Ny klimaforskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

foKUs > Tema: Klima > Ny klimaforskning

Ny klimaforskning

En iskerne-forsker, en astrofysiker og en datalog hædres af VILLUM FONDEN

20. marts 2017

Professor Dorthe Dahl- Jensen, professor Jens Hjorth og professor Mikkel Thorup, alle fra SCIENCE -Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, er blandt de 11 danske topforskere, der modtager op til 40 mio. kr. hver af VILLUM FONDEN som en del af fondens nye satsning, VILLUM Investigator Programme. Satsningen på i alt 400 mio. kr. vil sætte yderligere skub i teknisk og naturvidenskabelig topforskning i Danmark ved at give forskerne mulighed for at gå nye veje.

Læs mere

Klimaekspert John R. Porter er aldrig holdt op med at undre sig

27. februar 2017

John R. Porter takker af efter 35 år i afgrødevidenskabens tjeneste. Den 67-årige professor emeritus bliver nu Frankrigs ældste postdoc.

Læs mere

Verdenskendt klimaekspert bliver ny professor

02. februar 2017

Jens Hesselbjerg Christensen tiltræder som ny professor på Niels Bohr Institutet, NBI, på Københavns Universitet den 1. marts. Som internationalt anerkendt ekspert og en af hovedforfatterne til FNs klimarapport vil Jens Hesselbjerg Christensen i et stærkt tværgående samarbejde med DMI være med til at styrke forskningen inden for klima i Danmark. Tiltrædelsen vil samtidig styrke uddannelserne på Niels Bohr Institutet inden for særligt meteorologi-, klima- og isfysik.

Læs mere

Ny bog: DANMARKS PATTEDYR fra Istid til Nutid

20. december 2016

Med udgivelsen af bogen DANMARKS PATTEDYR fra Istid til Nutid sætter Statens Naturhistoriske Museum fokus på de naturlige klima- og miljøændringer, der har præget udviklingen af den danske natur – og specielt den danske pattedyrfauna – gennem 130.000 år, fra slutningen af forrige mellemistid, gennem sidste istid og frem til nutiden.

Læs mere

Indlandsisen har øget havenes vandstand med over fire meter

23. september 2016

Den smeltende indlandsis er skyld i langt højere global vandstandsstigning end hidtil antaget, viser et nyt studie i Science Advances.

Læs mere

Advarsel fra fortiden: Fremtidens globale opvarmning kan blive endnu varmere

27. juni 2016

Fremtidens globale opvarmning vil ikke kun afhænge af mængden af udledninger fra menneskeskabte drivhusgasser, men vil også afhænge af klimasystemets følsomhed og respons på feedback-mekanismer.

Læs mere

Løsninger på klima- og miljøproblemer kan ligge hos verdens landmænd og fiskere

17. maj 2016

Hvorfor er verdens klima- og miljøproblemer stadig ikke løst, når utallige dygtige forskere arbejder på højtryk for at komme med svar? Fordi svarene måske ligger hos ’de almindelige mennesker’. Det konkluderer Finn Danielsen i sin doktorafhandling, der forsvares på Københavns Universitet d. 20. maj.

Læs mere

Professorer i The Lancet: Vi har brug for en analyse af klimaforandringernes konsekvenser efter 2050

03. marts 2016

Hvad hvis der er god grund til at tro, at de største risici ved klimaforandringer ligger efter 2050? Dette spørgsmål stilles i en kommentar i det medicinske tidsskrift The Lancet af professor Alistair Woodward, der leder Epidemiologi og biostatistik på Auckland Universitet i New Zealand, og professor John R. Porter fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere

Fødevareprofessor slået til ridder

25. februar 2016

Den 66-årige professor og dr. agro. John Roy Porter, Københavns Universitet, er blevet slået til ridder af den franske orden, Ordre du Mérite Agricole.

Læs mere

Forgifter klimaændringer de kræsne koalaers livret?

03. februar 2016

Klimaforandringerne kan muligvis gøre den truede koala endnu mere truet ved at ændre på næringsværdien og giftniveauet i dens eneste føde – eukalyptusblade. Men med en Villum Young Investigator bevilling på 5 millioner kroner håber adjunkt Elizabeth Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet at kortlægge mekanismerne og konsekvenserne.

Læs mere

COP21: Nye alliancer krydser kløften mellem Nord og Syd

03. december 2015

Flere nye politiske grupper og alliancer krydser kløften mellem rige lande i Nord og fattige lande i Syd. Det skaber nye forhandlingspositioner, der får mulighed for at præge COP21 i Paris, vurderer Lau Øfjord Blaxekjær fra Institut for Statskundskab.

Læs mere

De mest sårbare lande inddrages ikke i klimaforskning

04. november 2015

Klimaforskere samarbejder for lidt med forskere uden for deres egen region, og det giver problemer for de mest sårbare lande. Det viser et nyt studie fra IGN og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Læs mere

18 år langt studie af insekter på dansk bytag afslører klimaeffekter

02. november 2015

Studie af insekter på taget af Zoologisk Museum har givet unik indsigt i, hvordan vores fauna reagerer på klimaforandringer.

Læs mere

Europas fuglekiggere afslører nye klimaeffekter på fugle

21. oktober 2015

Ny forskning viser, at fugle reagerer på klimaeffekter på vidt forskellige årstider afhængig af deres yngletid. Klimaeffekterne kan gavne nogle arter, men de fugle, som er tilpasset koldere egne, falder i antal.

Læs mere

Vandlopper i vinterdvale fjerner store mængder kulstof fra atmosfæren

07. september 2015

Dyreplankton på størrelse med riskorn spiller en langt større rolle for havets evne til at optage CO2, end man hidtil har troet.

Læs mere

Ny strategi viser vejen til at blive et af verdens grønneste universiteter

10. december 2014

Københavns Universitet sætter nye ambitiøse mål for bæredygtighed, som skal bringe universitetet op i den globale superliga for grønne universiteter. Med ’Grøn Campus 2020 – strategi for ressourceeffektivitet og bæredygtighed’ stiler universitetet blandt andet mod nye mål for energi- og CO2-reduktioner.

Læs mere

Bæredygtige trends giver virksomheder nye muligheder

08. oktober 2014

Danske virksomheder bør holde øje, hvis de vil være frontløbere i den teknologiske udvikling: Københavns Universitet samler eksperter fra mere end 50 forskellige nationer til at diskutere løsninger på verdens udfordringer og mulige scenarier og trends indenfor bæredygtig omstilling. Det sker på den internationale kongres Global Challenges: Achieving Sustainability den 22.-24. oktober 2014, hvor også statsministeren og klimaministeren holder oplæg.

Læs mere

Insekter i Europa reagerer på klimaforandringer

27. maj 2014

Sommerfugle og guldsmede med lyser farver klarer sig bedre i Sydeuropas varme klima end de mørke. Det giver dem en fordel, når klimaforandringer hæver temperaturen i Europa. Nyt studie viser, at ændringer i insektsamfundet allerede kan spores hos guldsmede.

Læs mere

Grøn indsats skærer en femtedel af energiforbruget

07. maj 2014

Over en fjerdedel af CO2-udledningerne og en femtedel af energiforbruget på Københavns Universitet er skåret væk siden 2006. Universitetet har dermed nået sine første grønne mål og stiler mod flere nye bæredygtige løsninger.

Læs mere

IPCC: Tilpasning til klimaforandringer er ikke nok

31. marts 2014

Vandbesparende teknologier, beskyttelse mod oversvømmelser og effektive advarselssystemer er vejen fremad for Europa, hvis det skal gardere sig imod effekten af menneskeskabte klimaforandringer.

Læs mere

Verdens fødevareforsyning er mere end usikker

31. marts 2014

Verden vil stå overfor meget alvorlige problemer med fødevareforsyningen om 30 år, hvis ikke der bliver gjort noget radikalt for at nedbringe udledningen af bl.a. drivhusgasser.  

Læs mere

Klimaforandringernes påvirkning af Thule-samfund kommer under lup

26. marts 2014

Nyt tværfagligt forskningsprojekt i Thule-regionen skal undersøge klimaforandringernes langsigtede betydning for de små fanger-samfund i Nordgrønland.

Læs mere

Klimaforskning er globalt skævvredet

22. januar 2014

Det er de rigeste lande - dem der forurener mest og er mindst sårbare over for klimaforandringer - som producerer mest klimaforskning. Ofte handler forskningen om at begrænse klimaforandringerne på lang sigt, mens forskning i udviklingslande fokuserer på aktuelle konsekvenser som tørke, sygdomme og klimatilpasning.

Læs mere

Stigende efterspørgsel på bedre isoleringsmaterialer skaber nyt samarbejde

13. januar 2014

Der er penge og energi at spare for alle, hvis de materialer, vi isolerer vores huse med bliver bedre. Et nyt samarbejde mellem isoleringsgiganten ROCKWOOL International A/S og Nano-Science Center ved Københavns Universitet skal undersøge isoleringsmaterialer helt ned på atomart niveau og bidrage til løsninger på en af samfundets store klimaudfordringer. 

Læs mere

Kommuner deler opskrifter i fælles klimakatalog

13. september 2013

Hjemmesiden klimabevidst.dk indeholder et katalog med mere end 200 tips og tricks til energibesparelser i hjemmet. Det er skabt i samarbejde mellem Københavns Universitets tværfaglige enhed CIDEA og tre af landets kommuner. Kataloget er blot et af 20 internationale cutting-edge klimainitiativer, der i dag bliver præsenteret til klimaeventet ”Communicating the Obvious”.

Læs mere

Københavns Universitet inviterer til samarbejde i Arktis

08. august 2013

Arktisk Station på Diskoøen i Vestgrønland har i mere end 100 år været et vigtigt omdrejningspunkt for arktisk forskning. Nu vil universitetet styrke indsatsen i Grønland og inviterer samtidig til øget nationalt og internationalt samarbejde omkring stationen.

Læs mere

Biolog får pris for at tænke stort

21. juni 2013

Miguel Bastos Araújo vil lave eksperimentelle storskalaforsøg, der kan afsløre, hvordan ændringer i miljøet påvirker sammensætningen af arter. Det skal skabe bedre grundlag for naturbevaring. Araújo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet er netop tildelt Ebbe Nielsen Prisen fra den globale dataportal GBIF, Global Biodiversity Information Facility.

Læs mere

Havvand skal køle universitetet klimavenligt

03. maj 2013

Syv af Københavns Universitets bygninger ved Nørre Campus skal som led i projekt Grøn Campus i fremtiden holdes veltempererede med klimavenlig køling fra forsyningsselskabet HOFOR. Universitetet kan se frem til at spare op mod 1500 ton CO2 om året, mens HOFOR får udbygget sit  fjernkølingsnet i København.

Læs mere

Verdenskendt potteplante alvorligt truet af klimaforandringer

18. december 2012

Den populære stueblomst Afrikansk viol er et almindeligt syn i vindueskarme i Danmark og i resten af verden. Nu viser forskere fra Københavns Universitet, at den oprindelige vilde bestand er alvorligt truet af landændringer og klimaforandringer.

Læs mere

Tørke på Afrikas Horn forsinker danske trækfugle

06. december 2012

Sidste års tørke sendte millioner af mennesker ud i hungersnød. Nu viser forskere fra Københavns Universitet, at flere trækfugle også blev påvirket af tørken; bl.a. nattergalen hvis sene ankomst til Europa vakte stor undring.

Læs mere

Det moderne natursyn har religiøse rødder

25. oktober 2012

Verden over kæmper mennesker for at bevare klodens truede dyre- og plantearter. I en ny bog forankrer teolog Jakob Wolf denne del af klimadebatten i en religiøs etik, der går på tværs af kulturer og religioner.

Læs mere

Forsker kortlægger arters risiko for at uddø under klimaforandringer

02. oktober 2012

Ni forskere fra Københavns Universitet bliver begunstiget med de prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger. En af dem er lektor David Nogués-Bravo, der får seks millioner kroner af Det Frie Forskningsråd til at forbedre metoder, der kan forudsige, hvordan arter reagerer på tiltagende klimaforandringer.

Læs mere

Spis sund mad og skån klimaet

25. september 2012

Ny Nordisk Hverdagsmad er bedre for klimaet end den mad, som danskerne normalt spiser. Det dokumenterer Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet. Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete Stanford-baserede tidsskrift Climatic Change.

Læs mere

Flyfotos afslører indlandsisens hemmelighed

02. august 2012

Ny forskning viser, at det ikke er første gang i nyere tid, at indlandsisen har været på retur og siden stabiliseret sig igen.

Læs mere

Grønne gerninger inspirerer internationalt

10. juli 2012

Københavns Universitet har siden 2006 reduceret energiforbruget med 11,7 procent og CO2-emissionerne med 12,4 procent per medarbejder.

Læs mere

Viden om CO2 påvirker ikke unge

30. juni 2012

Det nytter ikke at fylde mere viden om den globale opvarmning på unge. Ny undersøgelse viser, at viden om øget CO2-udledning alligevel ikke får unge til at handle mere klimavenligt i hverdagen. Sociologer fra Københavns Universitet analyserer i undersøgelsen, hvordan unge danskere forholder sig til den globale opvarmning.

Læs mere

Ny kemisk målemetode er banebrydende biologisk forskningsresultat

29. juni 2012

En ny metode til at aflæse proteiners virkemåde kan få afgørende betydning i jagten på bæredygtig energi. Målemetoden, der er udviklet på Kemisk Institut på Københavns Universitet er optaget af den internationale organisation Faculty of 1000 på deres liste over de vigtigste forskningsresultater i 2012.

Læs mere

Ny forståelse for jordens opståen får stor betydning langt ind i fremtiden

01. juni 2012

Den nuværende teori om kontinentalbevægelser er ikke en god model for forståelsen af processer i Jordens allertidligste historie. Pladetektonik er ikke tilstrækkeligt til at forklare jordens og skorpens dynamik fra jordens dannelse for 4,6 milliarder år siden. Dét konkluderer en forsker fra Københavns Universitet i det anerkendte internationale tidsskrift Nature.

Læs mere

Gamle luftfotos skaffer ny viden om gletsjerne i Grønland

29. maj 2012

Gletsjerne i Sydøstgrønland er på kraftig retur med den nuværende globale opvarmning. Men ny forskning på Københavns Universitet viser nu, at gletcherne også er robuste og kan gendannes i løbet af relativ kort tid, hvis klimaet ændrer sig i koldere retning.

Læs mere

Skadedyr kan accelerere klimaforandringer

22. maj 2012

Fossile brændstoffer til energi og transport er nogle af de helt store syndere i øget drivhuseffekt på jorden. Men en anden truende faktor befinder sig lige under jordoverfladen.

Læs mere

Ny rapport dokumenterer store forskelle på kommuners klimaindsats

11. maj 2012

Undersøgelse viser, at kun 72 procent af landets kommuner har en klimahandleplan, og at særligt kommunernes størrelse og ansvarsplacering har betydning for klimaindsatsen.

Læs mere

Stigende efterspørgsel på kød presser bæredygtigheden

09. marts 2012

Nyt stort forskningsprojekt skal finde innovative løsninger, der kan håndtere de enorme mængder af belastende husdyrgødning, som den animalske produktion fører med sig.

Læs mere

Nyt vandbudget for Den blå planet

05. marts 2012

Grønlandske klipper viser, at Jordens vandbudget har været relativt stabilt i omkring 4 milliarder år. Det er forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, der sammen forskere fra Stanford University har fundet de nye resultater.

Læs mere

Seje træer overlevede den seneste istid i Skandinavien

01. marts 2012

Den skandinaviske skov-historie skal skrives om, når det gælder nåletræer som gran og fyr. Det viser ny forskning fra Eske Willerslevs gruppe på Center for Geogenetik på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Læs mere

Nyt grundforskningscenter har fokus på samspil mellem klima, permafrost og naturen i Grønland

02. februar 2012

Markante forandringer i klimaet er et faktum. Specielt i Arktis har klimaændringer allerede medført væsentlige forskydninger i det komplekse sammenspil mellem planter, mikroorganismer og jordmiljøet. De næste seks år skal et nyt grundforskningscenter ved Københavns Universitet sætte yderligere fokus på disse ændringer med udgangspunkt i Grønland. Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 60 millioner kroner til Center for Permafrost (CENPERM).

Læs mere

Naturens mangfoldighed er på kraftig retur

20. januar 2012

Det er brug for politisk handlekraft og forskning for at bevare den globale biodiversitet. Det er konklusionen fra de deltagende forskere fra Københavns Universitet efter international konference om biodiversitet.

Læs mere

Kemistuderende vil gøre dit køleskab mere klimavenligt

02. december 2011

Gamle køleskabe afgiver klimaforstyrrende gasser. Nu vil kemistuderende finde nye klimavenlige kølemidler.

Læs mere

Forskere skubber grøn teknologi fra laboratoriet til butikshylden

28. oktober 2011

Opfindelser, der kan gøre verden grønnere og renere, skal hurtigere fra laboratorierne ud til brugerne. Forskere kan derfor få hjælp til at produktmodne deres opfindelser via en pulje til 'Gap-funding'.

Læs mere

Havniveauet vil vedblive med at stige i 500 år

18. oktober 2011

Nye beregninger viser, at havet med stor sandsynlighed vil være steget med 2 m i år 2500.

Læs mere

Havisen i Arktis ustabil

04. august 2011

Sommer-havisen i Det Arktiske Ocean har i de seneste 10.000 år langt fra været stabil. I flere tusinde år var der sandsynligvis mindre end halvdelen af den mængde is, som vi har i dag

Læs mere

Ny kemiteori giver hurtig vej til giftfri biobrændsel

30. juli 2011

Giftige alternativer til diesel og benzin skal forhindres ved hjælp af matematiske modeller

Læs mere

Mobilt havemiljø hitter på Roskilde festival

30. juni 2011

En gruppe studerende har indtaget årets Roskilde Festival med et grønt åndehul. Den mobile have formidler kendskab til uddannelsen som have- og parkingeniør.

Læs mere

En tredjedel af Europas skove har fået det dårligere

20. juni 2011

Omfattende skovovervågning viser, at Europas træer lider, men at sundhedstilstanden i de danske skove er ok.

Læs mere

CO2 gør livet surt for algerne

12. maj 2011

Ny forskning viser, at kokkolitter, som er en vigtig del af havmiljøet, bliver opløst når havvand forsures.

Læs mere

Det sejler i Arktis

06. maj 2011

Klimaet i de arktiske områder ændrer sig voldsommere og hastigere end hidtil antaget. Det er en af konklusionerne på den netop afsluttede klimakonference AMAP i København.

Læs mere

Revolutionerende opfindelse kan rense indendørsluft og spare milliarder på verdensplan

29. september 2010

En ny dansk opfindelse kan reducere bygningers energiforbrug med en fjerdedel og samtidig  skabe et bedre indeklima.

Læs mere

Voldsomme klimaskift er uforudsigelige

31. august 2010

Nye forskningsresultater viser, at klimaskift kan skyldes en ophobning af kaotiske påvirkninger

Læs mere

Tropiske skove udryddes med alarmerende hast

04. august 2010

Skovrydning hårdt for både biodiversitet og økonomi i Tanzania. 34 træsorter er forsvundet på 5 år.

Læs mere

Bunden af Indlandsisen er nået

28. juli 2010

Iskerneforskere har hentet den sidste borekerne op fra NEEM projektet på Grønlands Indlandsis.

Læs mere

Forskere løser gammel klimagåde

07. april 2010

Store mængder CO2 i atmosfæren ikke forklaringen på, at jorden var varm for fire milliarder år siden.

Læs mere

Permafrost og lattergas

06. april 2010

Lattergas (N2O) er 300 gange værre end CO2 i forbindelse med udslip af drivhusgasser i atmosfæren

Læs mere

Nye fiskearter strømmer til Grønland

10. marts 2010

Forskere har opdaget 57 nye fiskearter i havet omkring Grønland. Flere kan skyldes klimaændringer.

Læs mere

Klimapolitik - KU forskere sætter spot på processen

11. december 2009

I en ny bog giver en række KU forskere deres bud på hvilke dilemmaer og mekanismer, der er på spil i klimapolitikken.

Læs mere

Ny ordbog letter klimakommunikationen

04. december 2009

CO2-regnskab, kysterosion og iskerneboringer, hvad hedder det på engelsk? Få svaret i ny KU ordbog

Læs mere

Unge udfordrer klimaløsninger

21. oktober 2009

Når gymnasieelever fra hele Danmark på fredag møder op på Københavns Universitet med soveposen under armen, er der lagt op til 24 timers intens camp med klimaet og ikke mindst de unge i centrum. Med udgangspunkt i den nyeste videnskabelige viden, vil Future Generation Camp give de unge en stemme og samtidig udfordre dem på fremtidens klimaløsninger.


Fra viden til handling
I marts var Københavns Universitet vært ved en stor international og tværvidenskabelig klimakonference. Resultatet af den konference blev en række anbefalinger og ...

Læs mere

International klimaudstilling med ambitioner

06. oktober 2009

International klimaudstilling slår dørene op i København. Med mindre end to måneder til FN's klimatopmøde, er nedtællingen i fuld gang. Som led i optakten til klimatopmødet, slår en stor international klimaudstilling i denne uge dørene op på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. Udstillingen, Klima - verden forandres, løber frem til 28. februar, og henvender sig både til skoleverdenen og til den brede offentlighed.

Klimaet på rundrejse
Det er American Museum of Natural History i New York, der i sama...

Læs mere

En sikker kurs for kloden

26. september 2009

En gruppe af 28 internationale forskere opfordrer nu til, at vi identificerer en fælles ramme for, hvor meget vi må påvirke naturen og kloden som helhed i løbet af det 21. århundrede. Forskernes forslag Planetary Boundaries: A Safe Operating Space for Humanity blev offentliggjort i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature i denne uge.

Forskergruppen, der har deltagelse af professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson fra Københavns Universitet, fastslår, at der uden en fælles ramme for vores miljøpåvirkninger er risik...

Læs mere

Fem udenrigsministre til klimadebat på KU

09. september 2009

Københavns Universitet er torsdag d. 10. september vært ved et 'miniklimatopmøde', når fem europæiske udenrigsministre sætter hinanden stævne i universitetets festsal til en debat om klima og udenrigspolitik.

Ambitiøs klimaaftale
David Miliband (UK), Bernard Kouchner (Frankrig), Carl Bildt (Sverige), Alexander Stubb (Finland) og Per Stig Møller (Danmark) mødes for at debattere nødvendigheden af en ambitiøs international klimaaftale, når FN´s klimatopmøde (COP15) afholdes i København til december. Med mindre end 100 dage tilbage, er nedtællingen til klimatopmødet for alvor begyndt, og på mødet vil de fem udenrigsministre sætte fokus på nødvendigheden af at samle alle kræfter for at opnå succes ved ...

Læs mere

Mere ilt giver koldere klima

09. september 2009

Alle taler om CO2 og andre drivhusgasser som årsag til den globale opvarmning og de store klimaforandringer, som vi oplever i øjeblikket. Men hvad med ilt- eller oxygen-indholdet i atmosfæren og i havene? Hvilken betydning har iltindholdet for den globale opvarmning? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter, at professor Robert Frei fra Institut for Geologi og Geografi på Københavns Universitet i samarbejde med kolleger i Uruguay, England og på Syd...

Læs mere

Mindste havis i 800 år

01. juli 2009

Ny forskning, der rekonstruerer havisens udbredelse i havet mellem Grønland og Svalbard fra 1200-tallet frem til i dag viser, at der aldrig har været så lidt havis som nu. Forskningsresultaterne fra blandt andet Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Climate Dynamics.

Der er naturligvis hver...

Læs mere

Det haster med handling på klimaområdet

18. juni 2009

Forskere fra bl.a. Københavns Universitet præsenterede i dag en synteserapport med sidste nyt om klimaet. Rapporten indeholder både de nyeste forskningsresultater om klimaændringer og de foranstaltninger, der kan træffes som reaktion på disse ændringer. Den 36 sider lange rapport, der blev præsenteret i European Policy Centre (EPC) i Bruxelles, er skrevet for ikke-specialister og er baseret på diskussioner og præsentationer fra klimakongressen 'Climate change: Global Risks, Challenge...

Læs mere

Socialvidenskabeligt indspark til klimadebatten

21. april 2009

Med en international klimakonference den 23. - 24. april vil forskere fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet undersøge, hvordan socialvidenskaberne i højere grad kan spille ind med relevant input til den globale klimadebat.

Konferencen 'Science Studies Meet Climate Change: A Rendezvous with Consequences?' er...

Læs mere

Hovedkonklusioner fra kongressen

12. marts 2009

I dag blev de første hovedkonklusioner fra den videnskabelige klimakongres ”Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions” offentliggjort. Kongressen, som Københavns Universitet er vært for, har nu været besøgt af mere end 2.500 forskere og pressefolk fra knap 80 lande. Budskaberne vil senere indgå i en samlet rapport, der offentliggøres i juni 2009.

Konklusionerne blev overrakt til statsminister Anders Fogh Rasmussen. Den danske regering er vært for FN's klimatopmøde i december, og regeringen vil forud for mødet viderebringe konklusionerne til deltagerne i topmødet....

Læs mere

Kampen mod global opvarmning skaber vækst

12. marts 2009

Kampen mod klimaforandringer behøver ikke at være et spørgsmål om, hvem der skal betale regningen. Nye beregninger viser, at det i stedet kan blive en økonomisk fordel for verdens lande. Det fremgår af forskningsresultater, som netop er fremlagt på den internationale klimakongres, som Københavns Universitet og de øvrige IARU-partnere er vært for.

I modsætning til hidtidige økonomiske beregninger, konkluderer en gruppe af forskere fra Cambridge Universitetet nu, at selv meget kraftige mål for reduktion af udslip af drivhusgasser kan være en makroøkonomisk fordel....

Læs mere

Enorme muligheder i vedvarende energi

11. marts 2009

Vedvarende energi kan levere 40 procent af verdens behov for elektricitet. Med tilstrækkelig økonomisk og politisk støtte kan vedvarende energiformer som f.eks. vind- og solenergi levere 40 procent af verdens behov for elektricitet inden 2050. Det fastslår en række forskere på den videnskabelige klimakongres, som Københavns Universitet er vært for. Men hvis de vedvarende energiformer ikke får fuld støtte, vil de ikke kunne levere mere end 15 pct. af verdens behov for elektricitet.

Resultaterne blev præsenteret af professor Peter Lund fra Helsinkis Tekniske Universitet på konferencens anden dag....

Læs mere

Havstigning med voldsomme effekter

10. marts 2009

Selv de laveste bud på mulige vandstandsstigninger vil efter al sandsynlighed ramme lavtliggende lande hårdt.

Forskning præsenteret på den internationale videnskabelige kongres om klimaændringer i København i dag viser, at stigningen af vandstanden i verdenshavene i 2100 i værste fald kan være i størrelsesordnen 1 meter eller mere. I den lavere ende af spektret ser det stadig mere usandsynligt ud, at vandstandsstigningen vil være meget mindre end 50 cm i 2100. Dette betyder, at hvis ikke udledning af drivhusgasser reduceres hurtigt og væsentligt, vil selv det bedst tænkelige scenarie ramme l...

Læs mere

Videnskabeligt klima-topmøde skydes i gang

09. marts 2009

I dag skydes en af verdens største tværvidenskabelige klimakongresser i gang. Det sker når 2.000 deltagere fra knap 80 lande sætter hinanden stævne i Bella Centeret.

Kongressen er resultatet af et enestående internationalt samarbejde mellem ti af verdens førende universiteter, IARU-gruppen, der ud over Københavns Universitet består af bl.a. Yale, Berkeley, Cambridge, Oxford og universiteterne i Tokyo og Beijing.

Københavns Universitet er vært for kongressen, der under overskriften 'Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions' diskuterer og samler den nyeste viden på klimaområdet inden for et bredt felt af områder bl.a. naturv...

Læs mere

Vand bliver en klimatrussel

09. februar 2009

Vand er en forudsætning for liv, og menneskelivet er ingen undtagelse. Så når gletsjere smelter, ørkener vokser og havet stiger som følge af klimaændringer, skaber vand - eller mangel på samme - alvorlige problemer for de mennesker, der lever i de berørte områder. Nu tager et nyt klimacenter på Københavns Universitet fat på de store spørgsmål, der knytter sig til menneskets muligheder for at tilpasse livet t...

Læs mere