Undervisningsmateriale

Til undervisningen hjemme på skolen har Københavns Universitets institutter og centre udviklet undervisningsmaterialer, som I kan bruge online, downloade eller få tilsendt og anvende som en del af jeres undervisning.
Det drejer sig blandt andet om hjemmeøvelser, temahæfter, bøger og webportaler.

Fokus.ku.dk kræver en moderne browser for at blive vist korrekt og ikke Internet Explorer, som du tilgår siden med. Vi anbefaler, at du fx installerer og bruger Chrome i stedet.