Vandet stiger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Klimainfo > Vandet stiger

Vandet stiger

Vi oplever allerede i dag at verdenshavenes vandstand stiger pga. den globale opvarmning. Vandstandsstigningen er i gang med at speede op ligesom den globale temperaturstigning.

Studier forudsiger vandstands-stigninger på ca. én meter over de næste 100 år. På lang sigt kan vi regne med vandstands-stigninger på flere meter: Under sidste mellemistid var vandstanden ca. 4-6 m højere end i dag. Ved en global temperaturstigning på flere grader kan indlandsisen på både Grønland og Vestantarktis blive ustabil; en afsmeltning af disse ismasser kan resultere i en havstigning på hele 11 m! Diger og andre kystsikringsanlæg kan beskytte verdens byer mod oversvømmelser i en rum tid, men på lang sigt er det eneste, der hjælper mod katastrofale oversvømmelser, en begrænsning af den globale opvarmning.

Lær om årsager til vandstandsstigning, mekanismer for afsmeltning af iskapper, den forventede hastighed af havstigningen og meget mere…

Undervisningsmateriale 

pdf icon Vandet stiger