Drivhusgasserne - fra CO2 til SF6 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Klimainfo > Drivhusgasserne

Drivhusgasserne - fra CO2 til SF6

Drivhusgasser i jordens atmosfære medfører en varmere jordoverflade. Menneskelig aktivitet har ført til forøgede koncentrationer af en række forskellige drivhusgasser, med CO2 (kuldioxid) som den vigtigste og signifikante bidrag fra CH4 (methan), N2O (lattergas), troposfærisk O3 (ozon) og halokarboner.

Hovedårsagen til den menneskeskabte stigning i CO2 koncentrationen i atmosfæren er afbrændingen af kul, olie og gas der har fundet sted siden begyndelsen af den industrielle revolution.

Denne artikel indeholder en indføring i hvad drivhusgasser er og hvordan de virker samt en præsentation af de menneskeskabte drivhusgasser: kuldioxid, methan, troposfærisk ozon, lattergas og halokarboner.

Undervisningsmateriale 

pdf icon Drivhusgasserne - fra CO2 til SF6