Efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

foKUs > Efter- og videreuddann...

Efter- og videreuddannelse

Københavns Universitet tilbyder faglig opdatering og ny viden gennem kortvarige arrangementer, kurser og inspirationsdage, og længerevarende tilbud om efter- og videreuddannelse. Du kan på denne side læse om aktuelle tilbud, der retter sig primært mod gymnasielærere.

Inspirationsdage

Flere fakulteter afholder jævnligt tværfaglige inspirationdage for gymnasielærere, hvor du fx kan blive opdateret indenfor natur-, sundheds- og biovidenskabelig forskning eller inden for humaniora, teologi og samfundsfag.

Samfundsvidenskab, humaniora og teologi

  • Den 2.-3. november 2017 afholder Center for Afrikastudier på Det Teologiske Fakultet kurset 'Afrika nu: migration, religion, klima og konflikt' målrettet gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen. Klik her for at se program og tilmeldingsformular.

  • Den 28. oktober 2016 afholdte Københavns Universitet en tværfaglig inspirationsdag med fokus på antropologiens muligheder i det 21. århundrede, flygtningekrisen og talesprog. Klik her for at se program og materialer.

Naturvidenskab og sundhedsvidenskab

  • Kom til spændende indspark og interessante workshops om årets emne: Min nye verden", 2. februar 2017. Tilmelding åbner til oktober. Læs mere her.

Tidligere afholdte gymnasielærerdage

Gymnasierettede sidefag

Hvis du er kandidat og ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasiet eller allerede er gymnasielærer og ønsker supplerende undervisningskompetence, kan du indenfor de fleste gymnasiefag opnå en sådan kompetence ved at bestå det grundfaglige studium. Du kan ikke optages på et helt sidefag, men alene sammensætte denne kompetence via enkeltfag. Fagene er udbudt af de relevante fakulteter, så følg nedenstående link, hvis det drejer sig om:

Bemærk at undervisningstidspunkter, tilmeldingsfrister m.v. kan være forskellige fra fag til fag.

Copenhagen Summer University

Intensive 5-dages kurser i august, der byder på faglig opdatering indenfor en lang række områder.

Øvrige tilbud

Københavns Universitet udbyder endvidere en lang række enkeltfag, samt masteruddannelser o.lign som også kan være inspiration og et solidt kompetenceløft videre i arbejdslivet.