FOKUS - Københavns Universitets brobygningsportal

Alle tilbud

Lægemidler – hvordan virker de?

Vi har alle et forhold til lægemidler - ud fra egen brugererfaring, som pårørende til brugere og fra andre relationer. Men hvordan er det egentlig lægemidlerne virker og påvirker vores organisme?
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

"Stereokemi og bivirkninger" - SRP-projekt

Overvejer du at uddanne dig inden for kemi? Drømmer du om medicinalkemi eller kemi? Kom og lav SRP (studieretningsprojekt) i Kemisk Instituts laboratorier og prøv os af.
Gymnasie

"Ondt i huden" - SRP-projekt

Overvejer du at uddanne dig inden for kemi? Drømmer du om medicinalkemi eller kemi? Kom og lav SRP (studieretningsprojekt) i Kemisk Instituts laboratorier og prøv os af.

"Computeren som spåmand" - SRP-projekt

Overvejer du at uddanne dig inden for kemi? Drømmer du om medicinalkemi eller kemi? Kom og lav SRP (studieretningsprojekt) i Kemisk Instituts laboratorier og prøv os af.

Nanoscience SRP-forsøg: Molekylære simulationer og proteinfoldning

SRP-forsøg om Molekylære simulationer og proteinfoldning. Forløbet varer fire dage og består af forelæsninger med teori, praktiske kodeøvelser og databehandling af data fra en proteinsimulation

SOP forløb: Neutronaktivering og radioaktivt henfald

Vil du skrive om Tjernobyl, Manhattan projektet eller måske Fukushima? I dette projekt samler du data, så du kan kombinere fysik med fx historie og samfundsfag

SOP forløb: Den Specielle Relativitetsteori

Gennem målinger af kosmiske stråler beskæftiger eleven sig med Lorentztransformationen, herunder begreber som invariant masse, tidsforlængelse og relativistisk energi

SOP forløb: Qubits og kvanteteknologi

Dette samarbejde med Niels Bohr Institutet giver dig mulighed for at lave simulationer og eksperimenter på IBMs kvantecomputere (IBM Q).

Åbent Hus på SCIENCE

Når vi holder Åbent Hus kan du møde alle SCIENCEs 25 bacheloruddannelser i boder og høre oplæg om dem.
Gymnasie

FemTech lader teknologier mærke

Dette er et initiativ særligt for kvindelige gymnasieelever. I håb om flere kvinder får interesse for datalogi, og bidrager til fremtidens teknologier

SRP inspiration experiment 7.- 8. February 2023

BRIC offers a two day SRP course for high school students who wish to include a lab experiment in their assignment. During the two days, students perform a pre-planned experiment in our labs and analy

Kursus om bioinformatik og machine learning til Bioteknologi A og/eller Matematik A i STX og HTX. 

Kursus for bioteknologi- og matematiklærere, hvor de har mulighed for at prøve det nye undervisningsmateriale ”Information i DNA”: et tematiseret forløb om machine learning og bioinformatik

Kemisk Syntese af Sukkerstoffer fra Gram-positive Bakterier

Foredrag om de sukkerstoffer der findes i cellevæggen på bakterier, og hvorfor de er vigtige for fremtidens måde at bekæmpe infektioner på. Der er meget organisk kemi i foredraget

Korte explainers fra eksperter til elever

En podcastserie, hvor elever kan blive klogere på klassiske og aktuelle emner inden for Europas og den globale verdens kultur, politik og sprog.
Online
Gymnasie

Israeli Identity and Culture through the Eurovision Song Contest

Et oplæg om Israels rolle i en europæisk sangkonkurrence. Det online oplæg er på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.
Online
Gymnasie

INDsigt - Naturfagsdidaktisk seminarrække

Hør nyt om forskning og udvikling i undervisning og læring i naturfagene. INDsigt er 2-timers åbne seminarer for undervisere, forskere og andre interesserede. Alle er velkomne!

Skole-Medicin-Temadag

Ved deltagelse i Skole-Medicin-Temadagen får eleverne en unik mulighed for at opnå ny viden om medicin. Læring sker gennem hands-on øvelser tilpasset mellemtrinet.
På jeres skole
Grundskole

Grundvandsstrømning og det hydrologiske kredsløb

Få en introduktion til hydrogeologi og grundvandsressourcer i Danmark, og prøv bl.a. kræfter med en øvelse i vores hydrologiske laboratorie.

IND I ISTIDEN - på Statens Naturhistoriske Museum

Hvordan formede istiden det danske landskab? Hvordan tilpassede dyr og mennesker sig til istidens miljø? Og hvem var istidens mennesker?

BOTANIK FOR BØRN - i Botanisk Have

Botaniske værkstedsaktiviteter for 1.-3. kl. Hands-on, jord under neglene, observation & beskrivelse og noget med hjem.

DNA & liv - 2022

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at analysere data og prøver til brug i forskningen.

Slagtilfælde og genoptræning - hent gratis undervisningsmateriale

Underviser du i biologi eller bioteknologi? Hent gratis informatikinspirerede undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser udviklet af gymnasielærere i samarbejde med forskere på Datalogisk Institut
Online
Gymnasie

Informatik og sundhed - hent gratis undervisningsmateriale

Underviser du i informatik? Hent gratis undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser udviklet af gymnasielærere i samarbejde med forskere på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.
Online
Gymnasie

Et hav af forandringer

Mange ved, at den globale opvarmning truer leveforholdene for mange landlevende organismer. Men hvad sker der egentlig, hvis vi vender blikket mod havet?

Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

Hent gratis årsplaner og undervisningsforløb til engelsk i 1. klasse og fransk og tysk i 5. klasse. Undervisningsforløbene bygger på internationale anbefalinger til den tidlige sprogstart.
Online
Grundskole

Flersprogethedsdidaktik - hent gratis undervisningsmateriale

Arbejder du med flersprogethedsdidaktik? Hent gratis undervisningsmateriale udviklet til grundskolens 1., 5., 7. og 9. klasse samt i Almen Sprogforståelse i 1.g i gymnasiet.
Online
Gymnasie, Grundskole

Gratis foredrag om antikken

Saxo-Instituttet tilbyder at krydre din gymnasieundervisning i græsk, latin og oldtidskundskab med gratis foredrag om fascinerende emner som demokrati i Athen, Ovids digte og alfabetets indførsel i Gr
Ud af huset
Gymnasie

Video: SCIENCE foredrag

10-15 minutters foredrag med forskere fra SCIENCE
Online
Gymnasie

Tysk Torsdag. Nye perspektiver på tysk kultur og samfund

Er du interesseret i tysk kultur, litteratur og sprog? Så kom til Tysk Torsdag, hvor Tyskfaget på Københavns Universitet byder alle velkomne - du behøver ikke at tilmelde dig.

Inspirationsdag for gymnasielærere den 3. februar 2023

Inspirationsdag på SCIENCE for gymnasielærere i de naturvidenskabelige fag og matematik

Materialer på atomar skala

Om avancerede materialer, krystalstrukturer, røntgenstråler og synkrotroner, og hvordan vi skaber nye muligheder for vedvarende energi

Verden på Nanoskala

De processer som omgiver os i det daglige er for en stor dels vedkommende styret af overfladeinteraktioner og strukturer som findes på nanometer skala.

Livets oprindelse - fra et nanometer perspektiv

Livet opstod på jorden for ca. 3,7 milliarder år siden. Hvordan ved vi det?

Podcast: Jorden Kalder

Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed. Hvem, de mener, der skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne. Og ikke mindst,
Online
Gymnasie, Grundskole

Podcast - Geoland

I Geoland dykker de 2 begejstrede geologistuderende Mathilde Lieberkind og Emil Soltau ned i den fascinerende geovidenskab og tager lytterne med ud til spændende eksperter.
Online
Gymnasie, Grundskole

Plantedysten

PLANTEDYSTEN er et læringsspil tilknyttet den levende samling af planter i Botanisk Have på Statens Naturhistoriske Museum. Spillet leder eleverne rundt på en rejse blandt havens områder og planter,
Online
Grundskole

FORSKERDATA – brug ægte data i naturfagsundervisningen

Forskerdata er en interaktiv portal med autentisk data, som kan bruges direkte i den eksisterende undervisning i naturfagene og matematik på mellemtrinnet og i udskolingen.
Online
Grundskole

QIMMEQ

Slædehunden er noget helt særligt. Den kan klare kulde og hårdt arbejde, og er en af de ældste hundetyper i verden. Slædehunden er for mange et symbol på Grønland på linje med isbjørn, kajak og indlan
Online
Grundskole

Dyredysten

Gå i zoologernes fodspor DYREDYSTEN er et quiz-spil for børn tilknyttet udstillingerne Pol til Pol og Evolution på Zoologisk Museum.
Online
Grundskole

Film om Pigen og Hvalen

Film til både børn og voksne. Kom f.eks. med på en filmisk tur i vores zoologiske samlinger og lær samtidig en masse om hvaler, dinosaurer, mennesket, og hvor vi kommer fra.
Online
Grundskole

Den vilde naturlog

Den vilde naturlog' er et redskab til elevernes opdagende og undersøgende arbejde med iagttagelser, beskrivelser, tegninger og skitser
Online
Grundskole

Den lille Naturlog

Den lille Naturlog er et gratis hæfte til brug og støtte i den udendørs undervisning, særligt udviklet til målgruppen bh.-4. kl
Online
Grundskole

Tegninger til farvelægning

Tegningerne er udviklet til forskellige undervisningsmaterialer, formidlingsevents eller udstillinger over årene.
Online
Grundskole

Biolink - enzymer og antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er i fokus når vi sammen med klassen laver tre øvelser med proteinoprensning, enzymkinetik og lader eleverne teste deres egen medicin.

Ekstra information om Matematikstudierne

Kan tilvælges de matematiske foredrag på Nørre Campus

Rundvisning i Universitetsparken/Nørre Campus

En rundvisning i Universitetsparken på Østerbro med en studerende

Rundvisning på Frederiksberg Campus

En rundvisning på Frederiksberg Campus' områder med en studerende

Spilteori – med Makrelkrigen i Nordøstatlanten som case

Et overblik over begivenhederne under makrelkrigen, og ved hjælp af økonomisk teori gives en række mulige forklaringer på, hvorfor makrelkrigen opstod, samt hvordan den blev delvist løst i 2014

Hvad koster rent vand?

Den danske vandkvalitet skal forbedres så både kystvande og søer får det bedre, men hvilke virkemidler er de mest omkostningseffektive og hvordan implementeres de

Fortidens fingeraftryk - artsbestemmelse med ny teknologi

I FORTIDENS FINGERAFTRYK - artsbestemmelse med ny teknologi kommer gymnasieelever helt tæt på forskningen i arkæologi og molekylærbiologi.

Verdens ældste litteratur: Fortællingen om Gilgamesh

Hvem var Gilgamesh? Hvad er et epos? Hvornår og hvordan blev det skrevet ned? Det gratis oplæg er et fagligt bidrag til undervisningen i oldtidskulturer, religion, mytologi eller verdenslitteratur.
Online
Gymnasie

Identity Economy. From globalization to nationalism in twenty-first-century India

Vil I arbejde med at forstå sammenhængen mellem identitetspolitik, økonomisk udvikling og nationalisme i en global kontekst? Oplægget er gratis og bruger det moderne Indien og Asien som case.
Online
Gymnasie

Grønland-Danmark relationer – Skiftende visioner og om at have noget på spil i Rigsfælleskabet

Skal din klasse arbejde med Grønland eller Danmarks kolonihistorie? Dette gratis online oplæg er et relevant, fagligt indspark som opstart eller som supplement til et forløb om emnet.
Online
Gymnasie

Human Rights in an illiberal state: abortion rights in Poland

Et oplæg om polsk populisme, der kan give undervisningen i politisk kultur samt polsk og østeuropæisk historie en spændende vinkel. Det gratis oplæg er på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.
Online
Gymnasie

Erobringen af Mexico. Nye kilder til kulturmødet der ændrede verden

Skal din klasse arbejde med den europæiske kolonisering i 15. og 16. århundrede? Dette gratis online oplæg er et spændende fagligt indspark som opstart eller som supplement til et forløb om emnet.
Online
Gymnasie

Skræddersyet medicin

Hvilke udfordringer der kan være ved at give patienter medicin ud fra princippet "one-size-fits-all" og hvordan farmakologiske biomarkører kan være nyttige værktøjer til at skræddersy dosis.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Studerende for en dag: østeuropastudier

Dyk ned i regionens historie, kultur, samfund og relation til resten af verden. Her specialiserer du dig i Rusland, Polen eller Balkan og lærer det lokale sprog. Er dette din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: teater- og performancestudier

Vi arbejder i krydsfeltet mellem kunst, kultur og kommunikation. Vi analyserer teater og performance og arbejder bredt med performancebegrebet og performative aspekter. Lyder det som noget for dig?

Studerende for en dag: retorik

Vi arbejder teoretisk og analytisk med tekster og deres funktion, vi ser på retorikkens historie og samfundsmæssige betydning og træner det retoriske håndværk i praksis. Lyder det som noget for dig?

Studerende for en dag: pædagogik

Forstå, forklar, diskuter og vurder historiske og aktuelle pædagogiske spørgsmål med teori og metode fra pædagogik, sociologi, psykologi, filosofi og antropologi. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: musikvidenskab

Vi nørder musikteori, musikalsk analyse og lydproduktion, men arbejder også bredere med populærmusikstudier, musikalsk antropologi, musikhistorie og kulturteori. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: moderne indien og sydasienstudier

Få indsigt i den politiske og økonomiske udvikling, farverige kulturelle mangfoldighed og luk dørene op til en region med stor strategisk vigtighed i verden. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi beskæftiger sig alle med oldtidens mysterier, Mellemøstens kultur og nogle af verdens ældste civilisationer. Lyder det som en uddannelse for dig?

Oplev en dag som studerende på mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)

Specialiser dig i et af Mellemøstens sprog, og brug dét som nøgle til forståelse af de historiske, politiske, religiøse, kulturelle og samfundsmæssige forhold. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: litteraturvidenskab

Vi dykker ned i verdenslitteraturen og læser og analyserer værker på tværs af genrer, kulturer og historiske perioder – lige fra antikken og frem til i dag. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: latin

Du får et solidt kendskab til det latinske sprog, læser de store latinske klassikere og erfarer, hvordan europæisk litteratur og tænkning er forankret i værkerne. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: kunsthistorie

Hvad er kunst? Hvad sker der i menneskets møde med kunsten og hvilken rolle spiller kunsten i samfundet? Bliv studerende for en dag og se, om kunsthistorie er en uddannelse for dig.

Studerende for en dag: kommunikation og IT

Vi fokuserer på digitale mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation. Vi arbejder med softwareudvikling, datadrevne teknologier og it-arkitektur. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: italiensk sprog og kultur

Med udgangspunkt i det italienske sprog giver uddannelsen en nuanceret forståelse af interne italienske forhold og forholdet til omverdenen. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: informationsstudier

Vi undersøger digital udviklings betydning for kultur og samfund, lokalt, nationalt og globalt. Og ser på hvordan digitalisering påvirker demokrati, bæredygtighed og identitet. Er det noget for dig?

Studerende for en dag: indianske sprog og kulturer

Her får du en unik mulighed for at sammenligne udviklingsforløb i komplekse samfund og sætte Vesteuropas historie i perspektiv. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: historie

For at kunne forstå vores samtid, må vi kende historien. Vi dykker ned i kilderne og undersøger, hvorfor vores verden ser ud, som den gør. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: grønlandske og arktiske studier

Global opvarmning, naturresurser, selvstyre og urbanisering – alle disse emner optager de arktiske folk i disse år. Bliv studerende for en dag og find ud af, om det her er din kommende uddannelse.

Studerende for en dag: klassisk græsk

Studiet omfatter sproget og den græske litteratur, men også kulturfænomener som filosofi, arkitektur, skulptur, historie, musik, digtekunst og religion. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: fransk sprog og kultur

Fordyb dig i oplysningstidens tænkere, belgiske tegneserier, interkulturel kommunikation, republikanske værdier, sprogpolitik i Québec eller noget helt andet. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: forhistorisk arkæologi

Den ene dag graver du en flintøkse fri af jorden, den næste pløjer du dig gennem tykke bøger om flintsten for at finde ud af, hvornår øksen er fra. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: filosofi

Hvad vil det sige, at noget er etisk rigtigt eller forkert? Hvad er videnskab? Hvad er forholdet mellem hjerne og bevidsthed? Bliv studerende for en dag og se, om filosofi er en uddannelse for dig.

Studerende for en dag: europæisk etnologi

Vi ser på menneskers hverdagsliv og betingelserne for dette – både nutidigt og historisk. Vi har hovedvægt på danske forhold i en europæisk sammenhæng. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: engelsk

Engelsk er globaliseringens, internettets og medieverdenens sprog og bliver talt af op mod en milliard mennesker på daglig basis. Find ud af, om engelsk er en uddannelse for dig.

Studerende for en dag: dansk

Vil du være redaktør, underviser, kommunikationsrådgiver, SoMe-Manager, skribent eller...? Mulighederne er mange med en uddannelse i dansk. Find ud af, om det her er din kommende uddannelse.

Studerende for en dag: audiologopædi

Er undervisning, behandling og forskning i forbindelse med læse-, stave-, skrive-, høre, tale- og stemmevanskeligheder mon noget for dig? Find ud af, om det her er din kommende uddannelse.

Studerende for en dag: klassisk arkæologi

Vi går på opdagelse i Italiens og Grækenlands antikke kulturer helt tilbage fra de første spor af mennesker og frem til Romerrigets fald. Lyder det som din kommende uddannelse?

Oplev en dag som studerende på religionsvidenskab

Her studerer vi blandt andet fortællinger, ritualer og institutioner, menneskets forestillinger og handlinger, forholdet mellem religiøse institutioner og politisk magt. Lyder det som noget for dig?

Studerende for en dag: asienstudier (koreastudier)

Vi nærstuderer det koreanske sprog, litteratur og kultur. Derudover kigger vi nærmere på Syd- og Nordkoreas turbulente historie og moderne samfundsforhold. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: asienstudier (japanstudier)

Giv dig ud på en spændende og lærerig rejse i japanske studier, og bliv klogere på en mange tusinde år gammel kultur og et topmoderne samfund. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: asienstudier (kinastudier)

Vi arbejder med Kinas mange tusind års historie og farverige kultur. Lyder kinastudier som en uddannelse for dig?

Oplev en dag som studerende på tysk sprog og kultur

Fordyb dig i genforeningen, Berlins 20’er-mode, Bundesligaen, virksomhedssprog eller Kafka og lær at mestre sproget på højt niveau. Lyder det som din kommende uddannelse?

Studerende for en dag: spansk og latinamerikansk sprog og kultur

Tal og skriv spansk på højeste niveau og få en omfattende forståelse af historie, samfund og den mangfoldige kultur, der udfolder sig i Spanien og Latinamerika. Lyder det som en uddannelse for dig?

Studerende for en dag: lingvistik

Er der væsentlige fællestræk ved alle sprog? Hvorfor ændrer sprog sig med tiden? Hvordan udtaler vi ord og sætninger? Bliv studerende for en dag og se, om lingvistik er en uddannelse for dig.

Oplev en dag som studerende på film- og medievidenskab

Vil du lære om danskernes forbrug af medier, om medieformer og mediernes påvirkning af kultur og samfund? Som studerende for en dag kan du undersøge, om det her er en uddannelse for dig.

Håbets budbringer - mRNA vacciner

Med et mRNA kan kroppen vaccinere sig selv. I årtier er der blevet kigget skævt til metoden, men nu har den ført til sikre og effektive COVID-19-vacciner, som kan betyde en ende på pandemierne.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Nukleinsyre-baserede lægemidler

Sygdomme behandles traditionelt med lægemiddelstoffer, der virker på proteinniveau, men har ofte bivirkninger da andre proteiner påvirkes. DNA/RNA lægemidler virker mere specifikt på genniveau.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Studerende for en dag: nanoscience

Overvejer du at læse på universitetet? Vil du vide mere om uddannelsen før du beslutter dig? Så har du mulighed for at blive studerende for en dag på bacheloruddannelsen i nanoscience.

Antibiotikaresistente bakterier: Mekanismer og konsekvenser

Vi zoomer ind på de antibiotikaresistente bakterier, deres mekanismer og deres konsekvenser.

Antologi om religionsvidenskab - "Religion for øje"

Antologien "Religion for øje" er skrevet af studerende på religionsvidenskab. Til gymnasieelever, der interesserer sig for religion i samfundet, og hvad religionsvidenskab bruges til.
Online
Gymnasie

Klimaforandringer - fortid, nutid og fremtid

Dette besøg giver en grundlæggende forståelse for de faktorer, der skaber og påvirker klimaet i dag og på geologisk tidsskala.

Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter

Vi skal detektere gener i gensplejsede planter ved hjælp af gen-opformeringsteknikken Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sæbeboblers matematik

Hvad har sæbebobler med matematik at gøre? Jo, fx kan grunden til, at sæbebobler er runde, forklares ved, at netop den runde flade er den mindste, der omslutter et givent rumfang.

Differential- og integralregningens historie

Det siges normalt, at Newton og Leibniz opfandt differential- og integralregningen. Mange af deres forgængere i 1600-tallet, Fermat, Descartes, Pascal og Wallis foregreb dog flere af de centrale idéer

Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling

Kom med på en matematisk cruise over Middelhavet når vi kigger nærmere på, hvordan egypterne, grækerne og araberne søgte at løse problemerne med cirklens kvadratur, vinklens tredeling...

Arkimedes

Hvem var matematikeren Arkimedes? Kom med på en rejse tilbage i antikken og mød den gamle græker, der udbrød "Eureka!", da han trådte ned i badekaret og bemærkede, at vandstanden steg.

Vi sætter bymiljøet på formel

Foredraget gennemgår, hvordan man med anvendelse af statistik kan estimere, hvilke elementer i bymiljøet, positive som negative, der påvirker huspriserne.

Betaler vi for meget for vand og el? Regulering ved hjælp af benchmarkking

Betaler vi for meget for vand og el? Regulering ved hjælp af benchmarking En kort introduktion til nogle af de sofistikerede analytiske metoder der kan anvendes til økonomisk benchmarking

Differentialligninger og deres anvendelse

Et af de mest avancerede matematiske emner som man møder i gymnasiet er differentialligninger. I foredraget begynder vi med de differentialligninger man ser i gymnasiet.

Bevisets stilling. Græsk matematik og den deduktive matematiks opståen

Den deduktive matematik opstod i det gamle Grækenland. Hør et foredrag om, hvordan denne revolutionerende metode fandt sin vej fra filosofien og ind i matematikken.

Hvad bør en option koste?

En option giver ret, men ikke pligt, til at gøre "et eller andet", f.eks. at købe en aktie til en på forhånd aftalt kurs.

Ølbrygning - hvor svært kan det være?

Der skal kun fire ingredienser til at brygge en øl. Alligevel er ølproduktion mindst ligeså kompleks som raketvidenskab.

Medicinalkemi

Foredraget vil beskrive medicinalkemien og sætte den i perspektiv ved at give eksempler på hvordan lægemidler blev opdaget før, nu og vil blive det i fremtiden.

Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?

Er det farligt at spise GM-afgrøder? Kan gensplejsede planter påvirke økosystemerne? Hvordan gennemskuer man, om et argument bygger på et faktum eller en fiks idé?

Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing

Kom med når Lektor Anders Døssing tager os med ind i den farverige, eksplosive og lærerige verden af kemi ved hjælp af udvalgte kemiske demonstrationsforsøg

Skole- og institutionsbesøg på Statens Naturhistoriske Museum - PALMEHUSET

Besøg på egen hånd i Palmehuset og Sommerfuglehuset i Botanisk Have. Oplev planteliv fra troperne til halvørkenen - samt i sommerhalvåret vores eksotiske sommerfugle i Sommerfuglehuset.

Skole- og institutionsbesøg på Statens Naturhistoriske Museum - SÆRUDSTILLINGER

Besøg på egen hånd i særudstillingerne 'Neandertaler' (til d. 19/2 2023) og 'Wildlife Photographer of the Year' (fra d. 25/11 2022) samt Mineralsalen

Superkræfter: insekternes planet - På din skole

Vi har nu muligheden for at tage ud på skoler i Rødovre kommune med forløbet "Superkræfter - insekternes planet". Tilbuddet gælder 4. og 5. årgang.
Cirkus Naturligvis (På din skole)
Grundskole

Skole- og institutionsbesøg på Statens Naturhistoriske Museum - ZOOLOGISK MUSEUM

Zoologisk Museum er lukket for offentligheden. Sidste åbningsdag var d. 23/10 2022.

Bioteknologi – fremtidens grønne medicinfabrikker

Planters biologi og kemiske stoffer er selve grundstenen til livet på Jorden og kan være både mad, gift og medicin.

Massespektrometri i din hverdag - hvor og hvordan?

Massespektrometri er den hyppigst anvendte analyseteknik indenfor miljøanalyse, fødevareanalyse og farmaceutisk analyse, bl.a. i forbindelse med lægemiddeludvikling.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Besøg Økonomi - Flexicurity

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Flexicurity'

Besøg Økonomi - Forskydninger på det danske alkoholmarked

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Forskydninger på det danske alkoholmarked'

Besøg Økonomi - Hvorfor nogle lande er rige og andre fattige

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvorfor er nogle lande rige og andre lande fattige?'

Besøg Økonomi - Monopol, konkurrence og samfundet

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Monopol, konkurrence og samfundet'

Besøg Økonomi - Big data i samfundsvidenskaberne

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Big data i samfundsvidenskaberne'

Besøg Økonomi - Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Fattigdomsgrænser: fordele og ulemper ved forskellige mål for fattigdom'

Besøg Økonomi - Eksploderer uligheden i Danmark?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Eksploderer uligheden i Danmark?'

Besøg Økonomi - Er man født til at havne i luksusfælden?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Er man født til at havne i luksusfælden?'

Besøg Økonomi - Hvad betyder religion for samfundsøkonomien?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvor kommer religion fra, og hvad betyder religion for samfundsøkonomien?'

Besøg Økonomi - Politik der puffer

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Politik der puffer'

Besøg Økonomi - Får politikere for meget i løn?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Får politikere for meget i løn?'

Besøg Økonomi - Familiedannelse

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Familiedannelse: Ægteskaber, børn, arbejdsdeling og skilsmisse'

Besøg Økonomi - Finansielle Bobler

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Finansielle Bobler'

Besøg Økonomi - Hvor meget er en direktør værd?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvor meget er en direktør værd, og hvordan kan vi måle det? Og hvad betyder lønforskelle for motivation og arbejds

Besøg Økonomi - Economics and Psychology (OBS: Kun engelsk)

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Economics and Psychology' (OBS: Oplægget udbydes kun på engelsk)

Besøg Økonomi - Trængsel og regularitet

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Trængsel og regularitet'

Besøg Økonomi - Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Finanskriser, økonomisk krise og gældskrise'

Besøg Økonomi - Modellering af risiko ved porteføljevalg

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Modellering af risiko ved porteføljevalg'

Tycho Brahe, Kepler og Newton: Den moderne fysiks fødsel

Den moderne fysiks fødsel

Politisk forbrug - økologiske og lokalt producerede fødevarer

Hvad er politisk forbrug – og hvad er det, som forskellige typer forbrugere gerne vil påvirke med deres forbrug?

Klimaændringer, tørke og mangel på vand – hvor meget vand skal vi forbruge

I dette foredrag diskuteres, hvordan en grundvandsressource skal udnyttes, når der er en risiko for en fremtidig tørke, og to modsatrettede effekter identificeres.

Regulering af CO2 forurening under ren usikkerhed

Mange fremtidige forhold er usikre, og inden for økonomi er behandlingen af usikkerhed derfor central

Landbruget i samfundsøkonomien (Horsens)

En introduktion til landbruget i dag, herunder landbrugets struktur, produktion og sektorens økonomi.

Det indsamlede menneske: Skoleomvisning på Medicinsk Museion

Kig ind i kroppen, kom tæt på levende bakterier og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser.
Gymnasie, Grundskole
Pris: 750.00,-

Mind the Gut: Skoleomvisning på Medicinsk Museion

Kig ind i kroppen, kom tæt på levende bakterier og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser.
Gymnasie, Grundskole
Pris: 750.00,-

Skoleomvisning på Medicinsk Museion (klassikeren)

Kig ind i kroppen, kom tæt på levende bakterier og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser.
Gymnasie, Grundskole
Pris: 750.00,-

Parasitter i lange baner har indtaget verden!

Parasitter udnytter andre organismer til deres egen fodel, og at være en parasit er faktisk den mest 'normale' måde at leve på.

Fra burger til blodsukker – Kroppens energiomsætning

Debat om mad, sundhed og trivsel fylder temmelig meget i elevernes skole- og hverdag. Det gør det også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor mange af vores forskere i høj grad beskæftiger

Onsdag med Kierkegaard

Foredrag med Joakim Garff: En introduktion til den globale dansker og hans livssyn

Sådan kommunikerer hjernens celler

Kommunikationen mellem hjernecellerne varetages af kemiske budbringere som aminosyrerne glutaminsyre og gammaaminosmørsyre). Et middel mod fx epilepsi virker ved at interagere med kommunikationsproces
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Stereokemi og lægemiddeludvikling

Mange lægemiddelstoffer findes i to former, der er spejlbilleder af hinanden. Kemisk og fysisk er disse to molekyler identiske, men de kan have vidt forskellig virkning.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Peptidtransportører – når lægemidler skal bruge en taxa

Mange lægemidler er afhængige af "taxaer" for at komme omkring i menneskekroppen. Disse taxaer består ofte af membranproteiner, der optager og transporterer fx lægemiddelstoffer.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Morfin - en 200 år gammel klassiker

Opiumvalmuens aktive stof, morfin, er det mest anvendte middel mod voldsomme smerter. Trods stor viden i dag om morfins virkning, er der stadig mange myter, blandt andet om risiko ved narkomani, hvis
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Medicinalkemi, neurotransmission og den røde fluesvamp

Et stof i den røde fluesvamp spiller en vigtig rolle som modelstof i udviklingen af nye lægemiddelstoffer mod alvorlige sygdomme i centralnervesystemet (CNS).
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Lægemidler mod hjernens sygdomme

Nu kan forskerne se, hvordan receptorer i hjernen binder sig til stoffer, der enten aktiverer eller hæmmer dem. Målet er at udvikle et lægemiddel, som netop kan aktivere eller blokere receptorerne eft
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Insulin - før, nu og i fremtiden

Diabetikere anvender insulin, som de sprøjter ind i kroppen. Nu arbejdes der på at udvikle en nemmere måde at indtage midlet på, bl.a. gennem en inhalator, som vi kender det fra behandlingen af astma.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fra Meskalin til medicin

Hvad gør meskalin, og er der nogle anvendelsesmuligheder indenfor medicin? Få et foredrag med forskningsresultater og et historisk perspektiv.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fra hashforskning til fedmebehandling

Appetithæmmende stoffer, som minder om det aktive stof i hash, er under udvikling til et middel, der i forsøg har vist sig at få svært overvægtige til at tabe sig.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fortællinger om EPO

EPO er et biologisk lægemiddel, som bruges til at behandle fx blodmangel og nyresvigt. Men det er også et udbredt dopingmiddel, som er meget svært at afsløre.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Fiskeolier – sand sundhed eller falsk markedsføring?

Salget af fiskeolie i kapsler er stort. Men hvad med effekten? Det viser sig, at fedtsyrerne i olien har en positiv effekt på fx hjertesygdom.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Etnobotanik og jagten på ny medicin fra planter

Fra atmosfærens ilt, over mad, tøj, stimulanser og til medicin, så er vi mennesker afhængige af planter. Etnobotaniske opdagelsesrejser graver ned i jagten på nye planter, og hvordan de kan optimere l
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Primtal

I dette foredrag vil vi gennemgå nogle af de kendte egenskaber ved primtallene og diskutere nogle af de ubesvarede spørgsmål om dem.

DNA & Liv – invasive arter 2021

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at analysere data og prøver til brug i forskningen.

Køer, kakerlakker og kikærter

Vi går i laboratoriet med forskellige proteinkilder til fremtidens frokostbord, og opstiller hypoteser samt undersøger, hvilken effekt proteinkilderne kan have på klimaet.

Jagten på det skjulte sukker og super-smagerne

Debat om mad, sundhed og trivsel fylder temmelig meget i vores og elevernes skole- og hverdag. Det gør det også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet!

Uendelige summer

Hvis man lægger uendeligt mange tal sammen får man somme tider et endeligt tal.

Komplekse tal og deres historie

Matematikere udvider deres univers, så matematiske opgaver kan løses. Hør hvordan vi har løst umulige problemer i matematikken gennem historien.

Halthed af heste: en statistisk analyse

Vi skal kigge på accelerationsmålinger fra heste og se, hvordan vi kan bruge matematik og statistik til at diagnosticere halthed hos hesten.

Firefarveproblemet

I 1852 stillede Francis Guthrie følgende simple spørgsmål: Er det rigtigt, at fire farver er nok til at farvelægge et vilkårligt kort?

Hvad er en kvantebit?

De fleste ved nok, hvad en bit er når vi taler om computere. Fremtidens kvantecomputer derimod, arbejder med kvantebit - men hvad er en kvantebit egentlig for en størrelse?

SRP på SUND: Vil du fremstille et aktivt lægemiddelstof?

Vil du gerne lave et SRP, hvor du fremstiller og karakteriserer et aktivt lægemiddelstof? Og måske blive klogere på lægemidlets virkning? Så har PharmaSchool fire projekter, du kan vælge imellem.
PharmaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Gymnasie

Peer feedback - oplæg og undervisningsmateriale