En undersøisk søjlehave – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

foKUs > Gymnasiefag > Geografi > En undersøisk søjlehave

En undersøisk søjlehave

Det var bestemt ikke en dykkerferie, men arbejdsindsatsen var det hele værd. Alene sejlturene tidligt om morgenen i klart vejr ved lavvande, hvor en hel søjleverden fremstod helt tydeligt under vandoverfladen. Det er virkelig specielt, første gang man oplever det, fortæller Marc Overgaard Hansen.

Han er 34 år gammel og skriver speciale i geografi om det hydrogeokemiske kredsløb knyttet til Ikka-søjlerne. Sammen med en anden specialestuderende, Jes Gitz Holler, var han med på sommerens forskningsekspedition til Ikkafjorden.

I godt en uge var de to alene i området for at forberede de øvrige forskeres ankomst. Der skulle bygges lejr, og det var hårdt arbejde, selv om vejret artede sig perfekt efter grønlandske forhold. Under ekspeditionen gik Marc og Jes praktisk til hånde og indsamlede samtidig data og dyr til deres respektive specialer.

Det bedste studiebrændstof

I Grønland tankede de desuden brændstof til den kommende skriveproces:

– Jeg kunne slet ikke undvære naturoplevelserne i feltarbejdet. Det giver ekstra energi til databehandlingen i laboratoriet, at jeg selv har indsamlet de prøver, jeg analyserer på, fortæller Marc.

Jes er 26 år og skriver speciale om sekundære metabolitter fra marineorganismer i Ikkafjorden. Han har indsamlet søpølser, søanemoner og svampe, der i den kommende tid skal klassificeres og undersøges for virksomme stoffer i laboratoriet på FARMA. Måske rummer Ikkafjorden fremtidens lægemidler.

– Det er vigtigt at have en personlig relation til sit specialeprojekt, så man ikke kører sur i det, og ekspeditionsmedlemmerne var levende eksempler på det engagement, der opstår ved feltarbejde. De var alle entusiastiske og gode til at forklare, når vi havde spørgsmål til de konkrete projekter, fortæller Jes.

Grænseoverskridende viden

Marc og Jes var glade for at opleve et levende indbyrdes samarbejde mellem forskerne:

– Data fra ekspeditionen er tilgængelige for alle deltagere, og turen var god i forhold til tværfaglige netværk og videndeling. Det er fx en stor hjælp for mig, at jeg kan benytte andres vand- og temperaturmålinger, ellers ville der gå lang tid med at indhente oplysninger til specialet fra anden side, fortæller Marc.

Men de to unge forskerspirer lod sig også inspirere af hinanden.

– Vores første uge alene var faktisk en fin formidlingsøvelse. Under sejlture på fjorden udpegede Marc søjlerne for mig, og når vi arbejdede i landskabet, kunne han forklare, hvordan landhævningerne var blevet udviklet over millioner af år. Marc har på den anden siden fundet ud af, at farmaceutisk forskning også kan foregå til vands, selvom det er sværere at forklare, hvad jeg laver, da det ikke er synligt på samme måde, siger Jes.

De føler begge, at ekspeditionen var en øjenåbner, og at deres projekter har flyttet sig i mødet med de øvrige ekspeditionsdeltagere:

– Al forskning i og omkring Ikkafjorden bevæger sig på kanten af forskellige forskningsfelter. Geografer, geologer, botanikere, zoologer og mikrobiologer arbejder sammen, og det er netop i krydsfeltet, at den nye og grænseoverskridende viden opstår, siger Marc.