Mediefag – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

foKUs > Gymnasiefag > Mediefag

Bøger om medier

Forskere ved Københavns Universitet har skrevet en række bøger om medier:

En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg.

af Stig Hjarvard

Vi lever i en medialiseret kultur. Tidligere var medierne styret af samfundets store institutioner: Partipressen var et redskab for de politiske partier; tidsskrifter og magasiner tjente videnskaben, kunsten eller kulturlivet, og radio og tv var underlagt en almen forpligtelse til at oplyse en fælles, national offentlighed.

I dag er medierne blevet en selvstændig institution præget af sin egen logik. Mediernes udtryksformer, arbejdsrutiner samt læser-, lytter- og seertal er blevet afgørende for, hvad der kommer på samfundets dagsorden. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside

Medier og samfund. En introduktion.

af Klaus bruhn Jensen

Medier - fra tv, radio og aviser til internet og mobiltelefoner - er i dag en uadskillelig del af politik og økonomi, kultur og hverdag. Men alt for ofte opfattes medierne som en direkte årsag til, at samfundet udvikler sig på en bestemt måde. Denne bog giver en nuanceret og detaljeret indføring i det gensidige afhængighedsforhold mellem samfund og medier.

Bogen henvender sig især til studerende på grundkurser om medier ved universiteter, seminarer og højskoler. Samtidig tilbyder den en opdateret fremstilling om mediernes almindelige tilstand til alle, der arbejder med medier og bruger dem til hverdag. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside .


Fortælleteori. Musikvideo og reklamefilm

af Lennard Højbjerg


Historisk set har musikvideoen og reklamefilmen befundet sig i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. På den ene side gør musikvideoer og reklamefilm brug af traditionelle fortælle- og fremstillingsformer. På den anden side fornys og varieres den visuelle stil i udpræget grad.

Tendensen er, at kortformatet, som musikvideoen og reklamefilmen i mange år har været synonym med, bliver mere og mere dominerende i mediebilledet i takt med, at nye digitale medier (mobiltelefoner, kameraer, bærbare computere) bringes i anvendelse. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.


Dansk TV's historie

af Stig Hjarvard

Dansk tv havde premiere i 1951, og gennem et halvt århundrede var mediet et samlingspunkt for hele nationen. Tv blev danskernes foretrukne teater- og biografsal, politiske diskussioner i forsamlingshuset blev til tv-interviews styret af journalister, og fars og mors autoritet fik modspil fra først Ingrid og Lillebror og siden Poul og Nulle. Monopolbruddet i 1988 bragte nye kanaler, programtyper og reklamer ud til danskerne og gjorde mediet til et omdrejningspunkt i forbrugskulturen.

Dansk tv's historie giver den første samlede fremstilling af de danske tv-programmers udvikling fra pionérårene i 1950'erne til den skærpede tv-konkurrence ved årtusindeskiftet. I selvstændige kapitler belyses de enkelte tv-genrer: drama, dokumentarisme og fakta, nyheder, reklame og continuity, sport, underholdning samt børne- og ungdoms-tv. Et særskilt kapitel omhandler tv's institutionelle vilkår, og det afsluttende kapitel viser, hvordan danskernes tv-sening har udviklet sig gennem et halvt århundrede.

Med bogen følger en DVD med over 70 klip fra TV-historien. Læs mere på forlagets hjemmeside .