste. Jo bedre oplyst vi er, jo bedre er vores fundament for at løse de problemer vi mø
Online
Gymnasie

Perspektiv

Vidensprogram på TV2/Lorry med humanistiske forskere.
Online
Gymnasie

Den Danske Værdiundersøgelse - Sociologisk Institut

Den danske værdiundersøgelse er en del af en omfattende international spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført første gang i 1981, dernæst i 1990 og 1999 samt nu igen i 2008.
Online
Gymnasie

GeoCase – tværfagligt undervisningsmateriale

GeoCase er et tværfagligt og eksperimentelt undervisningsmateriale til gymnasieskolen udviklet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, ved Geocenter Danmark.
Online
Gymnasie

Læringsværktøjer - Datalogi

Ønsker du at udfordre dine elever med programmering, men er du i tvivl om hvilke opgaver de skal have?
Online
Gymnasie

Faglige tekster (Skeletter, Hvaler og Mammutter)

Læs om skeletter, hvaler eller mammutter.
Online
Grundskole

Billednøgler til søens liv

'Fisk i søen“og 'Små dyr i søen' er lettilgængelige billednøgler til de dyrearter, man oftest vil støde på ved fiskeri i søer og damme.
Online
Grundskole

Edderkopper

Tværfagligt undervisningsmateriale om edderkopper. Tekster, fakta og opgaver til dansk, billedkunst, natur/teknik og matematik for 0.-3. klasse.
Online
Grundskole

Fugle i byen

Billednøgle med 25 af de mest almindelige fugle i byen. Materialet giver lærere og elever et nemt overblik over de fuglearter man oftest møder i bymiljøet.
Grundskole

Tegn i Haven

Tegn i haven er udviklet til brug i Botanisk Have, men kan bruges alle steder hvor der er planter, blomster og træer.
Grundskole

Fra gymnasiet til universitetet – overgange og overraskelser

Bliv klogere på overgangen fra gymnasiet til universitetet ved Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dette er et foredrag fra Inspirationsdag 2019 for naturvidenskabs- og matematiklærere.
Online
Gymnasie

LIVETS TRÆ - byg fylogenier i jagten på ny medicin

Malariaparasitten inficerer årligt millioner af mennesker og har i flere lande udviklet resistens overfor eksisterende medicin. Derfor leder forskerne nu efter nye stoffer blandt kendte medicinplanter.
Online
Gymnasie

ICE FRONTIERS – smelter Grønland?

Med ICE FRONTIERS kan eleverne online opmåle og sammenligne grønlandske gletsjere i fortid og nutid. Materialet er målrettet Naturgeografi B + C og Geovidenskab A i gymnasiet.
Online
Gymnasie

Menneskedyret

Menneskedyret er et online undervisningsredskab baseret på kurset i menneskets evolution på Statens Naturhistoriske Museum.
Online
Gymnasie, Grundskole

Bakterierne i dit liv

Advarsel! Dit liv, som du kender og forstår det, er muligvis på vej til at blive permanent forandret, hvis du fortsætter med at læse videre, og se de film vi har lagt på denne side.
Online
Grundskole

Giftige planter

Velkommen til en verden af vilde, forunderlige og helt fantastiske planter
Online
Grundskole

Se det usynlige - bliv klog på neutron- og røntgenspredning

Arbejd med visualisering af neutron- og røntgenspredning. Materialet "Se det usynlige" indeholder tekst og vejledninger til at arbejde med laserlys, bølger, lysdiffraktion, interferens og småvinkelspredning.
Online
Grundskole

Undervisningsmateriale om kvanteinformation

Undervisningsmateriale til SRP-opgave om kvanteinformation
Online
Gymnasie

Gymnasielærerens guide til kvanteuniverset

Artiklen er en indføring til kvanteinformation og dets potentiale for kommunikation og beregning, som måske en dag vil finde anvendelse i en kvantekomputer.
Online
Gymnasie

Oplev livet som universitetsstuderende i 3 dage

Kom i praktik på Københavns Universitet
Københavns Universitet
Gymnasie

Ressourcerum: Reformationen 500 år

Hjemmesiden er et inspirationsrum for undervisere om den serie af begivenheder, der almindeligvis kaldes reformationen
Online
Gymnasie

Er der økonomi i naturen?

En introduktion til fagområdet miljøøkonomi, som handler om betydningen af naturen for menneskers velfærd, og hvordan menneskers handlinger påvirker naturen.

Ressourcerum: Afrika Nu

Hjemmesiden er et inspirationsrum for lærere, der vil inddrage udviklingen på det afrikanske kontinent i undervisningen i f.eks. samfundsfag, religion, historie og geografi
Online
Gymnasie

Ressourcerum: Grundtvig

Online materialer til både elever og undervisere om N.F.S. Grundtvig
Online
Gymnasie

Regression

Vi tager udgangspunkt i 2-3 datasæt med biologiske problemstillinger som bruges til at diskutere lineær, kvadratisk og ikke-lineær regression.

Ressourcerum: Kierkegaard

Hjemmesiden er et et inspirationsrum med viden, materialeforslag og andre ressourcer til at undervise i Søren Kierkegaard på gymnasiale uddannelser
Online
Gymnasie

Ressourcerum: Hellig krig – i jødedom, kristendom og islam

Inspirationsrum med viden og materialeforslag til emnet ”Hellig krig” i gymnasiet. Materialerne kan bl.a. indgå i fagene: historie, oldtidskundskab, religion, kulturforståelse og samfundsfag.
Online
Gymnasie

Summer internship 2021 (neuro science)

Do you want to spend your summer as a brain scientist? Research centre BRIC at the University of Copenhagen offers 4 summer internships for ambitious high school students with an interest in neuro science.

Undervis i dansk natur

Vi gør det nemt for dig at tage dine elever med ud og undervise dem i den spændende danske natur. Lærermaterialet tager udgangspunkt i fire almindelige danske naturtyper: Skov, Strand, Græsland og Eng.
Online
Gymnasie, Grundskole

RÆSON Podcast: Sådan fungerer EU

Lyt til RÆSONs nye podcastserie om EU's udvikling, opbygning og fremtid udarbejdet af professor i statskundskab ved Københavns Universitet Peter Nedergaard.
Online
Gymnasie, Grundskole

Besøgsdag på tysk sprog og kultur i forårssemesteret

Hvert forår inviteres gymnasieelever, deres lærere og andre interesserede indenfor til en dag om at studere tysk sprog og kultur på Københavns Universitet

E-bog om Storbritannien – politik, økonomi og samfund

Undervisningsmateriale til folkeskoler og gymnasier om Storbritanniens politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling.
Online
Gymnasie

Online artikler, inspiration til undervisningen på gymnasiet.

Her kan du læse artikler om projekter eller emner fra forskningen på SCIENCE. Bemærk at disse artikler er af ældre dato.
Online
Gymnasie

Mikroorganismer

Bestil mikroorganismer til brug i undervisningen på gymnasiet.
Online
Gymnasie, Grundskole

Temahæfter om regn, IT, mad, ESS, bioteknologi, vand og mere

12 hæfter til inspiration og brug i undervisningen, i de naturvidenskabelige fag, på gymnasiet.
Online
Gymnasie

Besøgsdag på fransk sprog og kultur i forårssemesteret

Hvert forår inviteres gymnasieelever, deres lærere og andre interesserede indenfor til en dag om at studere fransk sprog og kultur på Københavns Universitet

Mad til Milliarder

Bogen "Mad til Milliarder" handler om global fødevareforsyning, planteproduktion, jordfrugtbarhed, bæredygtighed og meget mere.
Online
Gymnasie

Bioteknologisk forskning - en inspirationsbog til naturvidenskabelig undervisning på gymnasier

Bogen handler om aktuel forskning inden for blandt andet stamceller, DNA, nanoscience, fødevarer, livsstilsmedicin og meget mere.