Bøger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

foKUs > Gymnasiefag > Dansk > Bøger

Bøger

Forskere ved Københavns Universitet har skrevet en række bøger, der er relevante i faget dansk og mediefag:

 

Sproghandlinger. Brug af sprog i dansk

af Jann Scheuer.
Bogen er henvendt til elever i dansk på de gymnasiale uddannelser og er en introduktion til klassisk sproghandlingsteori og nyere udviklinger inden for feltet. De centrale begreber, tankegange og regler bliver gennemgået og formidlet igennem talrige eksempler. Bogen, såvel som teorien, tager udgangspunkt i det talte sprog og sætter fokus på hvad der sker når mennesker taler til hinanden – hvordan sproglige ytringer fungerer om handlinger og sproget griber ind i virkeligheden. Bogen indeholder en mængde opgaver som kan løses i klassen, og som desuden kan give underviseren inspiration til eksamensopgaver i mundtlig dansk. Den giver endvidere konkrete forslag til eksamensspørgsmål. Se mere her.

Sprogenes verden

af Rasmus Gottschalck, Marianne Terp m.fl.
Sprogenes verden er en bog til almen sprogforståelse skrevet i øjenhøjde med eleverne og med forståelse for deres behov. Sprogenes verden er skrevet i et lettilgængeligt og klart sprog med masser af sjove og tankevækkende eksempler. Bogen er spækket med klasse-, par-, individuelle og krea-opgaver til en varieret undervisning. Se mere om bogen.

Til Sprogenes verden hører hjemmesiden sprogenesverden.dk med opgaver, øvelser med svar og ekstramateriale.

 

Samtaleanalyse

af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen
Samtaleanalysen (efter Conversation Analysis og ofte forkortet CA) har verden over vundet fodfæste som en væsentlig tilgang til analyse af interaktion og mundtlig kommunikation. I Danmark vinder metoden også frem, og en del danske forskere og studerende arbejder med metoden.Bogen giver en kortfattet og basal indføring til metoden og dens væsentligste begreber. Forfatterne viser, hvordan man arbejder med en analyse, og hvad metoden giver af unikke indsigter. Bogen henvender sig især til sprog- og kommunikationsstuderende på de indledende stadier af universitetsstudiet. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Fortællingen - teori og analyse

af Annemette Hejlsted
Bogen introducerer til teorier om fortællingen og præsenterer et sæt af analytiske tilgange til fortællinger af enhver art. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og retter opmærksomheden mod de vilkår for menings- og betydningsdannelse, der kendetegner fortællingen.
Begreber om plot, fortællingens verden, karakterer, fortæller, modus og genre behandles, og deres anvendelse demonstreres på dansk og nordisk litteratur - med inddragelse af eksempler fra film og tv-reklamer.
Målgruppen er litteratur og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på  universiteter og seminarier. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Unges sprog

af Pia Quist og Jens Normann Jørgensen
Unges sprog gennemgår træk ved sprog hos unge i Danmark i begyndelsen af 2000-tallet. På den ene side udviser unges sprog egenskaber som er fælles for alle menneskelige sprog, på den anden side er der ting der er karakteristiske for netop denne gruppe. Bogen beskriver og forklarer typiske fænomener, blandt andet ved hjælp af mange eksempler. Bogen henvender sig til lærere og pædagoger og andre, der daglig har kontakt med unge, pædagog- og lærerstuderende samt læsere med mere specifik interesse for sproglige fænomener. Se mere her.

Snorris Edda

Oversat af Kim Lembek og Rolf Stavnem
Snorris Edda er et af de kendteste værker fra den nordiske middelalder. Det er forfattet i 1200-tallet af den islandske stormand Snorri Sturluson, der ville indsamle og gengive myterne i den nordiske mytologi, som på det tidspunkt var trængt bagud af kristendommen. Det er først og fremmest fra Snorris Edda, at danskerne kender myterne om Balders død og Thors fisketur efter Midgårdsormen blandt mange, mange andre, Vølvens Spådom samt ikke mindst de nordiske skabelsesberetninger. Snorris gennemgang giver et enestående indblik i en ældgammel, men yderst sofistikeret fortællekultur, som ikke lader Homer noget efter. Ikke desto mindre har denne del af Eddaen aldrig været oversat til dansk før. Det er derfor intet mindre end en begivenhed, at det nu sker. Se mere her.

En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg.

af Stig Hjarvard
Vi lever i en medialiseret kultur. Tidligere var medierne styret af samfundets store institutioner: Partipressen var et redskab for de politiske partier; tidsskrifter og magasiner tjente videnskaben, kunsten eller kulturlivet, og radio og tv var underlagt en almen forpligtelse til at oplyse en fælles, national offentlighed. I dag er medierne blevet en selvstændig institution præget af sin egen logik. Mediernes udtryksformer, arbejdsrutiner samt læser-, lytter- og seertal er blevet afgørende for, hvad der kommer på samfundets dagsorden. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Medier og samfund. En introduktion.

af Klaus bruhn Jensen
Medier - fra tv, radio og aviser til internet og mobiltelefoner - er i dag en uadskillelig del af politik og økonomi, kultur og hverdag. Men alt for ofte opfattes medierne som en direkte årsag til, at samfundet udvikler sig på en bestemt måde. Denne bog giver en nuanceret og detaljeret indføring i det gensidige afhængighedsforhold mellem samfund og medier.
Bogen henvender sig især til studerende på grundkurser om medier ved universiteter, seminarer og højskoler. Samtidig tilbyder den en opdateret fremstilling om mediernes almindelige tilstand til alle, der arbejder med medier og bruger dem til hverdag. Læs mere om bogen på forlaget

Fortælleteori. Musikvideo og reklamefilm

af Lennard Højbjerg
Historisk set har musikvideoen og reklamefilmen befundet sig i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. På den ene side gør musikvideoer og reklamefilm brug af traditionelle fortælle- og fremstillingsformer. På den anden side fornys og varieres den visuelle stil i udpræget grad. Tendensen er, at kortformatet, som musikvideoen og reklamefilmen i mange år har været synonym med, bliver mere og mere dominerende i mediebilledet i takt med, at nye digitale medier (mobiltelefoner, kameraer, bærbare computere) bringes i anvendelse. Læs mere om bogen på forlaget

Dansk TV's historie

af Stig Hjarvard
Dansk tv havde premiere i 1951, og gennem et halvt århundrede var mediet et samlingspunkt for hele nationen. Tv blev danskernes foretrukne teater- og biografsal, politiske diskussioner i forsamlingshuset blev til tv-interviews styret af journalister, og fars og mors autoritet fik modspil fra først Ingrid og Lillebror og siden Poul og Nulle. Monopolbruddet i 1988 bragte nye kanaler, programtyper og reklamer ud til danskerne og gjorde mediet til et omdrejningspunkt i forbrugskulturen. Dansk tv's historie giver den første samlede fremstilling af de danske tv-programmers udvikling fra pionérårene i 1950'erne til den skærpede tv-konkurrence ved årtusindeskiftet. I selvstændige kapitler belyses de enkelte tv-genrer: drama, dokumentarisme og fakta, nyheder, reklame og continuity, sport, underholdning samt børne- og ungdoms-tv. Et særskilt kapitel omhandler tv's institutionelle vilkår, og det afsluttende kapitel viser, hvordan danskernes tv-sening har udviklet sig gennem et halvt århundrede. MED BOGEN FØLGER EN DVD MED OVER 70 KLIP FRA TV-HISTORIEN. Læs mere om bogen på forlaget